• E-papierosy kuszą atrakcyjną formą i szerokim wyborem smaków. Jednak znajdują się w nich substancje, które nie są obojętne dla zdrowia, także zdrowia jamy ustnej.
  • E-papierosy również uzależniają i negatywnie wpływają na zdrowie jak papierosy tradycyjne.
  • Dym z e-papierosów nie jest czystą parą wodną. Nie zawiera związków smolistych jak zwykły dym papierosowy, jednak naraża tkanki jamy ustnej i tkanki układu oddechowego na związki powstające podczas podgrzewania gliceryny, glikolu propylenowego i aromatu nikotynowego, które wchodzą w skład liquidu.

E-papierosy im lepiej przebadane, tym bardziej szkodliwe

Bardzo dużo osób to palacze podwójni – używają zarówno tradycyjnych papierosów, jak i tych elektronicznych. Zaś same e-papierosy także są toksyczne.

Lekarze są coraz bardziej zaniepokojeni wpływem e-papierosów na zdrowie.  Dowody naukowe wskazują, że dym uwalniany podczas używania e-papierosa nie jest czystą parą wodną, jak jeszcze wierzą niektórzy palacze. I mimo że stężenie karcenogennych związków jest dużo niższe niż w dymie papierosowym, jednak nadal jest zbyt wysokie, aby nie było szkodliwe dla zdrowia.

Jeden z mitów, rozpowszechnianych przez producentów e-papierosów - głosi, że aromaty i barwniki wchodzące w skład e-liquidów można wdychać bez szkody dla zdrowia. Tymczasem mogą być one toksyczne dla komórek nabłonka dróg oddechowych i jamy ustnej. Pod wpływem dymu z e-papierosów komórki nabłonka pokrywające dziąsła obumierają.

Nie można tego lekceważyć, gdyż nabłonek jamy ustnej to pierwsza linia obrony przed infekcjami.  Zniszczenie tej bariery może zwiększyć ryzyko infekcji, stanów zapalnych i chorób przyzębia. W długiej perspektywie także raka jamy ustnej.

E-papierosy pełne szkodliwych substancji

Przede wszystkim nikotyna jest narkotykiem, a zwolennicy e-papierosów wydają się o tym zapominać. Poza nikotyną, e-papierosy zawierają: glicerynę, glikol propylenowy, i  silnie toksyczny benzen, którego wdychanie  grozi m.in. białaczką. Szacuje się, że w jednym e-papierosie, zawierającym kwas benzoesowy lub aldehyd benzoesowy, jest kilka tysięcy razy więcej benzenu niż w przeciętnie zanieczyszczonym powietrzu miejskim.

Poważną trudnością w ocenie szkodliwości e-papierosów jest fakt, że istnieją tysiące e-liquidów i nigdzie nie można znaleźć informacji o tym, co zwiera każdy z nich. W latach 2013 - 2014 było na rynku blisko 7,8 tys. aromatów, zaś dwa lata później liczba ich wzrosła dwukrotnie.

Dentyści ostrzegają przed e-papierosami

Ryzyko chorób przyzębia wzrasta wraz z wiekiem, zatem skutki palenia e-papierosów i  problemy z dziąsłami, ujawnią się dopiero w późniejszym wieku. Eksperci są zgodni, że dokładne oszacowanie wpływu tej formy nałogu na zdrowie jamy ustnej może potrwać nawet kilkadziesiąt lat. Jednak już teraz  naukowcy zbierają dowody, które świadczą o dużym zagrożeniu podrażnieniami błony śluzowej i gardła, chorobami dziąseł oraz kserostomią (czyli zespołem suchości jamy ustnej).

Z badań prowadzonych na terenie Stanów Zjednoczonych wynika, że na kaszel narzeka 40 proc. dorosłych palaczy e-papierosów zaś podrażnienie jamy ustnej, czy gardła dokucza co trzeciemu palaczowi.

Rośnie także ryzyko zapalenia przyzębia nawet dwukrotnie w porównaniu z osobami wolnymi od nałogu nikotynizmu.

W jednym z badań prowadzonym na nastolatkach w Korei Południowej okazało się, że z używaniem e-papierosów wiążą się częstsze przypadki złamania lub pęknięcia zęba.

Zdarzają się też, wcale nie rzadko przypadki poparzenia jamy ustnej, ponieważ e-papierosy podczas palenia potrafią wybuchać.

Co więcej, dentyści obserwują, że ci, którzy wapują ponoszą ponad dwukrotnie większe ryzyko zaawansowanej próchnicy, natomiast korzystający z obu typu używek - palacze tradycyjnych papierosów i e-papierosów - ponad czterokrotnie.

E-papierosy popularne w Polsce

Od 2011 r. 6-krotnie wzrosła liczba polskich nastolatków, którzy próbowali e-papierosa. 30 proc. uczniów w wieku od 15 do 19 lat regularnie pali elektroniczne papierosy. 

Wśród osób dorosłych 13 proc. mężczyzn i 14 proc. kobiet używa e-papierosów, ponieważ chce rzucić tradycyjne papierosy.