Mirosław Stańczyk, infoDENT24.pl: Czy nie jest tak, że na kongres BEGO zwrócą szczególną uwagę osoby zainteresowanych tym systemem? Mówiąc wprost, czy w tym przypadku nie będzie obowiązywała znana zasada, że „najbardziej lubimy filmy, które dobrze znamy"?

Dr n. med. Mariusz Duda, prezydent PSI: Kongres polecam nie tylko użytkownikom samego systemu BEGO. Przekazywana wiedza ma charakter uniwersalny i z pewnością może przydać się każdemu implantologowi.
Kongres BEGO Implant Systems to nie tylko wiedza przekazywana na wykładach i warsztatach, to również okazja do osobistych kontaktów z wykładowcami. Uczestniczę w Kongresach BEGO od samego początku i zawsze spotykamy się z doskonałą atmosferą, zarówno podczas wydarzeń organizowanych dla lekarzy, jak i dla techników dentystycznych.

infoDENT24.pl: Jak ocenia pracę związaną z merytoryczną opieką nad Kongresem BEGO Implant Systems, osoba, która ma w tym względzie bogate doświadczenie?

Dr n. med. Mariusz Duda: Cenię sobie bardzo przyjaźń i współpracę z organizatorami kolejnych kongresów, będącymi właścicielami firmy Denon Dental. Są oni konsekwentni we wspieraniu rozwoju implantologii również poprzez współpracę z PSI. Byli wielokrotnie sponsorami Curriculum Implantologii naszego stowarzyszenia (PSI - przyp. red).
Pamiętam pierwsze spotkania, pierwszy kongres, jeszcze wtedy w Warszawie. Kilka wykładów w ciągu jednego dnia. Od tego czasu systematycznie rośnie ranga kongresu, zakres tematyczny, czy liczba uczestników. Kongresy te na stałe wpisały się już w kalendarz wydarzeń implantologicznych.

infoDENT24.pl: W tym roku wiele mówić się będzie o fotografii i dokumentacji w implantologii stomatologicznej, ale nie tylko mówić, bo wiedza teoretyczna uzupełniona zostanie o solidną dawkę praktyki. Czy część warsztatowa kongresu jest jego silną stroną?

Dr n. med. Mariusz Duda: Zapewniam, że kilkugodzinny warsztat prowadzony przez doświadczonego wykładowcę z pewnością dostarczy cennych informacji, które już następnego dnia można będzie zastosować w praktyce.
Dobrej jakości fotografia i szczegółowa dokumentacja jest szczególnie ważna z punktu widzenia dzisiejszej implantologii, ponieważ pozwala nie tylko na udokumentowanie przebiegu leczenia ale daje możliwość uzupełnienia dokumentacji klasycznej w przypadkach roszczeniowych, które niestety zdarzają się implantologom. Z drugiej strony taka dokumentacja, wykonana według odpowiednich standardów, służy jako materiał do egzaminów umiejętności implantologicznych.

* * * 

O Kongresie BEGO Implant Systems tutaj 

Rozmowa infoDENT24.pl z prof. dr. hab. Andrzejem Wojtowiczem, prezydentem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej m.in. o swoistym forum OSIS - PSI tutaj