Wszyscy są zgodni, że lepiej przeciwdziałać chorobom stomatologicznym niż je leczyć. Niemniej jednak ciągle nie wiadomo, jak powinna wyglądać najskuteczniejsza strategia. Dlatego międzynarodowy zespól naukowców wziął na cel ustalenie jakie działania promujące zdrowie jamy ustnej pomagają największej liczbie dzieci przy najniższych kosztach.

Poddano analizie wyniki 38 badań, których celem była ewaluacja szeroko zakrojonych akcji, promujących zdrowie jamy ustnej, skierowanych do dzieci. Dobrych skutków programów prozdrowotnych można spodziewać się, gdy poza nauką właściwych zachowań przeprowadzane są profesjonalne zabiegi profilaktyczne, a rodzice nadzorują  mycie zębów – piszą autorzy pracy opublikowanej przez prestiżowe czasopismo Cochrane Database of Systematic Reviews. Wtedy rzeczywiście próchnica rzadziej się rozwija.

– Natomiast prawie nie znaleźliśmy dowodów na to, że sama edukacja, bez opieki rodzicielskiej i stomatologicznej, może zmniejszyć występowanie próchnicy zębów. Mimo, że w kilku badaniach potwierdzono poprawę stanu dziąseł, dokładniejsze mycie i większą czystość  zębów – podsumowuje wyniki Shalika Hegde z  Dental Health Services Victoria w Melbourne, w Australii, jedna z autorek badania.

Dr Hedge, wraz z zespołem, zaczęła analizować 16 baz danych pod kątem  szeroko zakrojonych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci. Otrzymała 41 tys. wyników, z których wybrano 38 programów obejmujących w sumie prawie 120 tys. dzieci z 21 państw.

Programy podzielono na kilka kategorii w zależności od typu działania:
- redukcja spożycia cukru i/lub dostępu do słodyczy,
- edukacja: lekcje w szkole, filmy wideo, komiksy, broszury,
- edukacja + mycie zębów pastą  z fluorem pod nadzorem dorosłych,
- edukacja + profesjonalna opieka stomatologiczna (lakierowanie, piaskowanie, lakowanie zębów).

Następnie analizowano, który z programów prowadził do najlepszych wskaźników próchnicy (DMFS i DMFT).  Okazało się, że sama edukacja zdrowotna, zwiększony dostęp do fluoru, czy zmiana diety, nie miały istotnego wpływu na występowanie próchnicy (ani w przypadku zębów stałych, ani mlecznych).

- Niestety powszechne przekonanie, że wystarczy wyedukować pacjentów, by zmienić zachowania ryzykowne dla zdrowia jamy ustnej, jest z gruntu fałszywe. Sama wiedza nie wystarczy, by na trwałe zmienić zachowania —przestrzega Shalika Hegde.

Ale już programy edukacyjne w połączeniu  z myciem zębów, nadzorowanym przez dorosłych, okazały się bardziej skuteczne w zwalczaniu próchnicy mleczaków. W przypadku zębów stałych równie dobrych rezultatów można się spodziewać jeśli zwiększanie wiedzy idzie w parze z zabiegami profilaktycznymi.

Naukowcy zwracają też uwagę, że ich wyniki potwierdzają, iż potrzebni są stomatolodzy, którzy będą świadczyć usługi, tam gdzie znajdują się dzieci – w przedszkolach i szkołach. Takie rozwiązanie gwarantują, że dzieci otrzymają leczenie i potrzebne zabiegi profilaktyczne odpowiednio wcześnie – mówi Shalika Hegde.

Więcej: drbicuspid.com