• Al sztuczna inteligencja DeepCare uczy się na podstawie setek tysięcy danych dentystycznych z całego świata.
  • AI poprawi konsultacje i leczenie, umożliwi standaryzację działań lecznic dentystycznych i pomoże w ich rozwoju.
  • CareCapital zainwestował w wiele firm z sektora opieki stomatologicznej, w tym instytucje edukacyjne, producentów materiałów, producentów sprzętu medycznego i programistów.

Niewiele jest firm, które zapewniają opiekę dentystyczną opartą na sztucznej inteligencji. DeepCare jest właśnie takim podmiotem, a jej flagowy produkt, AI Dentist, został wprowadzony przez ponad 1500 placówek medycznych w różnych krajach.

Klienci DeepCare

DeepCare ma wśród klientów wielu dużych zagranicznych klientów, w tym Straumann, największą na świecie firmę zajmującą się materiałami dentystycznymi, z siedzibą w Szwajcarii i kanadyjską firmę Carestream Health.

Chińscy klienci DeepCare to znane szpitale publiczne, takie jak Szpital Stomatologii na Uniwersytecie Pekińskim, Szpital Stomatologiczny w Pekinie, Szpital Stomatologii Uniwersytetu Wuhan oraz Szpital Peking Union Medical College, a także wiele prywatnych placówek dentystycznych.

Sztuczna inteligencja DeepCare

Sztuczna inteligencja DeepCare uczy się na podstawie setek tysięcy danych dentystycznych z całego świata. System obsługuje cały cykl zabiegów stomatologicznych, w tym analizę zdjęć rentgenowskich i tomografii komputerowej, symulację progresji choroby na podstawie wyników analitycznych, generowanie wyników diagnostycznych oraz projektowanie planów leczenia.

DeepCare opracowuje również moduły dla stomatologii zachowawczej, ortodoncji, implantów, leczenia odtwórczego i stomatologii dziecięcej.

Według ankiety przeprowadzonej w placówkach medycznych, które wprowadziły AI Dentist, wskaźnik wzrostu liczby pacjentów wyniósł ponad 10 proc.

Oczekuje się, że AI poprawi konsultacje i leczenie, umożliwi standaryzację działań lecznic dentystycznych i pomoże w ich rozwoju.

Założyciel DeepCare, Ding Peng, uzyskał doktorat z inżynierii w Dartmouth College w USA i ma długą karierę w sektorze opieki dentystycznej.

Inwestycje CareCapital  w branży stomatologicznej

CareCapital zainwestował w wiele firm z sektora opieki stomatologicznej, w tym instytucje edukacyjne, producentów materiałów, producentów sprzętu medycznego i programistów. W ramach strategicznego powiązania z DeepCare CareCapital planuje wspierać sojusze biznesowe między tymi spółkami.

Według firmy badawczej Intelligence Research Group, chiński rynek opieki dentystycznej rósł w ciągu ostatniej dekady w średnim rocznym tempie 18 proc. Wzrostowi temu sprzyjała polityka rządu zachęcająca dentystów do pracy w dwóch lub więcej placówkach medycznych.