• Właściwa higiena jamy ustnej, obejmująca zarówno szczotkowanie, jak i nitkowanie zębów, wiązała się ze znacznie niższym ryzykiem zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych w porównaniu z niedostateczną higieną jamy ustnej. Obserwację w ramach badania naukowego trwała średnio 18,8 lat
  • Nawet u pacjentów, którzy w momencie przystąpienia do badania mieli już chorobę wieńcową, dobra higiena jamy ustnej (szczotkowanie i nitkowanie) dawała niewielkie, ale istotne statystycznie obniżenie ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, informuje British Dental Journal 
  • Dodatkowe stosowanie płynu do płukania jamy ustnej nie wpływało na ryzyko zgonu  z przyczyn sercowo-naczyniowych  

 Zdrowa jama ustna. Zdrowsze serce

W Finlandii badano, czy dobre nawyki związane z higieną jamy ustnej wiążą się ze zmniejszonym ryzykiem zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych.  Próbowano też ustalić, czy stosowanie płynów do płukania jamy ustnej ma niezależny wpływ na śmiertelność z powodów sercowo-naczyniowych, oraz czy środki te wpływają na niektóre patogeny przyzębia i liczebność różnych gatunków bakterii próchnicotwórczych.

Wiadomo że zła higiena jamy ustnej jest związana ze znacznymi zmianami w składzie i funkcjonowaniu mikrobiomu jamy ustnej. Kilka niedawno zakończonych badań na przykład wykazało, że częste korzystanie ze szczoteczki międzyzębowej zmniejsza liczbę patogenów przyzębia (identyfikacja metodą PCR).

Badana grupa składała się z 354 osób uczestniczących w fińskim badaniu Kuopio Oral Health and Heart. Uwzględniono takie czynniki jak wiek, płeć, palenie, dyslipidemia, cukrzyca, nadciśnienie i  wykształcenie. Dodatkowo oceniono, czy stosowanie płynu do płukania ust wpłynie na badaną zależność.

Z chorym sercem warto dobrze myć zęby

Lepsza higiena jamy ustnej to większe szanse na dłuższe życie i obniżenie ryzyka zgonu  z powodu chorób układu krążenia. Co więcej, badacze zaobserwowali także tendencję do nieznacznego zmniejszania ryzyka zgonu z powodu chorób układu krążenia u pacjentów, którzy już na początku badania mieli choroby serca, i mieli dobre nawyki higieniczne, informuje British Dental Journal.

Te wyniki są spójne z uzyskanymi wcześniej. Jedno z badań wykazało, że stosowanie szczoteczek międzyzębowych lub nici stomatologicznych było związane z mniejszą częstością występowania wtórnych incydentów sercowo-naczyniowych (zawał, udar mózgu) wśród pacjentów z chorobą niedokrwienną serca.

Płyn do płukania ust. Wpływ nie tylko na zdrowie dziąseł i zębów

W kilku  badaniach wykazano, że płukanka do ust może krótkotrwale ograniczać ilość cząsteczek wirusa SARS-CoV-2 w ślinie. Czy jednak płyny do ust modyfikują w znaczny sposób mikroflorę jamy ustnej? Mając działanie przeciwdrobnoustrojowe mogą niszczyć zarówno te dobre bakterie, czyli komensalne, jak i gatunki szkodliwe. To ważne pytanie, gdyż niektóre bakterie komensalne są szczególnie wydajne w produkowaniu związków neutralizujących kwasy, inne natomiast w wytwarzaniu tlenku azotu, który w końcowym efekcie prowadzić może do  rozszerzania naczyń krwionośnych.

W kilku wcześniejszych badaniach stwierdzono, że stosowanie płynu do płukania jamy ustnej może zmniejszać ilość bakterii wytwarzających tlenek azotu i zwiększać ciśnienie krwi, inne natomiast nie potwierdziły takiej niekorzystnej zależności.  Wzrost ciśnienia krwi wywołany stosowaniem płynu do płukania jamy ustnej był niewielki (2,3 mm Hg), ale istotny statystycznie.

Naukowcy uważają, że ten niewielki poziom zmiany skurczowego ciśnienia krwi  może być spowodowany wieloma czynnikami, jak np. wahaniami dobowymi, spożyciem soli,  stresem psychicznym,  spożyciem kawy. 

Największa wada wśród badań łączących stosowanie płynów do płukania ust i podwyższonym ciśnieniem krwi to niebranie pod uwagę wpływu endogennego wytwarzania tlenku azotu, która odpowiada za ponad 80 proc. całkowitej produkcji tego związku u ludzi, podkreślają badacze.

W fińskim badaniu  nie wykazano związku między stosowaniem płynów do płukania ust a wysokością ryzyka zgonu z powodu sercowo-naczyniowego.

Dokładne czyszczenie zębów. W skali populacji duże znaczenie dla zdrowia publicznego

Nasze wyniki wskazują, że szczotkowanie i nitkowanie zębów, czyli dobre nawyki higieniczne, wiążą się ze zmniejszonym ryzykiem zgonu z powodu chorób naczyniowo-sercowych. Zatem dobra higiena jamy ustnej, jako względnie tania metoda profilaktyki, ma duże znaczenie dla zdrowia publicznego, podkreślają autorzy pracy. I postulują kontynuowanie badań na  dużą skalę.