• W okresie powrotu do turystyki stomatologicznej pytanie o bezpieczeństwo podróży samolotowej po ekstrakcji czy wszczepianiu implantów staje się szczególnie aktualne.
  • Najbezpieczniej po mocno inwazyjnym zabiegu stomatologicznym wstrzymać się od latania samolotem przez 24-48 godzin.
  • Skoki ciśnienia w kabinie samolotu mogą powodować zmiany w objętości pęcherzyków gazu znajdujących się w miejscach po usuniętym zębie, co może zwiększać ból i prowadzić do obfitszego krwawienia.

Panuje pogląd, że przez 24-48 godzin po ekstrakcji zębów, zwłaszcza jeśli usuwane były trzecie zęby mądrości, podróż powietrzna może stać się  bardzo przykra. Z obserwacji personelu pokładowego wynika, że niektórzy pasażerowie zgłaszają bardzo silny ból spowodowany zmianami wysokości (bezpośrednią przyczyną dolegliwości są pęcherzyki gazu uwięzione w ranie po wyrwanym zębie), inni natomiast w analogicznej sytuacji czują się świetnie. 

Jednak według opinii amerykańskiego chirurga stomatologicznego, przytaczanej przez portal Teethremoval.com lot samolotem po zabiegu ekstrakcji zębów mądrości lub wszczepianiu implantów jest całkowicie bezpieczny. Ekspert radzi jednak, by wybrać miejsce przy przejściu, w pobliżu jednej z łazienek, aby móc regularnie przepłukiwać jamę ustną  wodą i wymieniać opatrunek, jeśli miejsce operacji  nadal krwawi. I oczywiście nie będzie można jeść przekąsek (jak orzechy, czy ciastka) oferowanych przez stewardessę, bo w zależności od czasu, który upłynął od operacji konieczne jest przestrzeganie zasad diety płynnej.

Trzeba się też liczyć z wystąpieniem potencjalnych powikłań po ekstrakcji ósemki, czyli suchym zębodołem. Zatem warto rozważyć, czy lot w krótkim czasie po zabiegu chirurgicznym nie może zostać odsunięty w czasie.