• Cukrzyca i bezzębie przyspieszają osłabienie zdolności poznawczych związanych z wiekiem
  • Wyniki badania podkreślają znaczenie, jakie dla osób starszych ma kontrolowanie cukrzycy i regularna opieka dentystyczna
  • Dobra opieka stomatologiczna może zmniejszyć dewastujący wpływ choroby Alzheimera na  życie seniorów, a także obniżyć społeczne koszty tej choroby 

Cukrzyca niszczy zdrowie jamy ustnej

Lekarze dentyści, autorytety naukowe regularnie nawołują do walki z cukrzycą w możliwie najwcześniejszym jej stadium i przestrzegają przed skutkami nieleczonej choroby. Co trzeci pacjent z cukrzycą doświadcza również chorób przyzębia, np. paradontozy. Ponadto cukrzyca może negatywnie wpływać na szybkość przepływu i skład śliny oraz powodować zmiany w szkliwie. U osób z cukrzycą obserwowano zmiany w miazdze zębiny, np wolniejsze gojenie się ran z powodu, wywoływanego przez chorobę, stanu zapalnego. Także sama choroba metaboliczna przebiega inaczej - u osób, które już miały wcześniej paradontozę i  rozwinęła się u nich cukrzyca – jej przebieg jest gwałtowniejszy, z poważniejszymi konsekwencjami, prowadzącymi do utraty zębów.

Brak zębów i cukrzyca. Szybkie postępy demencji

Wiadomo także, że cukrzyca to ważny czynnik ryzyka demencji. Przybywa dowodów, że utrata zębów jest związana z zaburzeniami funkcji poznawczych oraz demencją. Jednak wpływ współwystępowania cukrzycy i bezzębia na pogorszenie funkcji poznawczych jest niedostatecznie zbadany.

Na New York University przeprowadzono 12-letnie badanie kohortowe, którego celem była ocena wpływu współwystępowania cukrzycy i bezzębia na pogorszenie funkcji poznawczych. Sprawdzano także, czy efekt ten różni się w zależności od grupy wiekowej. Analizowane dane pochodziły z okresu 2006–2018 i obejmowały:

  • 5,5 tys. osób w wieku od 65 do 74 lat,
  • 3,3 tys. w wieku od 75 do 84 lat oraz
  • 1,2 tys. osób w wieku 85 lat lub starszych.

Cukrzyca wiąże się ze spadkiem funkcji poznawczych i demencją, ponieważ uważa się, że wysoki poziom cukru we krwi, insulinooporność oraz stany zapalne  powodują zmiany w mózgu. Naukowcy zauważyli również podobny związek między złym stanem zdrowia jamy ustnej, takim jak choroby dziąseł i utrata zębów a zaburzeniami funkcji poznawczych, częściowo z powodu stanu zapalnego, który prowadzi do złego stanu jamy ustnej. Ponadto niedobory żywieniowe pogłębione upośledzoną tolerancją glukozy  mogą przyczyniać się do upośledzenia funkcji poznawczych.

Co wykazało badanie

Wykonana analiza dowodzi, następujących powiązań:

  • osoby w wieku od 65 do 84 lat, które miały zarówno cukrzycę, jak i całkowite bezzębie, wykazywały gorsze funkcje poznawcze niż ich rówieśnicy którzy nie cierpieli  na te problemy zdrowotne 
  • u osób w wieku od 65 do 74 lat chorych tylko na cukrzycę odnotowano  przyspieszone pogorszenie funkcji poznawczych
  • u osób w wieku od 65 do 84 lat z bezzębiem również obserwowano przyspieszony spadek zdolności poznawczych
  • seniorzy w wieku od 65 do 74 lat z cukrzycą i całkowitym bezzębiem mieli  najszybciej postępujący spadek zdolności poznawczych ze wszystkich badanych grup. 

Pacjenci z chorobą przyzębia, którzy jednocześnie mają cukrzycę mogą cierpieć z powodu szybszego i bardziej zaawansowanego osłabienia zdolności poznawczych, procesowi towarzyszącemu starzeniu się. Takie osoby powinny regularnie odbywać wizyty stomatologiczne i przestrzegać zaleceń związanych z leczeniem cukrzycy, podsumowują autorzy badania opublikowanego w Journal of Dental Research.

 Ważna jest także edukacja pacjentów chorych na cukrzycę na temat znaczenia utrzymywania dobrego stanu zdrowia jamy ustnej. Zarówno dobra kontrola cukrzycy jak i skuteczne leczenie chorób przyzębia mogą zmniejszyć dewastujący wpływ choroby Alzheimera, ale też ograniczyć jej koszty społeczne.