Korzeń zęba mlecznego staje się coraz krótszy, a następnie całkowicie się rozpuszcza. W rezultacie ząb mleczny chwieje się i ostatecznie wypada. Wtedy ząb stały ma łatwą drogą, aby pojawić się na swoim miejscu.

Są jednak przyczyny, które utrudniają wypadanie zębów mlecznych. Częstym powodem jest brak stałego zęba. W efekcie korzeń zęba mlecznego nie rozpuszcza się, a w konsekwencji nie wypada. Dotyczy to głównie siekaczy bocznych w szczęce i drugich trzonowców żuchwy.

Dzięki zdjęciom rtg dentysta może stwierdzić, jaki jest stan faktyczny uzębienia dziecka i czy utworzył się ząb stały. Jeśli nie – należy podjąć decyzję jakie środki ortodontyczne mogą zniwelować lukę w uzębieniu.

Inną przyczyną jest ząb uszkodzony przez próchnicę. Organizm nie rozpuszcza wtedy całkowicie korzeni zęba mlecznego, co zapobiega wyrzynaniu się nowego zęba. W takim przypadku dentysta musi usunąć uszkodzony ząb mleczny, aby korzeń mógł się rozpuścić, a ząb stały „przebić się” i pojawić na swoim miejscu.