• Naukowcy poszukują jak najskuteczniejszej metody leczenia obturacyjnego bezdechu sennego
  • Z japońskich badań wynika, że aparat wewnątrzustny może złagodzić niedrożność górnych dróg oddechowych poprzez zmianę pozycji żuchwy podczas snu
  • Długotrwałe stosowanie aparatu zapobiegającego chrapaniu grozi jednak  bólem zębów, sztywnością i bólem w stawie skroniowo-żuchwowym

Chrapanie i bezdech. Początek poważnych kłopotów ze zdrowiem

W ostatnich latach obturacyjny bezdech senny jest coraz częściej uznawany  za ważny problem zdrowotny. Krótkotrwały bezdech występującym podczas snu  może być przyczyną chorób, takich jak:

Bezdech senny. Opcje leczenia

W przypadku potwierdzonego rozpoznania bezdechu sennego konieczne jest leczenie. 

Jedną z metod jest leczenie ortodontyczne. Polega na stosowaniu aparatu wysuwającego żuchwę, który zakłada się na noc. Precyzyjna regulacja pozwala na nieznaczne wysunięcie żuchwy w stosunku do górnej szczęki, dzięki czemu zwiększa się napięcie mięśni gardła w czasie snu i eliminuje chrapanie oraz bezdechy. Aparat taki stosuje się u chorych z lekkim i umiarkowanie ciężkim obturacyjnym bezdechem sennym.

Z chrapaniem do ortodonty

W badaniach przeprowadzonych w Japonii oceniano skuteczność różnych pozycji żuchwy w zmniejszaniu objawów bezdechu sennego. Celem było określenie optymalnej terapeutycznej pozycji żuchwy.

W badaniu wzięło udział 32 pacjentów (17 mężczyzn i 15 kobiet) z bezdechem sennym w formie łagodnej do umiarkowanej. Wszyscy pacjenci zostali losowo przydzieleni do dwóch grup. Część z nich  otrzymała aparaty, które wysuwały żuchwę o 50 proc. podczas gdy  pozostali używali aparatów zmieniających pozycję żuchwy o  75 proc. 

Terapia trwała od trzech do czterech miesięcy. Po tym okresie  oceniano  stan pacjentów i porównano z tym,  przed założeniem aparatów. 

Oceniano wskaźnik bezdechu i spłycenia oddechów przed i po leczeniu, wskaźnik bezdechu oraz odczuwaną senność.

Jak podsumowują badacze wskaźnik bezdechu i spłycenia oddechów poprawił się znacząco w obu grupach, zaś wskaźnik bezdechu poprawił się znacząco w grupie stosującej aparat wysuwającym żuchwę o 50 proc. W żadnej z grup nie zaobserwowano zmian w odczuwanej senności . Natomiast zdecydowanie skuteczniejsza okazała się ta terapia w przypadku kobiet niż mężczyzn, którzy brali udział w badaniu.

- W przypadku pacjentów z obturacyjnym bezdechem sennym w łagodnej do umiarkowanej postaci zaleca się 50-proc. wysuwanie żuchwy jako początkową terapeutyczną pozycję żuchwy – podkreśla dr Eri Makihary, główny autor badania  z Kyushu Dental University w Japonii.