• To jakie bakterie zasiedlą jamę ustną niemowlaka może wpłynąć na tworzenie się stabilnej mikroflory jamy ustnej w późniejszym wieku. 
  • Matczyne drobnoustroje jamy ustnej odgrywają ważną rolę w nabywaniu i rozwoju mikrobioty jamy ustnej niemowląt.
  • Mikrobiom jamy ustnej jest w większym stopniu podobny u matek i dzieci karmionych butelką, niż u matek i dzieci karmionych piersią.

Jama ustna noworodka jest zasiedlana przez różnorodne bakterie. Tworzenie się mikrobiomu jamy ustnej rozpoczyna się w ciągu pierwszych 6 tygodni życia, a na tym etapie zaczyna szybko dominować  Streptococcus sp.  Po tym etapie mikroflora jamy ustnej różnicuje się i rozwija, wraz z wiekiem coraz większy udział mają gatunki komensalne, typowe dla wieku dorosłego. W tym procesie mikrobiom jamy ustnej matki jest najprawdopodobniej głównym  źródłem  drobnoustrojów dla niemowlaka.

Mikrobiologia karmienia dziecka 

Wiadomo, że  profile mikroflory jamy ustnej dziecka i jego biologicznej matki będą bardziej podobne niż w przypadku, gdy dziecko jest adoptowane przez kobietę. Jednak niewiele wiadomo, w jaki sposób drobnoustroje przenoszą się z matki na niemowlę.  Bez wątpienia na mikrobiom jamy ustnej malucha wpływa sposób karmienia, stosowanie antybiotyków, ale też fakt, czy w najbliższej rodzinie dziecka jest osoba paląca papierosy. Jednak mechanizm oddziaływania tych czynników nie jest poznany. Tymczasem  wyjaśnienie w jaki sposób niemowlę "pozyskuje" drobnoustroje może ułatwić stworzenie zasad  wspierających rozwój zdrowego mikrobiomu jamy ustnej i zapobiegania  chorobom stomatologicznym już od najmłodszego wieku.

Japońscy badacze z Kyushu University w  Fukuoka podjęli próbę  zbadania transmisji drobnoustrojów jamy ustnej od matki do dziecka oraz czynników, które mogą mieć na ten proces wpływ.

Naukowcy przeanalizowali 892 próbek mikroorganizmów pobranych z języka od 448 par matek i ich dzieci w wieku 4 miesięcy (wśród niemowląt było 217 chłopców i 231 dziewczynek). Skład bakteryjny każdej próbki określono przy pomocy metod sekwencjonowania genomu. 

Matczyny mikrobiom był generalnie bardziej zróżnicowany niż mikrobiom niemowlaka. W mikrofolorze jamy ustnej dorosłej kobiety  dominowały   Neisseria subflava, Granulicatella adiacens oraz Prevotella melaninogenica, natomiast  u niemowląt największy udział miały Streptococcus lactarius  i Streptococcus peroris. Chociaż mikroflora jamy ustnej niemowlęcia różniła się wyraźnie od mikroflory jamy ustnej matki, jednak więcej podobieństw z mikrobiomem matki wykryto u tych dzieci, które były karmione butelką a nie piersią.

Wyniki opublikowało czasopismo mBio.

Przeciwbakteryjne właściwości kobiecego mleka

Naukowcy przedstawili dwie hipotezy wyjaśniające wpływ różnego stylu żywienia na mikrobiom jamy ustnej niemowląt.
- Kolonizacja jamy ustnej przez bakterie może być regulowana przez czynniki ochronne znajdujące się w mleku matki;
- Różnice w składzie substancji z kobiecego mleka oraz mleka sztucznego i mleka modyfikowanego wpływają na skład mikroflory jamy ustnej niemowlęcia.

Na różnice w liczebności i składzie mikroflory (poza sposobem karmienia) nie wpływały płeć dziecka, typ porodu czy przyjmowanie przez dziecko antybiotyków.

Teraz przez kolejne trzy lata badacze chcą obserwować tę samą populację dzieci i matek.