Naukowcy zestawili informacje na temat diagnozy i funkcji poznawczych blisko 58 tys. osób znajdujących się w rejestrze chorych na demencję w latach  2007 - 2015, a także ich danych, na temat zdrowia jamy ustnej.

- Obserwujemy że liczba wizyt u stomatologa znacznie się zmniejsza po zdiagnozowaniu demencji, ograniczenie korzystania z pomocy stomatologicznej jest powszechne w przypadku tych chorych - mówi prof. Maria Eriksdotte, geriatra z Department of Neurobiology, Care Sciences, and Society w  Karolinska Institutet.

Niskie wyniki w testach sprawdzających zdolności poznawcze to w gruncie rzeczy czynnik ryzyka utraty zębów. Zły stan jamy ustnej, zaawansowana próchnica, utrata zębów mogą powodować ból i obniżać jakość życia, powodując trudności z jedzeniem i w efekcie niedożywienie.  Korzystanie z opieki stomatologicznej jest tym rzadsze im szybsze staje się upośledzenie zdolności poznawczych oraz większy poziom niedomagania. 

- Być może ci pacjenci po prostu zapominają o wizytach u dentysty albo na pierwszym miejscu stawiają inne usługi medyczne. Potrzebna jest lepsza organizacja służby zdrowia, by skuteczniej docierać do tych pacjentów i sprawiać, aby przechodzili co pewien czas przeglądy stomatologiczne.

Praca, do której badania sfinansowane zostały m.in. przez Swedish Alzheimer Foundation i Stockholm City Council, pojawiła się w czasopiśmie Alzheimer’s & Dementia.

Więcej: Kolejne dowody na związek braku zębów z demencją
Zdiagnozuj demencję