• Podczas pandemii COVID-19 pogłębiały problemy ze zdrowiem psychicznym, ale też nasiliły ból u osób cierpiących z powodu bólu przewlekłego
  • Do lekarzy zgłaszało się więcej pacjentów z bruksizmem i bólem ustno-twarzowym niż wcześniej
  • We wszystkich placówkach medycznych najprawdopodobniej nastąpił wzrost liczby pacjentów z objawami bólu ustno-twarzowego, które oddziałują na ich zdrowie psychiczne, sposób funkcjonowania i jakość snu

Więcej pacjentów z bólem przewlekłym. Skutek COVID-19

Nie jest tajemnicą, że pandemia COVID-19 zmieniła życie ludzi. Osoby, które  cierpiały na przewlekły ból, to ludzie szczególnie dotknięci tymi zmianami.  Jednak do tej pory nie było badań, które określiłyby, w jaki sposób pandemia wpłynęła na symptomy bólu ustno-twarzowego.

Pandemia COVID-19 doprowadziła do wzrostu liczby pacjentów poszukujących leczenia, także  stomatologicznego z powodu nowych dolegliwości związanych z bólem ustno-twarzowym i powiązanych z nim objawów.

Badacze z University of Kentucky College of Dentistry przeanalizowali anonimowe dane z ankiet online dotyczące bólu ustno-twarzowego i postrzegania objawów przez pacjentów. Lekarze, którzy wypełnili kwestionariusz ( w sumie 111 ankiet) brali także udział w webinarium na temat bólu ustno-twarzowego, bólów głowy i higieny snu podczas pandemii COVID-19, które zorganizowała American Academy of Orofacial Pain.

Ból podczas żucia, lęk, zgrzytanie zębami

Najczęstsze przyczyny dyskomfortu i cierpienia:

  • lęk,
  • ból głowy,
  • bruksizm,
  • ból podczas żucia,
  • zaburzenia snu.

- W sytuacja znacznie nasilonego stresu, przy zaburzeniach snu, niepewności finansowej, zmianach w funkcjonowaniu społecznym, obawami zarażenia i utraty bliskich, wpływ pandemii COVID-19 na życie ludzi był wszechobecny i dewastujący – napisała kierująca badaniem dr Fernanda Yanez Regonesi, z  University of Kentucky College of Dentistry.

Ankieta składała się z pytań, które dotyczyły praktyki lekarskiej w zakresie leczenia bólu  ustno-twarzowego i oceny objawów u pacjentów.

Wśród osób, które wzięły udział w badaniu, było 47  lekarzy specjalizujących się w bólu ustno-twarzowym, 26 dentystów ogólnych (z przeszkoleniem w zakresie bólu ustno-twarzowego), 22 lekarzy  naukowców z ośrodków  akademickich.

Respondenci zgłaszali znaczny wzrost liczby nowych pacjentów z bólem mięśni żucia, cierpiących z powodu niepokoju, napięciowego bólu głowy, bruksizmem i bezsennością lub zbyt krótkim snem.

Ból podczas żucia jedzenia. Pandemia COVID-19 przyczyną

Lekarze byli zgodni, że pojawienie się objawów było często związane z pandemią COVID-19. Ponadto 1 na 3 lekarzy stwierdziło, że pandemia była często lub bardzo powiązana z objawami pacjenta, a prawie 40 proc. podkreślało, że pandemia była w pewnym stopniu powiązana.

Stomatolodzy  częściej przyjmowali pacjentów z zaburzeniami stawu skroniowo-żuchwowego niż lekarze innych specjalności. Ponadto dentyści zgłaszali, że zaobserwowali nasilenie niepokoju wśród swoich pacjentów.

- Pandemia nie tylko bezpośrednio przyczynia się do zwiększenia objawów u pacjentów z bólem ustno-twarzowym, niestety niekorzystnie wpłynęła też na dostęp do opieki medycznej dla tych osób, podkreśla dr Regonesi,

Badanie niestety, nie analizowało źródła bólu. Nie określało też różnic w występowaniu nowego bólu, a nasilaniem się bólu, który już występował przed pandemią COVID-19.

- Pandemia COVID-19 spowodowała wzrost liczby pacjentów poszukujących konsultacji w sprawie dolegliwości związanych z bólem ustno-twarzowym, szczególnie z powodu bólu mięśni żucia. Wśród objawów zgłaszanych przez pacjentów, lekarze zajmujący się bólem ustno-twarzowym zgłaszali wzrost stresu, wzrost liczby i pogłębienie czynności parafunkcyjnych oraz zaburzenia snu.