• Stały aparat ortodontyczny może powodować ból, zwłaszcza w czasie pierwszych dni po jego założeniu
  • Bywa, że dolegliwości bólowe pojawiają się także po każdorazowej korekcie aparatu przez lekarza ortodontę
  • Łagodzić ból można stosując środki przeciwbólowe z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Opublikowano analizę prac badających skuteczność tych środków

Jak NLPZ łagodzą ból powodowany przez aparat ortodontyczny

Który z leków przeciwbólowych dostępnych bez recepty, czyli niesteroidowych leków przeciwzapalnych jest najskuteczniejszy w łagodzeniu bólu powodowanego przez aparat ortodontyczny? Na to pytanie próbowali odpowiedzieć  naukowcy z Departments of Oral Biology and Restorative Dentistry Rutgers School of Dental Medicine w Stanach Zjednoczonych. W tym celu przeanalizowali wyniki 12 prac badawczych, które w sumie objęły 587 pacjentów leczonych ortodontycznie.

Recenzowane badania porównywały placebo jako kontrolę i co najmniej jeden z trzech leków przeciwbólowych:

  • ibuprofen,
  • naproksen,
  • paracetamol.

Oceniając skuteczność środków przeciwbólowych, mierzono ból wg 10-punktowej wizualnej skali (VAS) w odstępach czasu od dwóch do 24 godzin po założeniu stałego aparatu ortodontycznego.

Zbierając dane, badacze pod kierunkiem dr Kennetha Markowitza z Rutgers School of Dental Medicine w Newark próbowali odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Czy ból ortodontyczny jest na tyle silny, że trzeba stosować środki przeciwbólowe?
  • Czy badania kliniczne dowodzą, że leki przeciwbólowe łagodzą ból ortodontyczny?
  • Czy istnieją dowody wskazujące, że niektóre leki przeciwbólowe są skuteczniejsze od innych?

Paracetamol, ibuprofen czy naproksen w leczeniu wady zgryzu

Analiza wykazała, że pacjenci stosujący paracetamol, ibuprofen lub naproksen odczuwali dużo słabszy ból, niż te osoby, które otrzymywały jedynie placebo. Różnica w ocenie dolegliwości wynosiła  co najmniej jedną jednostkę w skali.  

Otrzymane wyniki wskazują, że wszystkie trzy leki przeciwbólowe zmniejszały ból wtedy, gdy natężenie bólu było największe. W klinicznych badaniach ortodontycznych wykazano, że  bólu bywa najsilniejszy w ciągu 12 godzin po wizycie podczas której odbyło się założenie stałego aparatu lub jego korekta (pacjenci oceniali ból od 4 do 5 w 10-punktowej skali VAS).

Nie stwierdzono, by któryś z leków przeciwbólowych przynosił znacząco większe korzyści w porównaniu z innymi. Jednak naukowcy podkreślają, że mimo to paracetamol nadal ma przewagę nad innymi środkami w przypadku  pacjentów korygujących wadę zgryzu.

Istnieją bowiem obawy, że niesteroidowe leki przeciwzapalne, poza paracetamolem, mogą utrudniać ruch ortodontyczny zębów. Zatem skoro  ​​paracetamol dobrze zmniejsza ból, to klinicyści powinni właśnie ten środek  traktować jako lek  pierwszego wyboru w ograniczaniu dolegliwości związanych z leczeniem ortodontycznym – podsumował dr Markowitz.