Przed tym poważnym problemem ostrzegał dr n. med. Zbigniew Hamerlak, dentysta z Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 PAM w Szczecinie, który był wykładowcą podczas Ogólnopolskiej Konferencji i Targów Stomatologicznych „Expodent 2017”.

Dr n. med. Zbigniew Hamerlak to jeden z niewielu dentystów, którzy zajmują się leczeniem stomatologicznym pacjentów zmagających się z chorobą nowotworową. Do dużych zasług Zbigniewa Hamerlaka należy wprowadzenie nowych metod leczenia trudno gojących się zmian w jamie ustnej. Unikatowe sposoby terapii wykorzystywane są także do leczenia oparzeń i rozległych odleżyn, wobec których inni lekarze są bezradni.

Leczenie bisfosfonianami stanowi złoty standard w terapii wielu chorób, skutkujących utratą masy kostnej. Zakres stosowania bisfosfonianów poszerza się niemal z roku na rok. Początkowo preparaty BF aplikowano osobom, cierpiącym na osteoporozę. Leki te podaje się również osobom z chorobą Pageta (nieprawidłowe procesy przebudowy kości).

Bisfosfoniany są nadzieją dla chorych na raka. Co prawda nie zapobiegają nowotworowym przerzutom do kości, ale blokują przekazywanie sygnałów pomiędzy komórkami nowotworowymi a komórkami tkanki kostnej. W efekcie zapobiegają poważnym powikłaniom kostnym: złamaniom kręgów, uciskowi rdzenia kręgowego, dolegliwościom bólowym.

BF stosuje się także w terapii chorób reumatologicznych (zmniejszenie dolegliwości) oraz w trakcie leczenia immunosupresyjnego.

Bisfosfoniany mogą jednak także szkodzić. Jest wiele doniesień traktujących o przypadkach martwicy kości szczęki i żuchwy u pacjentów leczonych tymi właśnie lekami podawanymi dożylnie. Tego typu powikłania najczęściej występują po przebytej wcześniej interwencji chirurgicznej. Ocenia się, że odsetek pacjentów leczonych bisfosfonianami podawanymi dożylnie, u których pojawia się martwica kości szczęk, sięga nawet 10 proc.

W jaki sposób należy przeciwdziałać zagrożeniu? Przede wszystkim trzeba uświadamiać pacjentom konieczność zachowania szczególnej higieny jamy ustnej.  Zalecane są płukania 2 proc. roztworem chlorheksydyny. W trakcie zaostrzenia zmian zapalnych wskazana jest doustna antybiotykoterapia.

Przed leczeniem i w czasie terapii bisfosfonianami pacjenci powinni mieć wykonywane kontrolne badania stomatologiczne.

Trudno ustalić jaka jest etiologia tych niekorzystnych zmian, bo na przyczynę problemów składa się wiele czynników związanych zarówno ze schorzeniem, jak i ze stosowanym leczeniem. Mogą to być m.in. zmiany w układzie krzepnięcia, miejscowe infekcje (związane ze stosowaniem steroidów), uszkodzone komórki śródbłonka i wynikające ze stosowania BF zaburzenie przebudowy kostnej oraz hamowanie angiogenezy.