• Trudności w oddychaniu podczas snu, prowadzą do niedotlenienia organizmu i stanów zapalnych, a także stresu oksydacyjnego. Objawy te mogą negatywie oddziaływać na metabolizm kości i w końcowym efekcie  gęstość kości
  • Obturacyjny bezdech senny (OSA) może się wiązać z niską gęstością kości co powinni brać pod uwagę lekarze ortodonci i implantolodzy stomatologiczni. O wynikach pracy badaczy z University of Buffalo informuje Journal of Craniomandibular and Sleep Practice
  • To pierwszy dowód na istnienie takiego związku, potrzebne są badania na większej grupie osób

Osoby z bezdechem sennym. Mają słabsze kości 

Obturacyjny bezdech senny, charakteryzujący się trudnościami w oddychaniu podczas snu, może powodować niski poziom tlenu w organizmie, stany zapalne, stres oksydacyjny i skrócony rytm oddychania. Każdy z tych objawów może mieć przewlekły negatywny wpływ na metabolizm kości i ostatecznie na gęstość kości.

Wykorzystano tomografię wiązki stożkowej (CBCT) do pomiaru gęstości kości w rejonie głowy i szyi. Badana grupa liczyła 38 dorosłych osób, z których połowa miała obturacyjny bezdech senny (OSA). 

Po uwzględnieniu takich zmiennych jak wiek, płeć oraz masa ciała, okazało się, że osoby z OSA miały znacznie niższą gęstość mineralną kości niż osoby bez tej przypadłości, informuje periodyk Journal of Craniomandibular and Sleep Practice.

Bezdech senny. Powikłania w leczeniu ortodontycznym

W świetle tych wyników rozpoznanie bezdechu sennego może wpłynąć na planowanie  leczenia ortodontycznego. Dr Thikriat Al-Jewair, kierująca badaniem przypomina, że niska gęstość mineralna kości może powodować ruchomość zębów i niepowodzenie leczenia implantologicznego. CBCT  coraz częściej staje się integralnym elementem codziennej praktyki dentystycznej, zatem ta metoda obrazowania może być wykorzystywana jako narzędzie przesiewowe w kierunku niskiej gęstości mineralnej kości, powiedziała badaczka.

- Ortodonci mogliby  informować swoich pacjentów o ich skłonności do niskiej gęstości kości i zachęcać ich do dalszych konsultacji z lekarzem, a także ostrzegać pacjentów o możliwych niekorzystnych skutkach, zwiększonym ryzyku powikłań i wpływie na czas leczenia ortodontycznego – podkreśla dr Al-Jewair.

Niska gęstość mineralna kości jest wskaźnikiem osteoporozy – stanu, w którym kości stają się słabe i kruche. Oprócz zwiększenia ryzyka złamań, niska gęstość mineralna kości wpływa również na zdrowie jamy ustnej, powodując obluzowanie zębów i uszkodzenie implantów dentystycznych, podkreśla dr Thikriat Al-Jewair, ortodontka ze School of Dental Medicine i dyrektor Szkolnego Programu Edukacji Zaawansowanej w Ortodoncji.

Badanie powinno być przeprowadzone na większej liczbie osób, informuje dr Al-Jewair w rozmowie z portalem buffalo.edu