•   H. parainfluenzae Gram-ujemna bakteria - składnik mikrobiomu jamy ustnej i gardła, może powodować infekcje i ropnie zębowe. Czasami staje się też przyczyną problemów ze zdrowiem, niekiedy groźnych dla życia
 • Kobieta przeszła ekstrakcję zęba i drenaż ropnia zębowego, do szpitala zgłosiła się z rozległą opuchlizną szyi
 • Tomografia komputerowa ujawniła tętniak tętnicy szyjnej, w którym wykryto bakterię H. parainfluenzae

Niebezpieczna bakteria z jamy ustnej

53-letnia kobieta była leczona z powodu rzadkiego tętniaka tętnicy szyjnej wewnętrznej (ICA), który rozwinął się, gdy bakteria związana z ropniem zębowym zainfekowała tętnicę. Opis przypadku opublikował  Journal of Vascular Surgery Cases, Innovations, and Techniques. 

Uważa się, że jest to pierwszy odnotowany przypadek, w którym rzadki tętniak został wywołany przez Haemophilus parainfluenzae. To mała Gram-ujemna bakteria, która jest częścią normalnej mikroflory górnych dróg oddechowych (jamy ustnej i gardła). Jednak H. parainfluenzae czasami może spowodować:

 • zapalenie opon mózgowych u dzieci i  rzadziej u osób dorosłych,
 • podostre zapalenie wsierdzia, często u młodych dorosłych,
 • ropień mózgu,
 • ropień nadtwardówkowy,
 • ropień wątroby,
 • zapalenie kości i szpiku,
 • zapalenia płuc,
 • zapalenia nagłośni,
 • zapalenia otrzewnej,
 • septyczne zapalenie stawów
 • bakteriemię.

H. parainfluenzae może też stać się przyczyną infekcji lub ropni zębowych. 

Obrzęk szyi. Następstwo ropnia zęba 

Po trzech dniach coraz bardziej powiększającego się obrzęku po lewej stronie szyi 53-letnia kobieta zgłosiła się na szpitalny oddział ratunkowy. Dzień wcześniej miała wizytę u stomatologa, podczas której usunięto jej ząb nr 18 i wykonano  drenaż ropnia zębowego.

Tomografia komputerowa ujawniła duży tętniak w tętnicy szyjnej (o wymiarach 2,3 x 2,7 x 2,3 cm), zlokalizowany w pobliżu małego ropnia resztkowego. Po konsultacji  stomatologicznej przepisano jej dożylne antybiotyki. Pobrano też próbki krwi i wysłano do badań. Pacjentka przeszła operacyjne leczenie tętniaka.

Trzeciego dnia po operacji kobieta została wypisana z zaleceniem kontynuowania antybiotykoterapii przez sześć tygodni. Z próbki tkanki tętniaka wyhodowano H. parainfluenzae. Echokardiogram nie wykazał wegetacji zastawki.

Rzadki, zagrażający życiu stan

Tętniaki tętnicy szyjnej do tej pory były najczęściej związane z infekcją Staphylococcus aureus i Salmonella.

Lekarze uważają, że przyczyną tych tętniaków mogą być:

 • bezpośrednia infekcja bakteryjna ściany tętnicy szyjnej
 • istniejący tętniak,
 • ciągłe rozprzestrzenianie się z pobliskiej infekcji
 • niedrożność septyczna sieci  małych naczyń krwionośnych,
 • uszkodzenie ściany tętnic.

Chirurgiczne leczenie tętniaka powinno zostać szybko przeprowadzone, aby zapobiec poważnym powikłaniom. Istnieje bowiem zagrożenie, że skrzep krwi rozwinie się w tętniaku i uniemożliwi przepływ krwi do mózgu, powodując udar, podkreślają autorzy pracy.