• Naukowcy mówią wręcz o epidemii parodontozy u diabetyków.
  • Osoby chore na cukrzycę typu 2 z zapaleniem przyzębia mają specyficzne zmiany w składzie mikrobiomu jamy ustnej.
  • Zidentyfikowano bakterię, która może służyć jako marker wczesnych stadiów nefropatii cukrzycowej - nerkowych powikłań cukrzycy typu 2.

Choroby przyzębia i cukrzyca idą w parze

Mikrobiom jamy ustnej zmienia się pod wpływem cukrzycy - w porównaniu ze składem drobnoustrojów jamy ustnej u osoby zdrowej. I ta właśnie zmiana wiąże się z nasilonym procesem zapalnym i utratą kości. Ostatnio wręcz mówi się o epidemii parodontozy u chorych na cukrzycę. 

Najnowsze  badanie śledzi powiązanie bakterii jamy ustnej z uszkodzeniami nerek - jednym z powikłań cukrzycy. Wyniki badania opublikowało czasopismo BMC Oral Health.

Naukowcy zbadali próbki śliny 30 pacjentów chorych na cukrzycę z przewlekłym zapaleniem przyzębia. Porównali mikrobiomy jamy ustnej  diabetyków z nefropatią cukrzycową i pacjentów bez tego powikłania nerkowego.

Zakwalifikowane do badania osoby miały od 30 do 75 lat, zdiagnozowaną  cukrzycę typu 2 i co najmniej pięć własnych zębów. Wykluczono kobiety w ciąży lub karmiące piersią, chorych na cukrzycę typu 1, osoby które leczyły chorobę przyzębia w ciągu ostatnich sześciu miesięcy lub stosowały leki przeciwzapalne, czy antybiotyki przez ostatnie  trzy miesiące.

Starannie wyselekcjonowana grupa pacjentów była dobrana pod kątem wieku, płci, wskaźnika masy ciała, stanu przyzębia i poziomu cukru we krwi. Połowa kohorty miała nefropatię cukrzycową, w każdej grupie znajdowali się pacjenci  z łagodnym i  umiarkowanym zapaleniem przyzębia oraz zaawansowaną formą choroby przyzębia.

To pierwsze badanie, które wskazuje na potencjalną rolę bakterii jamy ustnej w rozwoju uszkodzeń nerek u pacjentów z cukrzycą typu 2, podkreśla  główny autor pracy Dongxue Zhang z Beijing Chao-Yang Hospital w Chinach.

- Nasze odkrycie może pomóc w ustaleniu, czy określone zmiany w mikrobiomie śliny są związane z rozwojem nefropatii cukrzycowej i zapalenia przyzębia – napisał chiński naukowiec.

Ślina chorego na cukrzycę pod lupą

Pobrane próbki śliny przeanalizowano w celu zidentyfikowania bakterii jamy ustnej i porównania różnic w składzie drobnoustrojów między obiema grupami chorych pacjentów. Mikrobiomy jamy ustnej poszczególnych grup różniły się istotnie w odniesieniu do rodzajów Gemella, Selenomonas spp, niesklasyfikowanych Lactobacillales, oraz Abiotrophia.

Więcej Selenomonas spp. stwierdzono u pacjentów z nefropatią cukrzycową. Ponadto grupa z chorymi nerkami wykazała mniejszą różnorodność bakterii jamy ustnej.

​​Zwiększona liczebność Selenomonas spp. może być potencjalnym biomarkerem sygnalizującym nefropatię cukrzycową u pacjentów z cukrzycą typu 2 i przewlekłym zapaleniem przyzębia.  Wcześniej wykazano związek tego rodzaju G-ujemnych bakterii beztlenowych z rozwojem peri-implantitis.

Powiązanie między S. spp. a powikłaniami nerkowymi nie zostały w pełni wyjaśnione. Jednak diabetycy z chorymi nerkami mieli nieco wyższy poziom azotu mocznikowego, co w opinii chińskich badaczy może sugerować brak równowagi w mikrobiomie układu  pokarmowego u tych pacjentów.

- Analiza  różnic w mikroflorze jamy ustnej to źródło nowych informacji, które mogą być przydatne we wczesnym leczeniu i profilaktyce nefropatii cukrzycowej – podsumowali autorzy.