• Pacjenci z deformacją twarzoczaszki, w szczególności asymetrią twarzy, znacznie częściej cierpią na zaburzenia stawów skroniowo-żuchwowych niż osoby bez asymetrii.
  • Zaburzenia stawów s-ż. prowadzą do problemów podczas jedzenia, mówienia i otwierania ust.
  • Te problemy może mieć 5-12 proc. osób, przy czym asymetria twarzy zwiększa ich ryzyko o 40 proc.


Ból stawów żuchwy,  klinicznie znany jako zaburzenie stawów skroniowo-żuchwowych oddziałuje na mięśnie i stawy żuchwy. To dość powszechna przypadłość, bo dotyka  około 5 - 12 proc. w światowej populacji. Pacjenci z zaburzeniami stawu s-ż odczuwają dyskomfort i ból w okolicy stawów żuchwy podczas jedzenia, mówienia lub otwierania ust.

Wiadomo, że zaburzenia stawów s-ż  są związane z depresją i zaburzeniami nastroju.

Wyrównanie asymetrii twarzy ważne dla żucia 

Naukowcy z Hong Kongu wykazali, że asymetria żuchwy może być jedną z przyczyn bólu, a chirurgiczna korekcja  jest skuteczna w łagodzeniu dolegliwości, a nawet leczeniu pacjentów cierpiących na zaburzenia stawu skroniowo-żuchwowego.

Praca ukazała się w Oral and Maxillofacial Surgery.

Asymetria twarzy może być spowodowana różnym tempem wzrostu żuchwy i szczęki lub urazem. Najczęściej jest to widoczna dla pacjenta różnica  w długości lewej i prawej strony żuchwy i szczęki, wiąże się ona także ze skrzywieniem twarzy oraz przesuniętym zgryzem. 

W wyniku  zabiegu z zakresu chirurgii ortognatycznej, korygującego wadę poprawia się funkcja żucia i mowy u pacjenta, a także symetria i  profil twarzy. Jest to rutynowa procedura wykonywana przez chirurgów twarzowo-szczękowych z Faculty of Dentistry, University of Hong Kong.

Po takiej operacji pacjent wraca do zdrowia po trzech - sześciu tygodniach.

W badaniu prowadzonym przez zespół dr Mike Leunga sprawdzano częstość występowania zaburzeń stawu s-ż u 134 pacjentów. W grupie tej 82 osoby miały asymetrię twarzy, a 52 inne deformacje twarzy bez asymetrii.

Stwierdzono, że częstość występowania zaburzeń stawu s-ż.  u pacjentów z asymetrią twarzy wynosiła 67,1 proc. i  była istotnie wyższa niż u osób bez asymetrii (40,4 proc.). Spośród tych pacjentów, u których  strony twarz nie były równe aż 78,2 proc. odczuwała ból w stawie skroniowo-żuchwowym.

Wyleczenie wady zgryzu zmniejsza ból stawów s-ż.

Wyniki te sugerują, że zaburzenie stawów skroniowo-żuchwowych może być spowodowane asymetrią twarzy, więc naukowcy dokładniej zbadali wpływ chirurgii ortognatycznej na korygowanie asymetrii twarzy i częstości występowania problemu ze stawami s-ż. Stwierdzono, że częstość występowania TMD u pacjentów z asymetrią twarzy, którzy przeszli operację korekcji żuchwy, zmniejszyła się o 58,3 proc. po 6 miesiącach od zabiegu. Odkrycie wskazuje, że chirurgiczna korekcja asymetrii twarzy jest skuteczna w poprawie, a nawet całkowitym powrocie do zdrowia tych pacjentów.

- Wierzymy, że u pacjentów z asymetrią twarzy siły działające podczas gryzienia i żucia nie rozkładają się równo w obrębie stawów s-ż i mięśni odpowiadających za żucie. Może to wywołać przewlekły uraz stawów i mięśni, co wyjaśnia wysoką częstość występowania objawów związanych z zaburzeniami stawu s-ż, w tym bólu i ograniczonego otwierania ust,  powiedziała dr Aileen Toh pracująca w projekcie.

- Chirurgiczna korekcja asymetrii twarzy pozwala na znormalizowanie funkcji żucia i skorygowanie zgryzu. Błędem jest  postrzeganie tego zabiegu  głównie jako estetycznego. W rzeczywistości korekcja deformacji twarzy poprawia funkcjonowanie pacjenta, a także zmniejsza ból stawów s-ż. - dodał dr Mike Leung.

Zespół badawczy dokładniej przyjrzy się długoterminowemu wpływowi leczenia chirurgicznego na staw s-ż. i ryzyko nawrotu choroby.