• Stwierdzono powstanie oporności na antyseptyki stosowane w stomatologii wśród patogennych bakterii jamy ustnej
  • Naukowcy przestrzegają, że niestety oporność patogenów na chlorheksydynę może narastać z czasem

Dentysta zaleca płukankę przeciwbakteryjną. Naukowcy dowodzą niskiej skuteczności tego środka

Streptococcus mutans, Lactobacillus acidophilus i inne patogeny jamy ustnej mogą być oporne na środki antyseptyczne, w tym chlorheksydynę, powszechnie stosowaną w stomatologii, jak wynika z zakończonego ostatnio badania przez Biomedical Stomatology Research Group, w Universidad de Antioquia w Kolumbii.

Naukowcy podkreślają, że jest to pierwsza praca, która uwzględnia częstość występowania i proporcje gatunków opornych na środki antyseptyczne u pacjentów stomatologicznych, w warunkach randomizowanych badań klinicznych.

- Ten przegląd może stanowić ważne wskazanie dla klinicystów i liderów organizacji zdrowia publicznego przy podejmowaniu ważnych decyzji, a także w skuteczniejszym  ordynowaniu środków antyseptycznych – napisał dr Carlos Ardila, periodontolog z Universidad de Antioquia, w Kolumbii.

 Wyniki badania opublikował International Journal of Dental Hygiene.

Patogeny jamy ustnej. Oporność  bakterii problemem także w stomatologii

Według amerykańskich danych oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe jest zagrożeniem dla zdrowia publicznego. Na skutek tego zjawiska  w 2019 roku na całym świecie zmarło ponad 1,2 miliona ludzi. Tylko w Stanach Zjednoczonych dochodzi do prawie 3 milionów zakażeń opornymi  na środki przeciwdrobnoustrojowe patogenami.

Co prawda ostatnio wiele uwagi poświęcono oporności na antybiotyki, jednak badania  oporności na środki antyseptyczne, w tym triklosan i chlorheksydynę, które są szeroko stosowane  w stomatologii jako płukanki i żele do jamy ustnej,  wykonywano rzadko.

Przeprowadzono przegląd pięciu randomizowanych badań klinicznych, które zostały opublikowane w latach 1994-2021 i obejmowały 442 pacjentów. W przeglądzie wykorzystano jedynie te badania, które dotyczyły osób zdrowych. Okres obserwacji po badaniach wynosił od 10 dni do 12 miesięcy.

Analizowanie zachowanie następujących patogenów:

Płyn do płukania ust. Zamiast pomagać szkodzi?

Stwierdzono, że stosowanie chlorheksydyny wykazało statystycznie istotny wzrost liczby Streptococcus mutans i Lactobacillus acidophilus wskazujący na oporność tych gatunków bakterii. Zwłaszcza u pacjentów z ryzykiem próchnicy zębów.

U osób pacjentów z zapaleniem mających stan zapalny dziąseł gatunki Veillonella wykazywały oporność na triklosan. Ponasto zaobserwowano także nieznaczny wzrost udziału szczepów odpornych po upływie pół roku. Natomiast Porphyromonas gingivalis, Staphylococcus aureus i Pseudomonas aeruginosa nie wykazywały oporności na chlorek cetylopirydyniowy.

Podobnie nie zaobserwowano oporności na lecznicze preparaty roślinne.

- Antyseptyki to bardzo pomocne środki w praktyce dentystycznej, istnieją jednak podstawy do obawy, w miarę ich stosowania może dochodzić do szkodliwych dla zdrowia zmian w składzie gatunkowym mikroflory jamy ustnej, podkreślają badacze.