• Nieleczona paradontoza pogłębia skutki chorób ogólnoustrojowych, w tym cukrzycy i chorób serca. Ważne jest, aby lekarze wiedzieli, kiedy i jakie antybiotyki powinni przepisywać podczas leczenia.
  • Po kiretażu (zabiegu usuwaniu kamienia nazębnego spod linii dziąsła) co trzeci pacjent ma zapisaną przez lekarza dentystę antybiotykoterapię
  • Powody takiego zalecenia bywają różne w zależności od specjalności, czy lekarz jest specjalistą z dziedziny stomatologii zachowawczej, czy periodontologii

Paradontoza. Częsta leczona antybiotykami 

Choroba dziąseł jest szóstą najczęstszą chorobą, zgodnie z badaniem Global Burden of Disease. Na całym świecie paradontoza przynosi blisko 54 mld dolarów strat w  produktywności, w skali roku. Ponadto nieleczona  pogłębia skutki chorób ogólnoustrojowych, w tym cukrzycy i chorób serca. Dlatego ważne jest, aby lekarze wiedzieli, kiedy i jakie antybiotyki powinni przepisywać podczas leczenia.

Po kiretażu (zabiegu usuwaniu kamienia nazębnego z kieszonek zębowych) co trzeci pacjent w Stanach Zjednoczonych ma zapisaną przez lekarza dentystę antybiotykoterapię. Jednak powody takiego zalecenia bywają różne w zależności od specjalności, czy lekarz jest specjalistą z dziedziny stomatologii zachowawczej czy periodontologii, wg danych publikowanych w Journal of the American Dental Association.

Antybiotyk przepisany. Wiele zależy od specjalności dentysty

Decyzje co do przepisywania antybiotyków, badano wysyłając internetową ankietę do dentystów i periodontologów, którzy zgłosili przeprowadzanie skalingu i root planingu w swoich gabinetach. Pytania dotyczyły schematów ordynowania antybiotyków. W sumie w sondażu wzięło udział 506 klinicystów: 250 periodontologów i 256 stomatologów zachowawczych.

Okazuje się, że członkowie American Association of Periodontists (AAP)  znacznie częściej niż członkowie American Dental Association (ADA) przepisują antybiotyki ogólnoustrojowe, jako część zabiegu skalingu i  root planingu, podkreślają naukowcy.

Periodontolog zapisze antybiotyk dwa razy częściej

Co trzeci uczestnik badania (32 proc.) przepisywał swoim pacjentom antybiotyki w trakcie leczenia periodontologicznego, Jednak po porównaniu obu badanych grup okazało się, że 46 proc. członków AAP przepisało antybiotyki jako uzupełnienie skalingu i root planingu, ale tylko około 19 proc. członków ADA.

Przyczyny przepisywania antybiotyków pacjentom z zapaleniem przyzębia:

  • 58 proc. periodontologów zlecała antybiotykoterapię  po rozpoznaniu progresji paradontozy,
  • 35 proc. stomatologów zachowawczych zidentyfikowała  inne niż nasilenie choroby przyczyny, z powodu których przepisywała antybiotyki.

Ponadto badane grupy lekarzy w różny sposób oceniały znaczenie utraty masy kostnej. Większość periodontologów (64 proc. ), ale tylko 17 proc. członków ADA, wskazało utratę kości jako krytyczny czynnik decydujący o zaordynowaniu antybiotykoterapii.

- Brakuje jasnych wytycznych co do przepisywania antybiotyków w zakresie  niechirurgicznego leczenia przyzębia – pisze dr Effie Ioannidou z University of Connecticut Health School of Dental Medicine, kierujący badaniem.