Zatwierdzone finanse Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie
2022-08-04 22:21  |  UKS CMUJ/infoDENT24.pl

Zatwierdzone finanse Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie

Prorektor ds. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Tomasz Grodzicki zatwierdził sprawozdanie finansowe SPZOZ Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w...

Program naprawczy Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie zatwierdzony. Działania do 2023 r.
2022-06-08 08:58  |  ms

Program naprawczy Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie zatwierdzony. Działania do 2023 r.

Program naprawczy Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie na lata 2021-2023 został zatwierdzony przez prorektora ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Tomasza...

Czy problemy finansowe to wystarczający argument na okrojenie miejsc specjalizacyjnych?
2022-02-11 10:36  |  ms

Czy problemy finansowe to wystarczający argument na okrojenie miejsc specjalizacyjnych?

- Problemy finansowe Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie nie mogą być jedynym i wystarczającym argumentem, tłumaczącym ograniczenie programu specjalizacyjnego,...

UKS w Krakowie nie ma pieniędzy na kształcenie poza rezydenturą
2022-02-10 14:46  |  ms

UKS w Krakowie nie ma pieniędzy na kształcenie poza rezydenturą

W związku z odmową przyjęcia lekarzy dentystów, zakwalifikowanych na szkolenie specjalizacyjne do Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie, dyrektor tej jednostki...

Specjalizacja: konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii stomatologicznej interweniuje
2022-02-03 09:18  |  ms

Specjalizacja: konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii stomatologicznej interweniuje

Prof. zw. dr hab. n med. Mansur Rahnama, konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii stomatologicznej, interweniuje w sprawie odmowy przyjęcia na specjalizację z chirurgii...

Prof. Jerzy Tomik w Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej
2021-04-10 11:26  |  ms

Prof. Jerzy Tomik w Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej

Dr hab. Jerzy Tomik, prof. UJ powołany został przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego w skład Rady Społecznej SP ZOZ Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie.

Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie z zyskiem 1,4 mln zł za 2019 r.
2020-07-10 13:26  |  ms

Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie z zyskiem 1,4 mln zł za 2019 r.

Uniwersytet Jagielloński, jako podmiot tworzący SPZOZ Uniwersytecką Klinikę Stomatologiczną w Krakowie, zatwierdził sprawozdanie finansowe Kliniki za 2019 r.

Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie wnioskuje o podwyżkę wyceny świadczeń
2020-05-12 22:37  |  ms

Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie wnioskuje o podwyżkę wyceny świadczeń

Marek Szwarczyński, dyrektor Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie domaga się wzrostu wyceny świadczeń stomatologicznych finansowanych przez NFZ, wymieniając...

1,18 mln zł zysku netto Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie za 2018 r.
2019-07-02 17:39  |  ms

1,18 mln zł zysku netto Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie za 2018 r.

Roczne sprawozdanie finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie za 2018 rok zostało zatwierdzone decyzją...

Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna we współpracy z Collegium Medicum UJ
2019-04-27 08:31  |  ms

Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna we współpracy z Collegium Medicum UJ

Zawarty został aneks do porozumienia o współpracy naukowo – badawczej pomiędzy Collegium Medicum UJ oraz Uniwersytecką Kliniką Stomatologiczną w Krakowie.

POLECAMY W SERWISACH