Maciej Hamankiewicz: kolejny wyłom w tajemnicy lekarskiej
2016-07-19 22:55  |  en

Maciej Hamankiewicz: kolejny wyłom w tajemnicy lekarskiej

Zmiany w przepisach, które obligują lekarza do ujawniania informacji objętych tajemnicą lekarską na temat zmarłego pacjenta (na żądanie bliskiej mu osoby) - krytykuje Maciej...

Nadwyrężona tajemnica lekarska po śmierci pacjenta
2016-07-19 09:36  |  ms

Nadwyrężona tajemnica lekarska po śmierci pacjenta

- Zmiany w prawie spowodowały, że osoba bliska dla zmarłego pacjenta może zażądać przekazania informacji, które lekarz uzyskał w związku z udzielaniem jemu pomocy. To rodzić...

Wola pacjentów a tajemnica lekarska
2016-05-23 08:21  |  en

Wola pacjentów a tajemnica lekarska

Proponowane zmiany w ustawie  o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w zakresie tajemnicy lekarskiej prowadzą do...

Zeznajesz przed sądem? Bacz na tajemnicę lekarską.
2016-04-25 09:47  |  ms

Zeznajesz przed sądem? Bacz na tajemnicę lekarską.

Czy lekarz, lekarz dentysta, zeznając przed sądem jako świadek, może bez zastrzeżeń odpowiadać na pytania sądu dotyczące aspektów leczenia, którego doświadczyła strona...

NSA stopuje zapędy urzędników do ujawniania tajemnicy lekarskiej
2016-03-07 22:44  |  ms

NSA stopuje zapędy urzędników do ujawniania tajemnicy lekarskiej

Pracownicy urzędu skarbowego, kontrolując prawidłowość zobowiązań podatkowych gabinetu lekarskiego lub dentystycznego, nie mogą żądać ujawnienia danych osobowych pacjentów i...

Tajemnica lekarska ponad kontrolą skarbową
2016-02-24 21:39  |  ws

Tajemnica lekarska ponad kontrolą skarbową

Pracownicy urzędu skarbowego, kontrolując prawidłowość zobowiązań podatkowych gabinetu lekarskiego lub dentystycznego, nie mogą żądać ujawnienia danych osobowych pacjentów –...

Czy lekarz musi być bezradny wobec agresywnego pacjenta?
2016-01-10 10:56  |  js

Czy lekarz musi być bezradny wobec agresywnego pacjenta?

Kolejne stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie dokumentacji medycznej wzbudziło sprzeciw samorządu lekarskiego. Tym razem nie chodzi o dostęp pacjenta do zapisu leczenia,...

Dentyści to tylko czyhają na biednych pacjentów!
2015-11-16 20:50  |  ms

Dentyści to tylko czyhają na biednych pacjentów!

Jeśli ktoś nie wiedział co powinien myśleć o dentystach, to po jednym z odcinków polsatowskiego programu „Poznaj swoje prawa” nie będzie miał wątpliwości, że powinien myśleć o...

Tajemnice zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów w niebezpieczeństwie
2015-09-24 00:15  |  ms

Tajemnice zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów w niebezpieczeństwie

Samorządy zawodowe lekarzy, adwokatów, radców prawnych oraz notariuszy z terenu województwa zachodniopomorskiego alarmują, że senacki projekt nowelizacji ustawy o Policji oraz...

TK nie zajmie się kwestią tajemnicy lekarskiej na paragonie
2015-03-20 11:03  |  NRL/ŁS

TK nie zajmie się kwestią tajemnicy lekarskiej na paragonie

Kwestionowany przez Naczelną Radę Lekarską przepis rozporządzenia nakazujący, aby paragon fiskalny wskazywał nazwę towaru czy usługi pozwalającą na jednoznaczną identyfikację,...

POLECAMY W SERWISACH