Pomoc medyczną uchodźcom z Ukrainy rozliczy NFZ
2022-02-27 07:45  |  ms

Pomoc medyczną uchodźcom z Ukrainy rozliczy NFZ

Obywatelowi Ukrainy, który przybył do Polski w związku z agresją militarną Rosji i który zgłosi się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, czy...

Ortodoncja: NFZ w Poznaniu odkłada rozstrzygnięcie konkursu
2022-02-14 12:55  |  en

Ortodoncja: NFZ w Poznaniu odkłada rozstrzygnięcie konkursu

NFZ przesuwa termin ogłoszenia wyników konkursu ofert na leczenie ortodontyczne dzieci i młodzieży.

Finansowanie stomatologii w zapaści - wołanie o debatę w Sejmie
2022-02-14 11:46  |  en

Finansowanie stomatologii w zapaści - wołanie o debatę w Sejmie

Czas działać: stomatologia publiczna jest marginalizowana, do tego stopnia proces ten jest widoczny, że przedstawiciele innych dziedzin medycyny, chcąc zasygnalizować...

Apel o debatę na temat stomatologii w Sejmie
2022-02-12 08:54  |  ms

Apel o debatę na temat stomatologii w Sejmie

Prezydium NRL zaapelowało do Prezydium Komisji Zdrowia Sejmu o przeprowadzenie debaty w sprawie lecznictwa stomatologicznego.

Dentyści rezygnują z kontraktów z NFZ, bo boją się pandemii?
2022-01-12 22:48  |  ms

Dentyści rezygnują z kontraktów z NFZ, bo boją się pandemii?

Głównym powodem rezygnacji części świadczeniodawców z realizacji umów, obejmujących usługi stomatologiczne w ramach środków publicznych, jest obawa lekarzy dentystów przed...

Stomatologia to 10 proc. świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach NFZ
2022-01-04 14:05  |  ms

Stomatologia to 10 proc. świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach NFZ

26,5 mln porad w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, finansowanej przez publicznego płatnika, udzielili w 2020 r. lekarze dentyści – szacuje GUS. To stanowi niecałe 10...

Ilu faktycznie lekarzy dentystów pracuje w Polsce?
2022-01-03 12:55  |  ms

Ilu faktycznie lekarzy dentystów pracuje w Polsce?

Wciąż zaskakują dysproporcje pomiędzy liczbą pracujących w Polsce lekarzy dentystów według NIL i według GUS. Statystyka w ochronie zdrowia zniesie wszystko, czy warto się nią...

NFZ porządkuje warunki umów stomatologicznych
2021-12-23 13:23  |  ms

NFZ porządkuje warunki umów stomatologicznych

Prezes NFZ doszedł do wniosku, że czas dostosować wzór umowy w zakresie świadczeń stomatologicznych (w części obejmującej warunki finansowania świadczeń oraz kary umowne) do...

Posłanki domagają się zmiany wycen w stomatologii
2021-12-23 12:30  |  en

Posłanki domagają się zmiany wycen w stomatologii

Cztery posłanki zgłosiły do ministra zdrowia interpelację w sprawie wycen świadczeń stomatologicznych przez NFZ.

Co z telemedycyną w stomatologii na NFZ poza Polską?
2021-12-05 13:04  |  ms

Co z telemedycyną w stomatologii na NFZ poza Polską?

Pacjent złożył wniosek o zwrot kosztów opieki stomatologicznej, (będącej świadczeniem gwarantowanym) udzielonej w UE - poza Polską. Świętokrzyski OW NFZ odmówił sfinansowania...

POLECAMY W SERWISACH