Prawo atomowe w stomatologii: można pobierać materiały do szkoleń tzw. ekip awaryjnych
2022-05-09 21:45  |  ms

Prawo atomowe w stomatologii: można pobierać materiały do szkoleń tzw. ekip awaryjnych

Jednym z obowiązków, wynikających z przepisów przejściowych, wprowadzających nowelizację ustawy Prawo atomowe, jest szkolenie tzw. wewnętrznych ekip ratowniczych. Są materiały...

Promieniowanie jonizujące w stomatologii: zmienione wymogi Sanepidu
2019-12-09 22:42  |  ms

Promieniowanie jonizujące w stomatologii: zmienione wymogi Sanepidu

Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej poinformowała, że w związku z nowelizacją ustawy z 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe zmianie uległ zakres zwolnienia...

Stomatologia: zbyt duża częstotliwość testów urządzeń wykorzystujących promieniowanie jonizujące
2017-08-14 08:33  |  ms

Stomatologia: zbyt duża częstotliwość testów urządzeń wykorzystujących promieniowanie jonizujące

Roczny koszt przeprowadzonych testów specjalistycznych aparatów do zdjęć wewnątrzustnych wynosi ponad 2,1 mln zł. Skala nieprawidłowości to zaledwie 0,1 proc. Prezydium NRL...

Wreszcie. Jest rozporządzenie w sprawie promieniowania jonizującego w gabinecie dentystycznym.
2015-12-06 21:24  |  ms

Wreszcie. Jest rozporządzenie w sprawie promieniowania jonizującego w gabinecie dentystycznym.

Minister zdrowia podpisał rozporządzenie (zmieniające) w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej 12...

Prawo atomowe nie uwzględnia specyfiki pracy lekarzy dentystów – trzeba to zmienić!
2015-11-28 14:18  |  ms

Prawo atomowe nie uwzględnia specyfiki pracy lekarzy dentystów – trzeba to zmienić!

Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej zwróciła się z apelem do Naczelnej Rady Lekarskiej o podjęcie działań mających na celu zmianę przepisów ustawy – Prawo atomowe,...

Promieniowanie jonizujące w celach medycznych: kto nie chciał brać udziału w pracach nad wdrożeniem dyrektywy?
2015-11-09 18:25  |  ms

Promieniowanie jonizujące w celach medycznych: kto nie chciał brać udziału w pracach nad wdrożeniem dyrektywy?

Informowaliśmy, że w pracach nad wdrożeniem do prawa polskiego unijnej dyrektywy, dotyczącej m.in. stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych nie uczestniczyli...

Promieniowanie jonizujące w celach medycznych: wszystko o was bez was?
2015-11-02 21:58  |  ms

Promieniowanie jonizujące w celach medycznych: wszystko o was bez was?

Powołany przez ministra środowiska zespół do spraw opracowania koncepcji wdrożenia do prawa polskiego unijnej dyrektywy dotyczącej m.in. stosowania promieniowania jonizującego w...

Co z promieniowaniem jonizującym w gabinecie stomatologicznym?
2015-10-18 20:29  |  ms

Co z promieniowaniem jonizującym w gabinecie stomatologicznym?

Będzie konferencja uzgodnieniowa w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji...

Ciągle brak rozporządzenia w sprawie bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego
2015-07-17 09:28  |  ws

Ciągle brak rozporządzenia w sprawie bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego

Dentyści czekają na podpis ministra zdrowia pod zmianą rozporządzenia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji...

Warunki bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego - będzie konferencja uzgodnieniowa
2015-07-05 11:51  |  ms

Warunki bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego - będzie konferencja uzgodnieniowa

Ministerstwo Zdrowia poinformowało infoDENT24.pl, że projekt rozporządzenia ministra zdrowia, zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania...

POLECAMY W SERWISACH