Obowiązek sprawozdawczy świadczeniodawców w ochronie zdrowia
2022-01-18 11:08  |  en

Obowiązek sprawozdawczy świadczeniodawców w ochronie zdrowia

Od 2022 r. obowiązkiem sprawozdawczym są objęte wszystkie praktyki lekarskie i stomatologiczne niezależnie od kodu w księdze rejestrowej.

Wymogi sprawozdawcze zgodne z Prawem atomowym
2021-09-13 23:03  |  ms

Wymogi sprawozdawcze zgodne z Prawem atomowym

Komisja Stomatologiczna NRL przypomina o wymogach sprawozdawczych, jakie przed kierownikami placówek stosujących urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące - stawia...

Obowiązek sprawozdawczy w 2021 r.
2021-01-16 23:11  |  ms

Obowiązek sprawozdawczy w 2021 r.

Lekarze oraz lekarze dentyści, prowadzący indywidualne i grupowe praktyki lekarskie, mają coroczny obowiązek statystyczny (sprawozdania kadrowe typu MZ‑88 i MZ‑89). Sprawozdania...

Czas na coroczne sprawozdania statystyczne
2018-01-19 14:53  |  kan

Czas na coroczne sprawozdania statystyczne

Obowiązek przygotowania sprawozdania wynika z ustawy o statystyce publicznej, która swoim zakresem obejmuje wszystkie podmioty gospodarki narodowej, w tym lekarzy dentystów...

Znowu skrzeczy sprawozdawczość
2017-02-12 12:32  |  ms

Znowu skrzeczy sprawozdawczość

Sprawozdania statystyczne z zakresu ochrony zdrowia za 2016 r. należy przesłać do wydziałów zdrowia urzędów wojewódzkich do końca lutego i do końca marca 2017 r.

Czas na coroczne sprawozdania statystyczne
2016-02-10 21:19  |  js

Czas na coroczne sprawozdania statystyczne

Powinność ta wynika z ustawy o statystyce publicznej, która swoim zakresem obejmuje wszystkie podmioty gospodarki narodowej, w tym również lekarzy dentystów prowadzących...

Sprawozdania statystyczne - lista zwolnionych bardzo krótka
2015-02-23 10:00  |  OIL Gdańsk/szaft

Sprawozdania statystyczne - lista zwolnionych bardzo krótka

Sprawozdań statystycznych nie przekazują indywidualne i indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie i pielęgniarskie wykonywane wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu...

POLECAMY W SERWISACH