Izby lekarskie szukają jachtów. Na razie bezskutecznie.
2016-05-30 22:01  |  ms

Izby lekarskie szukają jachtów. Na razie bezskutecznie.

Posłowie zadali ministrowi zdrowia pytanie czy to prawda, że izby lekarskie dysponują, jako swoją własnością, kilkoma jachtami o znacznej wartości. Wywołane do tablicy okręgowe...

KS NRL: optuje za oddzielnym głosowaniem na kandydatów do władz samorządowych
2016-03-23 12:55  |  ms

KS NRL: optuje za oddzielnym głosowaniem na kandydatów do władz samorządowych

Niech w wyborach samorządowych lekarze głosują na lekarzy, a lekarze dentyści na lekarzy dentystów – proponuje Zespół Regulaminowo – Organizacyjny Komisji Stomatologicznej NRL.

Szkolenia dla lekarzy dentystów bez VAT
2015-06-08 06:55  |  ms

Szkolenia dla lekarzy dentystów bez VAT

Czy szkolenia i kursy organizowane dla lekarzy dentystów w procesie ustawicznego szkolenia zawodowego zwolnione są z podatku od towarów i usług. Takie pytanie zadał jeden z...

Pamiętaj o rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
2015-04-12 23:05  |  ms

Pamiętaj o rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Podmiot wykonujący działalność leczniczą, a takim może być przecież lekarz dentysta, wpisany do rejestru jest zobowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany...

Z OC - czym śpieszniej
2014-12-08 12:09  |  OIL/ms

Z OC - czym śpieszniej

Praktycznie wszystkie OIL nieustannie przypominają, że każdy lekarz i lekarz dentysta, posiadający praktykę prywatną, powinien dostarczyć aktualną kopię polisy OC w ciągu...

Dentystów wcale nie przybywa
2014-08-26 13:15  |  ms

Dentystów wcale nie przybywa

Lekarzy dentystów, członków okręgowych izb lekarskich w końcu lipca 2014 r. było dokładnie 38 968, a wykonujących zawód o ponad 4 tys. mniej. W ciągu ostatniego roku zmniejszyła...

Po co lekarzom samorząd?
2013-12-14 19:44  |  jsz

Po co lekarzom samorząd?

Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku chciała wiedzieć, jakie w przekonaniu lekarzy, funkcje powinien pełnić samorząd lekarski. Co z tej analizy wynika?

Składka członkowska - rzecz święta
2013-11-23 22:20  |  miro

Składka członkowska - rzecz święta

Lekarz dentysta musi pamiętać i o tym, aby opłacać składki członkowskie ORL, a gdy ich nie opłaca, musi liczyć się z tym, że i tak je opłaci i to z należnymi odsetkami.

POLECAMY W SERWISACH