Dentystka wywalczyła emeryturę w sądzie
2015-12-17 13:17  |  ws

Dentystka wywalczyła emeryturę w sądzie

ZUS nie przyznał dentystce emerytury, gdyż nie przedstawiła ona zaświadczeń dokumentujących wymagany, co najmniej 15-letni, okres pracy w warunkach szczególnych lub w...

ZUS tego nie wie, ale lekarz dentysta pracuje w szczególnych warunkach
2015-11-01 21:12  |  ms

ZUS tego nie wie, ale lekarz dentysta pracuje w szczególnych warunkach

ZUS nie przyznał lekarzowi dentyście prawa do emerytury, bo nie zaliczył mu 15 lat pracy w szczególnych warunkach. Czego nie zrobił ZUS - dokonał Sąd Okręgowy w Gliwicach VIII...

Technik dentystyczny a praca w szczególnych warunkach
2015-10-07 13:06  |  ms

Technik dentystyczny a praca w szczególnych warunkach

Czy technik dentystyczny pracuje, czy nie pracuje w warunkach szczególnych? To ważne pytanie, bo od odpowiedzi zależy m.in. to czy osoby zatrudnione na takim stanowisku mają...

Technik dentystyczny w zasadzie nie pracuje w szczególnych warunkach
2015-04-10 09:29  |  WSA, ms

Technik dentystyczny w zasadzie nie pracuje w szczególnych warunkach

Spór sądowy w sprawie dotyczył spełnienia (lub raczej nie spełnienia) jednego z warunków do przyznania emerytury pomostowej. Warunek ten to posiadanie przez technika...

NRL woła o prawa emerytalne
2015-02-15 23:46  |  NRL/ms

NRL woła o prawa emerytalne

Ci lekarze i lekarze dentyści, którzy nieodpłatnie działają w strukturach samorządu lekarskiego i w związku z tymi obowiązkami nie są aktywni zawodowo, powinni móc zaliczyć czas...

Technik dentystyczny czasami na wcześniejszej emeryturze, czasami nie
2015-02-11 06:57  |  ms

Technik dentystyczny czasami na wcześniejszej emeryturze, czasami nie

Kolejny wyrok w sprawie prawa do emerytury technika dentystycznego, tym razem Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu przyznaje rację starającemu się o przywilej wcześniejszego...

ZUS nagina prawo, aby pozbawić lekarza dentysty prawa do wcześniejszej emerytury
2014-11-12 14:21  |  ms

ZUS nagina prawo, aby pozbawić lekarza dentysty prawa do wcześniejszej emerytury

ZUS próbował autorytatywnie wyrokować, o tym czy lekarz dentysta ma prawo do wcześniejszej emerytury. Doszło nawet do tego, iż pracownicy Zakładu oceniali jak duża uciążliwość...

O wyroku w sprawie choroby zawodowej dentystki zadecydowały terminy
2014-10-05 08:07  |  WSA/ms

O wyroku w sprawie choroby zawodowej dentystki zadecydowały terminy

Wniosek dentystki o uznanie nękających ją dolegliwości - jako choroby zawodowej - odrzucony został przez inspektora sanitarnego. Sprawa trafiła do wojewódzkiego sądu...

Lekarz dentysta z pozorną umową o pracę nakładczą
2014-10-02 11:41  |  ms

Lekarz dentysta z pozorną umową o pracę nakładczą

Sprawa dentystki, która podpisała umowę o pracę nakładczą i chciała, aby ta umowa była podstawą do naliczania okresu składkowego emerytalno - rentowego, trafiła na wokandę...

Technik dentystyczny nie pracuje w warunkach szczególnych
2014-08-16 17:25  |  ms

Technik dentystyczny nie pracuje w warunkach szczególnych

Technik dentystyczny udowodniła w sumie 21 lat, 7 miesięcy i 15 dni stażu ubezpieczeniowego i pracy w zawodzie. ZUS odmówił jej prawa do emerytury, ponieważ nie przedstawiła...

POLECAMY W SERWISACH