Prawnik: co powinien zawierać program do prowadzenia dokumentacji medycznej
2020-11-23 10:26  |  en

Prawnik: co powinien zawierać program do prowadzenia dokumentacji medycznej

Od 1 stycznia 2021 roku każdy gabinet stomatologiczny powinien mieć zapewnioną możliwość prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. Co warto brać pod uwagę...

Dokumentacja medyczna po śmierci pacjenta
2020-08-25 14:03  |  ms

Dokumentacja medyczna po śmierci pacjenta

Placówka medyczna, poza dotychczas uprawnionymi osobami (upoważnionymi przez pacjenta za życia oraz przedstawicielem ustawowym) dokumentację medyczną ma obowiązek udostępniać...

Stomatologia: aktualna dokumentacja elektroniczna z wzorami
2020-08-24 12:08  |  ms

Stomatologia: aktualna dokumentacja elektroniczna z wzorami

Zgody na leczenie i dokumentacja pacjenta w stomatologii. Dokumentacja elektroniczna i papierowa – 2020 r. to najnowszy tytuł autorstwa adwokat Ewy Mazur - Pawłowskiej....

Koronawirus: udostępnianie dokumentacji medycznej w czasach pandemii
2020-05-07 08:25  |  ms

Koronawirus: udostępnianie dokumentacji medycznej w czasach pandemii

Przepisy umożliwiają udostępnianie dokumentacji medycznej drogą elektroniczną zarówno pacjentom, jak i ich przedstawicielom ustawowym bądź osobom upoważnionym – przekonuje...

Kolejny przystanek na drodze w kierunku EDM
2020-04-14 22:14  |  ms

Kolejny przystanek na drodze w kierunku EDM

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania opublikowane zostało w Dz.U. z 14 kwietnia poz. 666.

Co z bezpieczeństwem danych pacjentów w e-systemie
2020-01-22 13:06  |  en

Co z bezpieczeństwem danych pacjentów w e-systemie

Choć Ministerstwo Zdrowia zapewnia o bezpieczeństwie wszystkich danych zawartych w Internetowym Koncie Pacjenta, to trzeba mieć na uwadze, że cyberprzestępcy są aktywni i mogą...

NRL do MZ o sposobie przetwarzania dokumentacji medycznej
2020-01-03 15:48  |  en

NRL do MZ o sposobie przetwarzania dokumentacji medycznej

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przyjęło uzupełniające stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji...

Sporządzanie dokumentacji medycznej i wystawianie e-recept: pytania i wyjaśnienia
2019-11-20 13:05  |  kan

Sporządzanie dokumentacji medycznej i wystawianie e-recept: pytania i wyjaśnienia

Kwestie związane z nowymi zasadami prowadzenia dokumentacji medycznej i wystawiania e-recept nadal nie są do końca jasne. Na najczęściej zgłaszane wątpliwości i pytania członków...

RPP: dokumentacja medyczna a prawa pacjenta
2019-10-16 13:29  |  en

RPP: dokumentacja medyczna a prawa pacjenta

Wydane 20 lutego 2019 r. objaśnienia dotyczą najczęstszych błędów identyfikowanych przez Rzecznika Praw Pacjenta w prowadzeniu, przechowywaniu i udostępnianiu dokumentacji...

Minister zdrowia szczegółowo określa zasady tworzenia i prowadzenia dokumentacji medycznej
2019-10-13 11:41  |  ms

Minister zdrowia szczegółowo określa zasady tworzenia i prowadzenia dokumentacji medycznej

Co, kto i jak - minister zdrowia określa szczegółowe warunki prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej (z wyjątkami). Zaproponowane rozwiązania imiennie...

POLECAMY W SERWISACH