Dent-a-Medical znika ze stomatologicznego firmamentu
2021-09-28 20:49  |  ms

Dent-a-Medical znika ze stomatologicznego firmamentu

Dent-a-Medical chce zmienić nazwę spółki na EKO-OZE. W ten sposób firma kończy przygodę ze stomatologią.

Dent-a-Medical: resztki stomatologii
2021-05-16 17:59  |  ms

Dent-a-Medical: resztki stomatologii

Działalność operacyjna Dent-a-Medical S.A. w 2020 r. polegała na utrzymaniu przychodów z segmentu stomatologicznego. Działalność ta jest realizowana na minimalnym poziomie.

Dent-a-Medical - wciąż niejasna przyszłość
2020-12-01 12:05  |  ms

Dent-a-Medical - wciąż niejasna przyszłość

5 proc. udział w akcjonariacie spółki Dent-a-Medical przekroczyła Kinga Zembrzycka-Stachoń kupując 27 tys. walorów spółki (ma ich łącznie 827 tys.).

Dent-a-Medical walczy o przetrwanie
2020-11-18 22:56  |  ms

Dent-a-Medical walczy o przetrwanie

Dent-a-Medical koncentruje się na działaniach mających na celu niedopuszczenie do upadłości likwidacyjnej spółki. Firma reguluje jedynie zobowiązania, które pozwalają na...

Dent-a-Medical broni się przed upadłością
2020-08-17 06:45  |  ms

Dent-a-Medical broni się przed upadłością

Całość przychodów ze sprzedaży spółki Dent-a-Medical w II kw. 2020 r. pochodziła z segmentu usług stomatologicznych. Spółka wypracowała przychody ze sprzedaży w wys. zaledwie 8...

Kłopoty Dent-a-Medical ze względu na zawirowania stomatologiczne
2020-02-08 10:43  |  ms

Kłopoty Dent-a-Medical ze względu na zawirowania stomatologiczne

Dent-a-Medical informuje o wysoce prawdopodobnym zmniejszeniu przychodów ze sprzedaży w kolejnych miesiącach 2020 r. w stosunku przychodów osiąganych w IV kwartale 2019 r.

Dent-a-Medical: mizerne przychody
2019-08-15 15:57  |  ms

Dent-a-Medical: mizerne przychody

Działalność Dent-a-Medical S.A. w II kw. 2019 r. koncentrowała się na segmencie stomatologicznym ale rozmachu w tej aktywności raczej nie widać.

Dent-a-Medical – pojawiła się strata
2018-08-15 16:22  |  ms

Dent-a-Medical – pojawiła się strata

Spółka Dent-a-Medical zanotowała w I półroczu 2018 r. stratę z działalności operacyjnej w wysokości 110,8 tys. zł oraz stratę netto i brutto rzędu 121,9 tys. zł.

Dent-a-Medical koncentruje się na stomatologii
2017-11-16 10:39  |  ms

Dent-a-Medical koncentruje się na stomatologii

Dent-a-Medical zamierza w dalszym ciągu rozwijać segment stomatologiczny, poszukując nowych źródeł przychodów. Nie wyklucza także działań w kierunku zorganizowania własnej...

Denta-a-Medical chce uruchomić własną klinikę stomatologiczną
2017-08-14 22:19  |  ms

Denta-a-Medical chce uruchomić własną klinikę stomatologiczną

Spółka Denta-a-Medical poinformowała, że w I półroczu 2017 r. na jej przychody składała się wyłącznie sprzedaż w segmencie stomatologicznym, wartościowo niższa, niż w I półroczu...

POLECAMY W SERWISACH