• Osoby starsze mają ogólną świadomość, że od dbania o zdrowie zębów i dziąseł oraz kontroli chorób stomatologicznych zależy ich zdrowie ogólne 
 • Co zaskakujące, w amerykańskim badaniu okazało się, że bardzo młodzi dorośli mają największą wiedzę na temat związku chorób przewlekłych i problemów stomatologicznych
 • Badanie prowadzono na kilku grupach pacjentów w wieku od 26 do 77 lat

Im młodszy pacjent. Tym większa wiedza na temat zdrowia jamy ustnej?

 Według raportu opublikowanego przez Delta Dental Plan Associations, jeśli chodzi o zrozumienie związku między zdrowiem jamy ustnej a zdrowiem ogólnoustrojowym, istnieje luka w wiedzy między pokoleniami.

Osoby w starszym wieku (57-75 lat) rozumieją, że istnieje silny związek między ich zdrowiem jamy ustnej a ogólnym zdrowiem, ale wiedzą zdecydowanie mniej niż inne pokolenia na temat związku między złym stanem zębów a chorobami przewlekłymi, takimi jak cukrzyca, czy choroby kardiologiczne.

Tymczasem pokolenie Gen Z, czyli osoby w wieku od 11 do 26 lat, choć nie jest tak skoncentrowane na zdrowiu jamy ustnej, ale przoduje w stosowaniu przyjaznych dla środowiska i nietradycyjnych produktów do pielęgnacji jamy ustnej, jak wynika z raportu o stanie zdrowia jamy ustnej i dobrego samopoczucia Amerykanów opublikowanego przez towarzystwo ubezpieczeniowe Delta Dental Plan Associations.

Kategorie wiekowe badanych grup uwzględnionych w amerykańskim badaniu:

Czym skorupka za młodu. Kto wie więcej o zdrowiu jamy ustnej

Najmłodsze osoby, czyli pokolenie Gen Z w porównaniu z pozostałymi grupami badanych miały wyraźnie większą świadomość znaczenie zdrowych zębów i dziąseł. Jeśli chodzi o odsetek ankietowanych, który zdawał sobie sprawę z  powiązania poszczególnych chorób przewlekłych i stanu zdrowia jamy ustnej to wyniki kształtowały się następująco:

 • cukrzyca - 36 proc. pokolenia Gen Z; 20 proc. pozostali
 • choroby układu oddechowego 34 proc.; 21 proc.
 • udar mózgu - 33 proc.; 19 proc.
 • choroby nerek - 30 proc.; 17 proc.
 • nadciśnienie - 28 proc.; 14 proc.
 • demencja - 25 proc.; 13 proc.

Co charakterystyczne, brak doświadczenia w wielu kwestiach związanych z leczeniem stomatologicznym był najprawdopodobniej przyczyną, z powodu której odpowiedzi na bardziej ogólnie pytania dawały inny obraz wiedzy niż pytania szczegółowe. 

Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem:

 • zdrowie jamy ustnej jest ściśle powiązane ze zdrowiem ogólnym - gen Z 76 proc. i starsi respondenci w 89 proc. byli tego związku świadomi
 • profilaktyka zdrowia jamy ustnej umożliwia prowadzenie zdrowszego stylu życia  - gen Z 73 proc. a starsi pacjenci 90 proc.
 • rozwiązanie problemów ze zdrowiem jamy ustnej może na dłuższą metę zaoszczędzić pieniądze -72 proc. i 89 proc.

Regularne badania kontrolne u dentysty są podstawą dla zachowania dobrego zdrowia jamy ustnej. Co do tego nie było wątpliwości wśród ankietowanych. Ponieważ  4 na 5 dorosłych osób, które regularnie odwiedzały gabinet dentystyczny, stwierdziło, że dzięki temu nie będzie wymagało nagłej pomocy stomatologa w przyszłości.