• Jedno na troje dzieci doznaje urazu zębów mlecznych do 5 r. ż.
  • Jednemu na czworo dzieci przytrafia się uraz zębów stałych do 12 r. ż.
  • Każdy przypadek, nawet pozornie nieszkodliwy, należy skonsultować z dentystą. Wybity ząb można uratować, jeśli opiekun dziecka postępuje właściwie natychmiast po wypadku.

Uraz zęba. Trzeba wiedzieć, co robić 

Urazy stomatologiczne są jednymi z najczęściej przytrafiających się dzieciom wypadków (jedno na troje dzieci doznaje urazu zębów mlecznych do 5 r. ż.). Zdarzenie takie sprawia nie tylko duży dyskomfort, ale też może prowadzić do utraty zębów i znacząco wpływa na jakość życia. Ważne, by opiekun potrafił fachowo udzielić pomocy, bo od jego postępowania zależy jakie będą konsekwencje urazu i sposób leczenia. 

Nauczyciele w szkole niejednokrotnie bywają świadkami wypadku, podczas którego dochodzi do uszkodzenia zęba. Przeprowadzono badanie, którego celem była  ocena poziomu wiedzy i doświadczenia nauczycieli szkół podstawowych i średnich w zakresie urazów zębów. 

Wiedza nauczycieli z zakresu udzielania pomocy. Mniej niż przeciętna

Przeprowadzono ankietowe badanie internetowe, w którym pytano nauczycieli o ich doświadczenia w zakresie  urazów zębów. W sondażu wzięło udział 803 pełnoetatowych nauczycieli szkół podstawowych i średnich w Zagrzebiu, w Chorwacji. Kryterium kwalifikującym do badania było zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy i co najmniej roczne doświadczenie w nauczaniu.

Ankieta wykazała, co najmniej przeciętny poziom wiedzy nauczycieli na ten temat, na 14 punktów (wynik maksymalny) uzyskiwali średnio 6-8 punktów.  Pod względem ilości informacji na temat udzielania pomocy po urazie jamy ustnej równie mało wiedzieli nauczyciele szkół podstawowych jak nauczyciele liceów i gimnazjów.

Okazuje się, że ci nauczyciele, którzy sami doświadczyli urazu zębów mieli nieco większą wiedzą (7-10 punktów).

Autorzy badania opublikowanego przez periodyk Dental Traumatology,   podkreślali że przy tak niskim poziomie wiedzy na temat właściwego postępowania w nagłych przypadkach urazów zębów nauczyciele powinni wziąć udział w programie edukacyjnym.  

Uraz zęba może polegać na drobnym pęknięciu szkliwa, odłamaniu kawałka zęba, rozległym uszkodzeniu dziąsła lub po prostu na wybiciu zęba. Każdy przypadek należy najszybciej jak można skonsultować z dentystą. 

ABC pomocy w nagłych wypadkach z urazem stomatologicznym

Prawidłowo udzielona pomoc po urazie jamy ustnej

  • W pierwszej kolejności należy uciskać obszar zranienia (jeśli krwawi) kawałkiem zimnej, mokrej gazy. Dziecko należy poprosić, aby przygryzło gazę. Można też zaordynować lód do ssania, aby zmniejszyć obrzęk, lub przyłożyć do policzka worek z lodem owinięty w kilka warstw miękkiej tkaniny.
  • Trzeba jak najszybciej znaleźć wybity ząb lub jego odłamany fragment, by dziecko przez przypadek go nie połknęło lub się nim nie zakrztusiło. Jeśli ząb został wybity w całości, czyli z korzeniem, wymaga ostrożnego postępowania. 
  • Wybity ząb trzeba umieścić w ślinie dziecka, ewentualnie mleku i w pojemniku dostarczyć do dentysty.
  • W im krótszym czasie od wypadku pacjent zgłosi się do dentysty lub na pogotowie stomatologiczne, im krótszy czas, w którym ząb przebywa poza jamą ustną, tym większa szansa na jego uratowanie. Ważne, aby do stomatologa dostać się do godziny od wypadku.