• Globalna częstość występowania demencji wzrosła z 20,2 mln w 1990 r. do 57,4 mln w 2019 r.
  • W porównaniu z abstynentami, osoby pijące sporadycznie, umiarkowanie, umiarkowanie intensywnie i intensywnie mają mniejsze ryzyko rozwoju demencji - wynika z metaanalizy
  • Nadmierne spożycie alkoholu może być przyczyną ok. 200 chorób  

Rośnie skala zagrożenia demencją 

W ostatnich dziesięcioleciach globalna częstość występowania demencji prawie się potroiła, z 20,2 mln w roku 1990 do 57,4 mln w 2019. Przewiduje się, że do 2050 r. liczba osób żyjących z demencją na całym świecie wzrośnie do 152 mln.

Ze względu na wydłużenie oczekiwanej długości życia i większą ekspozycję na czynniki ryzyka, największy wzrost częstości występowania demencji spodziewany jest wśród osób żyjących w krajach o niskich i średnich dochodach.

Spożywanie alkoholu, ale tylko sporadyczne 

Nadmierne i szkodliwe spożywanie alkoholu w średnim wieku zostało niedawno uwzględnione w raporcie Lancet Commission z 2020 r. jako jeden z kluczowych modyfikowalnych czynników ryzyka demencji. Natomiast przeglądy populacyjnych badań obserwacyjnych sugerują, że niski poziom spożywania alkoholu przynosi pewne korzyści w porównaniu z abstynencją od alkoholu, ale coraz wyższy poziom spożycia wiąże się ze stałym rosnącym ryzykiem otępienia. Jednocześnie nadmierne spożycie alkoholu może być przyczyną około 200 chorób, nie mówiąc już o niezliczonych wypadkach i urazach.

Międzynarodowy zespół naukowców przeprowadził metaanalizę danych indywidualnych uczestników 15 prospektywnych epidemiologicznych badań kohortowych z krajów położonych na sześciu kontynentach w ramach inicjatywy Cohort Studies of Memory in an International Consortium (COSMIC). Brano pod uwagę kraje o różnym poziomie zamożności.

Zbadano związane ze spożywaniem alkoholu ryzyko demencji u osób w wieku powyżej 60 lat. Dodatkowe analizy oceniały związek między alkoholem a demencją w próbie ze względu na płeć i kontynent. W badaniu wzięło udział 24 478 osób, które nie miały historii demencji na początku badania i co najmniej jedną późniejszą ocenę demencji. Brano pod uwagę demencję z jakiejkolwiek przyczyny, rozpoznaną na podstawie wywiadu klinicznego.

Na początku badania średni wiek obserwowanych osób wynosił 71,8 lat (60-102 lat), a 14 260 (58,3 proc.) stanowiły kobiety. Podczas 151 636 osobolat obserwacji odnotowano 2 124 przypadki demencji (14 na 1000 osobolat).

Alkohol zmniejsza ryzyko demencji? 

Wyniki wskazywały, że w porównaniu z abstynentami, osoby pijące sporadycznie, umiarkowanie, umiarkowanie intensywnie i intensywnie miały mniejsze ryzyko rozwoju demencji, biorąc pod uwagę wszystkie przyczyny. Autorzy podkreślają jednak, że "nie zaleca się abstynentom rozpoczęcia picia".

Na przytoczone wyniki badań zareagowali eksperci z European Food Information Council (EUFIC), stawiający sobie za cel sprawdzanie faktów, zwiększenie świadomości naukowej wśród społeczeństwa oraz wspieranie dziennikarzy i naukowców we współpracy nad poprawą jakości debaty publicznej na tematy związane z żywnością i zdrowiem.

Zwracają oni uwagę, że badania nie dostarczają mocnych dowodów na to, że alkohol chroni przed demencją, nie wykazano też wpływu rodzaju napoju alkoholowego ani wpływu picia na rodzaj demencji. Analizowana populacja może także nie być reprezentatywna, zaś zagrożenia dla zdrowia wynikające z większego spożycia alkoholu mogą przeważać nad potencjalnymi korzyściami.