• Co roku spada liczba porad stomatologicznych realizowanych w ramach NFZ. Od 2015 r. ubyło ich niemal 30 proc. Przez ostatnie pięć lat o 20 proc. spadła liczba lecznic stomatologicznych pracujących dla NFZ
 • Najtrudniej "na NFZ" dostać się do periodontologa i ortodonty. Kolejki sięgają kilkunastu miesięcy
 • W 2022 r. NFZ przeznaczył na świadczenia stomatologiczne ok. 2,1 mld zł (2,7 mld zł według planów na 2023 r.) Na leczenie stomatologiczne jednego Polaka Fundusz zamierza wyasygnować 56 zł (w tym roku) i 71 zł (w roku przyszłym)
 • Lista świadczeń gwarantowanych w leczeniu stomatologicznym zawiera ok. 200 pozycji. Nie wszystkie procedury są zgodne ze współczesną wiedzą medyczną 

Co jest za darmo u dentysty na NFZ? Lista jest długa

Co roku spada liczba porad stomatologicznych realizowanych w ramach NFZ. W 2015 r. było ich ok. 37 mln, w 2017 34,5 mln, w 2020 r. w 2019 do 32 mln i zaledwie 26,7 mln w 2020 r. Chociaż za regres w tym ostatnim przypadku odpowiada w dużej mierze koronowirus, to tendencja jest wyraźna.

Najgorzej mają mieszkańcy wsi. Aż 90 proc. procedur stomatologicznych wykonuje się w miastach. Leczenie zębów poza dużymi aglomeracjami jest w zaniku.

Polacy w coraz mniejszym stopniu korzystają ze świadczeń gwarantowanych w stomatologii. Przyczyn jest kilka. Główna, to coraz mniej lekarzy dentystów, którzy podpisują kontrakty z NFZ, bo te są po prostu dla nich nieopłacalne, ze względu na słabą wycenę świadczeń. Pieniądze nie gwarantującą utrzymania praktyki na rynku.

Spada liczba lecznic stomatologicznych z logo NFZ:

 • 2017 - 11 445
 • 2018 - 10 352
 • 2019 - 10 291
 • 2020 - 9 794
 • 2021 - 9 263

Nikt ze świadczeniodawców nie bije się o tzw. nadwykonania, które mógłby realizować ze względu na wysoki popyt na usługi. Dentyści skarżą się, że w takich przypadkach płacą za leczenie z własnej kieszeni, a refundacja przychodzi z dużym opóźnieniem. NFZ szczególną uwagę zwraca na leczenie stomatologiczne dzieci. Tam zwroty za ponadlimitowe świadczenia są realizowane najszybciej.

W takiej sytuacji stomatolodzy wolą nawet nie wykonać limitu, niż go przekroczyć. W efekcie NFZ informuje, że popyt na usługi stomatologiczne nie jest nadmierny, bo zdarza się i tak, że kontrakty nie są realizowane.

Leczenie "na NFZ" z ograniczeniami

Faktycznie wielu pacjentów rezygnuje z leczenia w ramach powszechnych świadczeń zdrowotnych, bo zdaje sobie sprawę z ograniczonych możliwościach uzyskania pomocy medycznej na wysokim poziomie. Chodzi głównie o braki w specjalistycznym sprzęcie, który w stomatologii ma istotne znaczenie w skuteczności podjętej terapii. Takie same problemy dotyczą materiałów stomatologicznych, ich jakość jest pochodną ceny. Niska wycena świadczeń ogranicza zakupy dentystów do tzw. półki ekonomicznej.

Nie ma takiej możliwości, aby lekarz dentysta, przyjmujący pacjenta „na NFZ”, mógł - w ramach pozafunduszowych rozliczeń - zastosować lepsze materiały za tzw. dopłatą. Takie przypadki są bezwzględnie karane przez inspektorów publicznego płatnika, dbających o rozdzielność świadczeń publicznych od prywatnych.

Nowoczesnych form leczenia w znieczuleniu, procedur endodontycznych, z zakresu ortodoncji, nie mówiąc już o implantach, licówkach, wybielaniu w koszyku świadczeń gwarantowanych nie ma. W tych przypadkach pacjent sięgnąć musi do własnej kieszeni.

Najgorzej jest w świadczeniach specjalistycznych z zakresu chirurgii stomatologicznej, periodontologii, protetyki. Specjalistów w tych dziedzinach jest tak mało, że bija się o nich kliniki funkcjonujące poza sferą publicznej ochrony zdrowia. Ortodonta, czy perdiodontolog pracujący „na NFZ” jest zdecydowanie zanikającą forma aktywności zawodowej.

Mało świadczeń, długie kolejki

Zapobiegliwi rodzice próbują zapisać do ortodonty dzieci niedługo po urodzeniu, wiedząc że czas oczekiwania na wizytę może być liczony latami. W przypadku pojawiających się problemów z uzębieniem trudno jednak czekać miesiącami na swoją kolejkę.

Najbliższe terminy na wizytę do dentysty można sprawdzić w wyszukiwarce NFZ. Jej wiarygodność nie jest jednak stuprocentowa, chociażby ze względu na brak systematyczności w dokonywanych uaktualnieniach.

Zawsze pacjent może się poskarżyć w jednym z oddziałów wojewódzkich NFZ na problemy z dostępem do dentysty. Fundusz zapewnia, że reakcja powinna nastąpić w ciągu siedmiu dni od zgłoszenia zastrzeżeń. Skarg będzie przybywać, bo dentyści pracujący „na NFZ” informują o coraz większej liczbie pacjentów, którzy szukają ratunku w publicznej ochronie zdrowia. Wysoka inflacja sprawia, że wiele budżetów domowych nie wytrzymuje obciążeń kosztami prywatnego leczenia stomatologicznego, które od roku drożeje najszybciej spośród wszystkich dziedzin medycyny.

Wysokie rachunki za dentystę

W 2022 r. Fundusz przeznaczył na świadczenia stomatologiczne ok. 2,1 mld zł, a według planów na 2023 r. - będzie to 2,7 mld zł. Na jednego Polaka statystycznie przypada zatem 56 zł - w tym roku i 71 zł w roku przyszłym.

Nawet jeśli założyć, że pula pieniędzy przeznaczonych na osoby, które nie korzystają z dentysty "na NFZ", zostanie wykorzystana przez tych co leczą się w ramach świadczeń publicznych, to i tak jest to niewiele. Niewiele, zważywszy że w połowie 2022 r. w gabinetach działających poza NFZ cena pojedynczego porządnego wypełnienia (plomby) coraz częściej sięga kilkuset złotych. Nic więc dziwnego, że w skali roku Polacy wydają na dentystę z własnej kieszeni ponad 10 mld zł. 

Wykaz gwarantowanych świadczeń ogólnostomatologicznych

 • Badanie lekarskie stomatologiczne, które obejmuje również instruktaż higieny jamy ustnej
  Świadczenie jest udzielane 1 raz w roku kalendarzowym.
 • Badanie lekarskie kontrolne
  Świadczenie jest udzielane 3 razy w roku kalendarzowym. W przypadku kobiet w ciąży i w okresie połogu świadczenie jest udzielane nie częściej niż 1 raz na kwartał.
 • Konsultacja specjalistyczna
  Świadczenie obejmuje badanie lekarza specjalisty z krótką pisemną oceną i wskazaniami diagnostyczno-terapeutycznymi dla lekarza prowadzącego, bez połączenia z innymi świadczeniami gwarantowanymi.
 • Badanie żywotności zęba
  Świadczenie obejmuje badanie żywotności zęba z objęciem badaniem 3 zębów sąsiednich lub przeciwstawnych.
 • Rentgenodiagnostyka do 2 zdjęć wewnątrzustnych
  Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia. Świadczenie jest udzielane do 2 zdjęć wewnątrzustnych w roku kalendarzowym w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi z wpisaniem opisu do dokumentacji medycznej.
 • Znieczulenie miejscowe powierzchniowe
  Świadczenie jest udzielane jako samodzielne znieczulenie w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.
 • Znieczulenie miejscowe nasiękowe
  Świadczenie jest udzielane w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.
 • Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne
  Świadczenie jest udzielane w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.
 • Leczenie próchnicy powierzchniowej - za każdy ząb
  Świadczenie obejmuje również leczenie próchnicy początkowej.
 • Postępowanie przy obnażeniu i skaleczeniu miazgi - bezpośrednie pokrycie miazgi
 • Opatrunek leczniczy w zębie stałym
 • Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 1 powierzchni
 • Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku na 2 powierzchniach
 • Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na 2 powierzchniach
 • Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na 3 powierzchniach
 • Trepanacja martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem
 • Dewitalizacja miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem
 • Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi
  Świadczenie (za każdy kanał) u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu jest udzielane w całym uzębieniu. Świadczenie u osób powyżej 18. roku życia jest udzielane z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych.
 • Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba
  Świadczenie (za każdy kanał) u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu jest udzielane w całym uzębieniu. Świadczenie u osób powyżej 18. roku życia jest udzielane z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych.
 • Czasowe wypełnienie kanału
  Świadczenie (za każdy kanał) u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu jest udzielane w całym uzębieniu. Świadczenie u osób powyżej 18. roku życia jest udzielane z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych.
 • Wypełnienie kanału
  Świadczenie (za każdy kanał) u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu jest udzielane w całym uzębieniu. Świadczenie u osób powyżej 18. roku życia jest udzielane z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych.
 • Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 1 kanału ze zgorzelą miazgi
  Świadczenie u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu jest udzielane w całym uzębieniu. Świadczenie u osób powyżej 18. roku życia jest udzielane z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych. Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba.
 • Usunięcie złogów nazębnych z 1/2 łuku zębowego
  Świadczenie jest udzielane 1 raz w roku kalendarzowym w obrębie całego uzębienia.
 • Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku
  Świadczenie obejmuje każdą wizytę.
 • Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej
  Świadczenie obejmuje każdą wizytę.
 • Kiretaż zwykły (zamknięty) w obrębie 1/4 uzębienia
  Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia i opatrunku.
 • Unieruchomienie zębów ligaturą drucianą
 • Usunięcie zęba jednokorzeniowego
  Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
 • Usunięcie zęba wielokorzeniowego
  Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
 • Chirurgiczne usunięcie zęba
  Świadczenie obejmuje usunięcie zęba przez dłutowanie wewnątrzzębodołowe z zastosowaniem wierteł i dźwigni. Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
 • Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 3 zębodołów włącznie ze szwem
 • Założenie opatrunku chirurgicznego
 • Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia włącznie z drenażem i opatrunkiem
  Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
 • Tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub szczęk
  Świadczenie obejmuje tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub żuchwy.
 • Repozycja i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy 
 • Uzupełnienie braków zębowych za pomocą protezy częściowej włącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie 5-8 brakujących zębów
  Świadczenie obejmuje uzupełnienie za pomocą ruchomej protezy akrylowej częściowej z zastosowaniem elementów doginanych utrzymujących lub podpierających w liczbie według wskazań indywidualnych 1 raz na 5 lat w zakresie 5-8 brakujących zębów w 1 łuku zębowym (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów w obrębie twarzoczaszki).
 • Uzupełnienie braków zębowych za pomocą protezy częściowej włącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie więcej niż 8 zębów
  Świadczenie obejmuje uzupełnienie za pomocą ruchomej protezy akrylowej częściowej z zastosowaniem elementów doginanych utrzymujących lub podpierających w liczbie według wskazań indywidualnych 1 raz na 5 lat w zakresie większym niż 8 brakujących zębów w 1 łuku zębowym (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów w obrębie twarzoczaszki).
 • Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w szczęce
  Świadczenie obejmuje zaopatrzenie za pomocą protezy akrylowej całkowitej w szczęce łącznie z pobraniem wycisku czynnościowego na łyżce indywidualnej 1 raz na 5 lat (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów w obrębie twarzoczaszki).
 • Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w żuchwie
  Świadczenie obejmuje zaopatrzenie za pomocą protezy akrylowej całkowitej w żuchwie łącznie z pobraniem wycisku czynnościowego na łyżce indywidualnej 1 raz na 5 lat (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów w obrębie twarzoczaszki).
 • Czynności dla odtworzenia funkcji lub poszerzenia zakresu ruchomej protezy (naprawy) w większym zakresie z wyciskiem
  Świadczenie obejmuje odtworzenie funkcji żucia przez naprawę protez ruchomych w większym zakresie z wyciskiem, 1 raz na 2 lata.
 • Całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni, włącznie z ukształtowaniem obrzeża - dla szczęki
  Świadczenie jest udzielane 1 raz na 2 lata.
 • Całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni, włącznie z czynnościowym ukształtowaniem obrzeża - dla żuchwy
  Świadczenie jest udzielane 1 raz na 2 lata.
 • Wizyta adaptacyjna - dotyczy pierwszych wizyt małych dzieci
  Świadczenie jest udzielane bez połączenia z innymi świadczeniami gwarantowanymi. Świadczenie dotyczy pierwszej wizyty małych dzieci (do ukończenia 6. roku życia).
 • Zabezpieczenie profilaktyczne bruzd lakiem szczelinowym - za każdy ząb
  Świadczenie dotyczy bruzd pierwszych trzonowców stałych i jest udzielane 1 raz do ukończenia 8. roku życia oraz bruzd drugich trzonowców stałych i jest udzielane 1 raz do ukończenia 14. roku życia.
 • Lakierowanie zębów 1/4 łuku zębowego
  Świadczenie dotyczy wszystkich zębów stałych i jest udzielane nie częściej niż 1 raz na kwartał - za każdą 1/4 łuku zębowego. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
 • Impregnacja zębiny
  Świadczenie dotyczy impregnacji zębiny zębów mlecznych - za każdy ząb. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
 • Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym
  Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
 • Amputacja przyżyciowa miazgi w zębie z nieuformowanym korzeniem
  Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
 • Amputacja przyżyciowa miazgi
  Świadczenie jest udzielane w udokumentowanych przypadkach. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia
 • Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi w zębie z nieuformowanym korzeniem
  Świadczenie (za każdy kanał) jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
 • Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem
  Świadczenie (za każdy kanał) jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
 • Amputacja zdewitalizowanej miazgi zęba mlecznego
  Świadczenie obejmuje amputację mortalną zęba mlecznego. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
 • Wypełnienie ubytku korony zęba mlecznego
  Świadczenie obejmuje także opracowanie ubytku zęba. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
 • Całkowite opracowanie i odbudowa zniszczonego kąta w zębach siecznych
  Świadczenie dotyczy zębów stałych i obejmuje złamany, zniszczony kąt sieczny zęba. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia
 • Kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa
  Świadczenie dotyczy zębów stałych. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
 • Leczenie endodontyczne z wypełnieniem 2 kanałów
  Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu.
 • Leczenie endodontyczne z wypełnieniem 3 kanałów
  Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu.
 • Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 2 kanałów ze zgorzelą miazgi
  Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu.
 • Usunięcie złogów nazębnych ze wszystkich zębów
  Świadczenie jest udzielane kobietom w ciąży i w okresie połogu, nie częściej niż 1 raz na 6 miesięcy, w obrębie całego uzębienia.
 • Badanie lekarskie stomatologiczne i kontrolne po urazie zęba
  Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
  Świadczenie obejmuje jednorazowe badanie lekarskie stomatologiczne po urazie zęba wraz z instruktażem higieny jamy ustnej, w połączeniu ze świadczeniami stomatologicznymi związanymi z udzieleniem pomocy medycznej pourazowej, oraz badanie lekarskie kontrolne związane z urazem zęba, wykonywane do 3 razy w ciągu pierwszych 6 miesięcy od urazu, z wpisaniem opisu do dokumentacji medycznej.
 • Leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA:
  Świadczenie jest udzielane przez lekarza dentystę specjalistę w dziedzinie stomatologii dziecięcej lub lekarza specjalistę w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją, lub lekarza dentystę w trakcie specjalizacji w dziedzinie stomatologii dziecięcej lub stomatologii zachowawczej z endodoncją.
 • Rentgenodiagnostyka do 5 zdjęć wewnątrzustnych
  Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
  Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia. Świadczenie obejmuje wykonanie do 5 zdjęć wewnątrzustnych w roku kalendarzowym wraz z przygotowaniem opisu badań oraz wpisaniem opisu zdjęć w dokumentację medyczną pacjenta.
  Lekarz kierujący na badanie ma obowiązek uzasadnić w treści skierowania konieczność wykonania badania, w tym liczbę zdjęć.
 • Rentgenodiagnostyka - zdjęcie pantomograficzne z opisem
  Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży od 5. do ukończenia 18. roku życia w uzasadnionych medycznie przypadkach przy podejrzeniu nieprawidłowości rozwojowych zębów, zmian chorobowych w obrębie kości szczęk lub zapalenia przyzębia, lub diagnostyce ognisk infekcji zębo-i niezębopochodnych.
  Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia wraz z przygotowaniem opisu badania oraz wpisaniem opisu zdjęcia w dokumentację medyczną pacjenta. Świadczenie jest udzielane 1 raz na 3 lata w połączeniu ze świadczeniami gwarantowanymi z zakresu stomatologii.
  Skierowanie wystawia lekarz dentysta posiadający specjalizację lub lekarz dentysta w trakcie szkolenia specjalizacyjnego.
  Lekarz kierujący na badanie ma obowiązek uzasadnić w treści skierowania konieczność wykonania badania.

  Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii

 • Badanie lekarskie stomatologiczne, które obejmuje również instruktaż higieny jamy ustnej (kod ICD-9-CM 23.08)
  Świadczenie jest udzielane 1 raz w roku kalendarzowym.
 • Badanie lekarskie kontrolne
  Świadczenie jest udzielane 3 razy w roku kalendarzowym. W przypadku kobiet w ciąży i w okresie połogu świadczenie jest udzielane nie częściej niż 1 raz na kwartał.
 • Konsultacja specjalistyczna
  Świadczenie obejmuje badanie lekarza specjalisty z krótką pisemną oceną i wskazaniami diagnostyczno-terapeutycznymi dla lekarza prowadzącego, bez połączenia z innymi świadczeniami gwarantowanymi.
 • Badanie żywotności zęba
  Świadczenie obejmuje badanie żywotności zęba z objęciem badaniem 3 zębów sąsiednich lub przeciwstawnych.
 • Rentgenodiagnostyka do 2 zdjęć wewnątrzustnych
  Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia. Świadczenie jest udzielane do 2 zdjęć wewnątrzustnych w roku kalendarzowym w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi z wpisaniem opisu do dokumentacji medycznej.
 • Rentgenodiagnostyka - zdjęcie pantomograficzne z opisem
  Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia. Świadczenie jest udzielane 1 raz na 3 lata z wpisaniem opisu do dokumentacji medycznej - w połączeniu ze świadczeniami chirurgii stomatologicznej i periodontologii.
 • Znieczulenie miejscowe powierzchniowe
  Świadczenie jest udzielane jako samodzielne znieczulenie w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.
 • Znieczulenie miejscowe nasiękowe
  Świadczenie jest udzielane w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.
 • Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne
  Świadczenie jest udzielane w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.
 • Usunięcie złogów nazębnych z 1/2 łuku zębowego
  Świadczenie jest udzielane 1 raz w roku kalendarzowym w obrębie całego uzębienia.
 • Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku
  Świadczenie obejmuje każdą wizytę.
 • Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej
  Świadczenie obejmuje każdą wizytę.
 • Kiretaż zwykły (zamknięty) w obrębie 1/4 uzębienia
  Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia i opatrunku.
 • Plastyka wędzidełka, wargi, policzka
  Świadczenie dotyczy plastyki wędzidełka, wargi i fałdów śluzówkowych przedsionka jamy ustnej i policzka. Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia i opatrunku.
 • Unieruchomienie zębów ligaturą drucianą
  Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
 • Usunięcie zęba jednokorzeniowego
  Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
 • Usunięcie zęba wielokorzeniowego
  Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
 • Chirurgiczne usunięcie zęba
  Świadczenie obejmuje usunięcie zęba przez dłutowanie wewnątrzzębodołowe przy zastosowaniu wierteł i dźwigni. Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
 • Usunięcie zęba przez dłutowanie zewnątrzzębodołowe z wytworzeniem płata śluzówkowo-okostnowego
  Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
 • Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego
  Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
 • Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 3 zębodołów włącznie ze szwem
 • Chirurgiczne zaopatrzenie dużej albo znacznie zanieczyszczonej rany w obrębie połowy szczęki włącznie z opracowaniem i szwami
  Świadczenie obejmuje również żuchwę.
 • Zatamowanie masywnego krwawienia w obrębie jamy ustnej przez podwiązanie, podkłucie naczyń bądź zatkanie kością
  Świadczenie obejmuje zatamowanie masywnego krwawienia w obrębie jamy ustnej przez podwiązanie, podkłucie naczyń bądź zatkanie kością - jako zabieg odrębny.
 • Założenie opatrunku chirurgicznego
 • Wycięcie małego guzka lub zmiany guzopodobnej, włókniaka
  Świadczenie obejmuje wycięcie małego guzka, zmiany guzopodobnej, włókniaka lub pobranie wycinka, biopsję kości wraz z uzyskaniem wyników badania histopatologicznego.
 • Wyłuszczenie torbieli zębopochodnej
 • Wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki
 • Plastyka połączenia lub przetoki ustno-zatokowej - jako samodzielne postępowanie lub jako następstwo ekstrakcji
 • Zamknięcie zatoki otwartej w przebiegu chirurgicznego usuwania zęba
  Świadczenie obejmuje plastykę połączenia ustno-zatokowego jako następstwo ekstrakcji zęba wykonywanej w ramach świadczeń gwarantowanych.
 • Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia włącznie z drenażem i opatrunkiem
  Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
 • Repozycja i unieruchomienie zwichniętego zęba lub grupy zębów - włącznie z prostym umocowaniem do zębów sąsiednich
 • Repozycja i unieruchomienie złamanego fragmentu wyrostka zębodołowego z zębem lub zębami
 • Tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub szczęk
  Świadczenie obejmuje tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub żuchwy.
 • Założenie szyny drucianej (nazębnej) przy zwichnięciach, reimplantacjach lub transplantacjach zębów, również założenie szyny przy zapaleniu kości, operacjach plastycznych lub resekcjach oraz szynowanie nieuszkodzonej, przeciwstawnej szczęki lub żuchwy
 • Zdjęcie jednej szyny przy wymianie unieruchomienia lub zakończeniu leczenia zachowawczego złamania szczęk
 • Repozycja i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy
 • Kiretaż otwarty w obrębie 1/4 uzębienia
  Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu. Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia i opatrunku.
 • Gingiwoosteoplastyka
  Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia. Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia i opatrunku.
 • Plastyka przedsionka jamy ustnej met. Clarka, Kazanjana, Nabersa
  Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia. Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia i opatrunku.
 • Założenie opatrunku parodontologicznego
  Świadczenie obejmuje każde 3 kolejne przestrzenie międzyzębowe. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu.
 • Operacyjne odsłonięcie zatrzymanego zęba z założeniem pętli drucianej dla celów ortodontycznych
  Świadczenie jest wykonywane w celu sprowadzenia zęba do łuku. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia, obejmuje także założenie innego elementu umożliwiającego sprowadzenie zęba do łuku. Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
 • Operacyjne usunięcie zawiązków zębów ze wskazań ortodontycznych
  Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia. Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
 • Resekcja wierzchołka korzenia zęba przednieg
  Świadczenie dotyczy zębów przednich górnych i dolnych (od 3+ do +3, od 3- do -3). Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia. Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
 • Usunięcie złogów nazębnych ze wszystkich zębów
  Świadczenie jest udzielane kobietom w ciąży i w okresie połogu, nie częściej niż 1 raz na 6 miesięcy w obrębie całego uzębienia.
 • Badanie lekarskie stomatologiczne i kontrolne po urazie zęba
  Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
  Świadczenie obejmuje jednorazowe badanie lekarskie stomatologiczne po urazie zęba wraz z instruktażem higieny jamy ustnej, w połączeniu ze świadczeniami stomatologicznymi związanymi z udzieleniem pomocy medycznej pourazowej, oraz badanie lekarskie kontrolne związane z urazem zęba, wykonywane do 3 razy w ciągu pierwszych 6 miesięcy od urazu, z wpisaniem opisu do dokumentacji medycznej.

Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu protetyki

 • Badanie lekarskie stomatologiczne, które obejmuje również instruktaż higieny jamy ustnej
  Świadczenie jest udzielane 1 raz w roku kalendarzowym.
 • Badanie lekarskie kontrolne
  Świadczenie jest udzielane 3 razy w roku kalendarzowym.
 • Konsultacja specjalistyczna
  Świadczenie obejmuje badanie lekarza specjalisty z krótką pisemną oceną i wskazaniami diagnostyczno-terapeutycznymi dla lekarza prowadzącego, bez połączenia z innymi świadczeniami gwarantowanymi.
 • Badanie żywotności zęba
  Świadczenie obejmuje badanie żywotności zęba z objęciem badaniem 3 zębów sąsiednich lub przeciwstawnych.
 • Rentgenodiagnostyka do 2 zdjęć wewnątrzustnych
  Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia. Świadczenie jest udzielane do 2 zdjęć wewnątrzustnych w roku kalendarzowym w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi z wpisaniem opisu do dokumentacji medycznej.
 • Znieczulenie miejscowe powierzchniowe
  Świadczenie jest udzielane jako samodzielne znieczulenie w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.
 • Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej
  Świadczenie obejmuje każdą wizytę.
 • Uzupełnienie braków zębowych przy pomocy protezy częściowej włącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie 5-8 brakujących zębów
 • Świadczenie obejmuje uzupełnienie za pomocą ruchomej protezy akrylowej częściowej z zastosowaniem elementów doginanych utrzymujących lub podpierających w liczbie według wskazań indywidualnych 1 raz na 5 lat w zakresie 5-8 brakujących zębów w 1 łuku zębowym (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów w obrębie twarzoczaszki).
 • Uzupełnienie braków zębowych przy pomocy protezy częściowej włącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie więcej niż 8 zębów
  Świadczenie obejmuje uzupełnienie za pomocą ruchomej protezy akrylowej częściowej z zastosowaniem elementów doginanych utrzymujących lub podpierających w liczbie według wskazań indywidualnych 1 raz na 5 lat w zakresie większym niż 8 brakujących zębów w 1 łuku zębowym (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów w obrębie twarzoczaszki).
 • Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w szczęce
  Świadczenie obejmuje zaopatrzenie za pomocą protezy akrylowej całkowitej w szczęce łącznie z pobraniem wycisku czynnościowego na łyżce indywidualnej 1 raz na 5 lat (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów w obrębie twarzoczaszki).
 • Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w żuchwie
  Świadczenie obejmuje zaopatrzenie za pomocą protezy akrylowej całkowitej w żuchwie łącznie z pobraniem wycisku czynnościowego na łyżce indywidualnej 1 raz na 5 lat (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów w obrębie twarzoczaszki).
 • Czynności dla odtworzenia funkcji lub poszerzenia zakresu ruchomej protezy (naprawy) w większym zakresie z wyciskiem
  Świadczenie obejmuje odtworzenie funkcji żucia przez naprawę protez ruchomych w większym zakresie z wyciskiem, 1 raz na 2 lata.
 • Całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni włącznie z ukształtowaniem obrzeża - dla szczęki
  Świadczenie jest udzielane 1 raz na 2 lata.
 • Całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni włącznie z czynnościowym ukształtowaniem obrzeża - dla żuchwy
  Świadczenie jest udzielane 1 raz na 2 lata.