• W Wielkopolsce realizowany jest projekt edukacyjny dla dzieci „Mam zdrowe zęby!”
  • W maju i czerwcu 2023 r. ma być przeprowadzonych 124 pogadanek z instruktażem prawidłowego mycia zębów
  • Celem projektu jest budowanie właściwych nawyków i popularyzacja zasad poprawnej higieny jamy ustnej wśród dzieci w wieku wczesnoszkolnym  

Profilaktyka stomatologiczna 

Realizatorami projektu są pracownicy oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia powiatowych stacji sanitarno–epidemiologicznych.

W okresie maj - czerwiec 2023 r. zaplanowano przeprowadzenie 124 pogadanek z instruktażem prawidłowego mycia zębów wśród uczniów klas I-III szkół podstawowych z woj. wielkopolskiego.

W  roku szkolnym 2023/2024 przewidzianych jest ponad 300 spotkań z dziećmi.

Projekt „Mam zdrowe zęby!” wzbogacony został o materiały graficzne a każda powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna otrzymała duży model szczęki ze szczoteczką służący do instruktażu poprawnego mycia zębów.

Broszura dla dzieci zawiera ważne merytoryczne wskazówki jak dbać o higienę jamy ustnej i zębów oraz ciekawe zagadki. Materiały te uzyskały pozytywną opinię konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie stomatologii dziecięcej.

Popularyzacja zasad poprawnej higieny jamy ustnej

Celem projektu jest budowanie właściwych nawyków i popularyzacja zasad poprawnej higieny jamy ustnej wśród dzieci w wieku wczesnoszkolnym, poprzez:

  • zwiększenie świadomości dzieci dotyczącej konieczności codziennej, systematycznej dbałości o zdrowie jamy ustnej i zębów;
  • utrwalenie wiedzy na temat podstawowych zasad profilaktyki próchnicy;
    kształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności wśród dzieci dotyczących właściwej higieny jamy ustnej. 

Koordynatorzy projektu:

Agnieszka Dyk-Duszyńska agnieszka.dyk.duszynska@sanepid.gov.pl
Alina Pioterek alina.pioterek@sanepid.gov.pl