• Gmina Turek szuka świadczeniodawców, którzy objęliby opieką stomatologiczną dzieci dziewięciu szkół podstawowych
 • Do realizacji usługi zostanie wybrany wykonawca, który zaoferuje największą liczbę godzin świadczenia usług oraz przedstawi najszerszą propozycję działań w ramach promocji zdrowia jamy ustnej i profilaktyki zębów u uczniów
 • Oferty w konkursie przyjmowane są do do 4 listopada 2022 r.  

Zadania, które powinien realizować gabinet stomatologiczny

Opieka stomatologiczna ma na celu:

 • zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do świadczeń stomatologicznych udzielanych w gabinetach dentystycznych;
 • objęcie jak najliczniejszej grupy dzieci i młodzieży, efektywną opieką stomatologiczną;
 • realizowanie działań edukacyjnych w zakresie zdrowia jamy ustnej.

Świadczeniodawca powinien wykonywać usługi:

 • ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18-tego roku życia;
 • profilaktyczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19-tego roku życia.

Realizacja zadania będzie się odbywała w gabinecie stomatologicznym lekarza realizującego świadczenie.

Kto podlegać będzie opiece stomatologicznej  

Opieka zdrowotna nad uczniami będzie finansowana ze środków finansowych ujętych w planie finansowym NFZ.

Do zadań oferentów należeć będzie opieka stomatologiczna nad ok. 900 uczniami szkół podstawowych:

 • im. Janusza Kusocińskiego w Słodkowie, Słodków 21, 62-700 Turek (372 uczniów);
 • im. Józefa Mehoffera w Chlebowie, Chlebów 15, 62-700 Turek, (146 uczniów);
 • im. Kornela Makuszyńskiego w Cisewie, Cisew 55, 62-700 Turek (105 uczniów);
 • im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich, Kaczki Średnie 63, 62-700 Turek (90 uczniów);
 • im. Marii Konopnickiej w Turkowicach, Turkowice, ul. Jaśminowa 3, 62-700 Turek (77 uczniów);
 • im. Marii Skłodowskiej-Curie w Żukach, Żuki 92, 62-700 Turek (78 uczniów)

Szczegółowy wykaz wymaganych świadczeń ogólnostomatologicznych zawiera rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. 2021 r. poz. 2148 ze zm.).

Zasady przebiegu konkursu na świadczenia stomatologiczne

Do realizacji usługi zostanie wybrany wykonawca, który zaoferuje największą liczbę godzin świadczenia usług oraz przedstawi najszerszą propozycję działań w ramach promocji zdrowia jamy ustnej i profilaktyki zębów u uczniów.

Istnieje możliwość realizacji zadania przez więcej niż jeden podmiot leczniczy.

Termin składania ofert: do 4 listopada 2022 r.

Miejsce składania ofert: Biuro Obsługi Urzędu Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek (zamknięta koperta z dopiskiem „Opieka stomatologiczna nad uczniami").

Kontakt: Referat Oświaty, Kultury i Zdrowia Urzędu Gminy w Turku, tel.: 63 279 40 81.