• Władze Wałbrzycha zapowiadają kontynuację stomatologicznego programu profilaktycznego do 2027 r. Łączny koszt jego realizacji to 8,39 mln zł
 • W programie bierze udział sześć wałbrzyskich szkół, do których dołączyć ma kolejna przy ul. 11 Listopada 75 
 • Szkolne gabinety stomatologiczne czynne są od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 13.30. Przyjmują nie tylko uczniów ze szkół, w których funkcjonują, ale także dzieci z pobliskich placówek oświatowych.  

Program profilaktycznej opieki stomatologicznej nad uczniami

Władze Wałbrzycha zamierzają kontynuować program profilaktycznej opieki stomatologicznej nad dziećmi i młodzieżą z wałbrzyskich szkół.

Program ten ma rozbudowany tytuł:

Wałbrzyski program profilaktycznej opieki stomatologicznej zapobiegający rozwojowi próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci i młodzieży z wałbrzyskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych na lata 2023 – 2027.

Projekt ten ma on na celu ułatwienie uczniom dostępu do:

 • podstawowej opieki stomatologicznej,
 • profilaktycznych badań stomatologicznych,
 • edukacji w zakresie chorób jamy ustnej.

W każdej z placówek, oprócz lekarza dentysty, pracuje jedna higienistka, jedna asystentka stomatologiczna.

Sieć szkolnych gabinetów stomatologicznych w Wałbrzychu

Placówki oświatowe, w których funkcjonują szkolne gabinety stomatologiczne w Wałbrzychu:

 • Szkolny Gabinet Stomatologiczny Nr 1 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 8 im. Aliny i Czesława Centkiewiczów, ul. Poznańska 8,
 • Szkolny Gabinet Stomatologiczny Nr 2 w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 15 im. Jana Kochanowskiego, ul. Hirszfelda 1,
 • Szkolny Gabinet Stomatologiczny Nr 3 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 im. Marii Konopnickiej, ul. 1 Maja 105,
 • Szkolny Gabinet Stomatologiczny Nr 4 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 6 im. Olimpijczyków Polskich, ul. Grodzka 71,
 • Szkolny Gabinet Stomatologiczny Nr 5 w II Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja, Al. Wyzwolenia 34,
 • Szkolny Gabinet Stomatologiczny Nr 6 w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Orła Białego, ul. Wańkowicza 13.

Kolejny ma funkcjonować w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 im. Gwarków Dolnośląskich przy ul. 11 Listopada 75.

Koszt realizowania tego programu to 8,39 mln zł, rozpisany na kolejne lata:

 • 2023 1,51 mln zł,
 • 2024 1.60 mln zł,
 • 2025 1.68 mln zł,
 • 2026 1.76 mln zł,
 • 2027 1.84 mln zł

Gabinety czynne są od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 13.30. Przyjmują nie tylko uczniów ze szkół, w których funkcjonują, ale także dzieci z pobliskich placówek oświatowych.