• Przychodnia Stomatologiczna Mariposa Medica będzie leczyła stomatologicznie 4,3 tys. uczniów z pięciu szkół podstawowych w Ząbkach
  • Opieka stomatologiczna będzie finansowana ze środków ujętych w planie finansowym NFZ i są udzielane poza kolejnością
  • Mariposa Medica ma także podpisany z NFZ kontrakt na leczenie stomatologiczne uczniów szkół ponadpodstawowych i przedszkolaków  

Przychodnia Stomatologiczna Mariposa Medica przy ul. Różanej 11 w Ząbkach zajmie się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem uzębienia ok. 4,3 tys. uczniów z tamtejszych szkół podstawowych. Porozumienie z ramienia Przychodni Stomatologicznej Mariposa Medica podpisała Katarzyna Owczarczyk.

Kto objęty opieką stomatologiczną 

Na liście objętych opieką stomatologiczną znalazły się szkoły w Ząbkach:

  • Nr 1 im. Gen. Franciszka Kleeberga -ok. 700 uczniów
  • Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach- ok. 850 uczniów
  • Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach- ok. 1750 uczniów
  • Nr 4 im. św. Jana Pawła II w Ząbkach- ok. 440 uczniów
  • Nr 5 im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Ząbkach- ok. 520 uczniów

Rodzaj świadczeń stomatologicznych, realizowanych w ramach umowy

W ramach umowy wykonywane będą:

  • świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,
  • profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia (z wyłączeniem ortodoncji),
  • działania obejmujące współpracę lekarza dentysty z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną oraz dyrektorami szkół w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów.

Opieka stomatologiczna będzie finansowana ze środków ujętych w planie finansowym NFZ i są udzielane poza kolejnością.

Przychodnia prowadzi leczenie stomatologiczne dzieci ze szkół podstawowych w ramach NFZ na mocy porozumienia z Miastem Ząbki, ale także realizuje leczenie stomatologiczne dzieci do 18. roku życia w ramach NFZ (umowa odrębna). W tym przypadku umowa obejmuje przedszkolaków i uczniów szkół średnich.