• Barometr WHC - raport dotyczący długości kolejek w ochronie zdrowia wskazuje, że na wizytę u specjalisty z dziedziny stomatologii trzeba średnio oczekiwać 8,4 miesiąca
  • Ten wynik stawia stomatologię na trzecim, pod względem długości oczekiwania, miejscu w systemie opieki zdrowotnej w Polsce
  • Średni czas oczekiwania na wizytę u ortodonty wyniósł 11,7 miesiąca, co sprawia że ta specjalizacja jest najtrudniej dostępna ze wszystkich dziedzin medycyny

Kolejki do dentysty. Jeszcze dłuższe niż w 2021

Sytuacja w dostępie do lekarzy i świadczeń medycznych pogorszyła się w ostatnim roku w bardzo wielu dziedzinach, jak dowodzi najnowszy raport Barometr WHC Fundacji Watch Health Care.

- "Barometr WHC - Polacy w kolejkach" przedstawia analizę danych zebranych w październiku i listopadzie 2022 r. Wiele wyników jest gorszych nie tylko niż rok temu, ale też niż 10 lat temu. To jak podkreślała Milena Kruszewska, prezes Fundacji Watch Health Care, stan ochrony zdrowia widziany oczami pacjenta, a nie sprawozdawczością Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pracujący nad raportem zespół zbiera dane, dzwoniąc do placówek jako pacjenci z konkretnymi dolegliwościami, badaniami i skierowaniami.

Średni czas oczekiwania pacjentów na świadczenie stomatologiczne wynosi obecnie wg raportu 8,4 miesiąca. Dłużej pacjenci czekają tylko na świadczenia w dziedzinie neurochirurgii ok. 10,4 mies. oraz świadczenia z zakresu ortopedii i traumatologii ruchu - 10,2 miesiąca. 

Dla porównania, na pojedyncze świadczenie zdrowotne pacjenci czekają  3,6 miesiąca.

Kolejki do stomatologa dłuższe o 4,4 miesiąca

W porównaniu z ubiegłym rokiem, wg WHC właśnie w stomatologii najbardziej wydłużyły się kolejki do świadczeń. Do dentysty trzeba czekać o 4,4 miesiąca dłużej niż w 2021 r. Kolejne na liście dziedziny, w których sytuacja uległa znaczącemu pogorszeniu przez ostatnie 12 miesięcy to neurologia dziecięca, gdzie kolejki wydłużyły się o 2,9 miesiąca, obecnie trzeba poczekać w kolejce 5,3 miesiąca. oraz  neurochirurgia - o 2,9 miesiąca, obecnie trzeba poczekać w kolejce 10,4 miesiąca.

Dostęp do stomatologa specjalisty

W porównaniu do poprzedniego Barometru WHC (stan na wrzesień 2021 r. - 2,9 mies.) odnotowano wzrost czasu oczekiwania do lekarzy specjalistów o 1,2 mies. przy czym najdłuższy czas oczekiwania dotyczy wizyt  u ortodonty - 11,7 mies., neurologa dziecięcego - 11 mies. oraz chirurga naczyniowego - 9,1 miesiąca.

Najbardziej także wydłużyły się kolejki do lekarzy ortodontów, bo aż o 9,9 mies. i  obecnie trzeba poczekać w kolejce 11,7 mies. Podczas gdy jeszcze rok temu, dziecko 8-letnie z wadą zgryzu polegającą na zbyt wąskiej żuchwie, którego wyrastające zęby stałe zachodziły na siebie czekało na konsultację ortodonty tylko 1,8 miesiąca.

Natomiast na leczenie protetyczne kolejka z 1,9 miesiąca w ub.r. wydłużyła się do 6,4 miesiąca.

Fundacja WHC. Metoda pomiarów kolejek do lekarzy

Prezentowane średnie czasy oczekiwania wyznaczane są na losowej próbie co najmniej sześciu świadczeniodawców z różnych regionów Polski dla każdego świadczenia wskaźnikowego, do których wykonywane są telefony. 

Natomiast średni czas oczekiwania ogółem dla Polski, na podstawie wszystkich monitorowanych w Barometrze WHC dziedzin, jest obliczany na podstawie wszystkich kilkuset świadczeń wskaźnikowych ze wszystkich dziedzin. Weryfikacja czasu oczekiwania ma miejsce w ponad 1500 placówkach medycznych posiadających kontrakt z NFZ, co przekłada się na wysoką precyzję i obiektywność monitorowania zmian długości oczekiwania w kolejkach.