• Miejsca postoju dentosbusów ustalane są przez świadczeniodawcę w porozumieniu z każdym z oddziałów wojewódzkich NFZ
  • Dentobusy docierają do takich miejscowości na terenie kraju, w których dzieci i młodzież mają utrudniony dostęp do świadczeń stomatologicznych w gabinetach stacjonarnych
  • Na początku epidemii COVID-19, w 2020 r. - dentobusy stacjonujące przy szpitalach jednoimiennych, wykorzystywane były do udzielania świadczeń doraźnych osobom chorym na COVID-19

Powód zakupu dentobusów

- Oczekiwanym efektem zakupu dentobusów miało być zapewnienie opieki stomatologicznej dzieciom w mniejszych miejscowościach, gdzie nie ma gabinetu stomatologicznego w szkole, ani w najbliższej okolicy poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

- Założenie to jest realizowane, bowiem dentobusy docierają do takich miejscowości na terenie kraju, w których dzieci i młodzież mają utrudniony dostęp do świadczeń stomatologicznych w gabinetach stacjonarnych – dodał wiceminister.

Umowy o udzielanie świadczeń w dentobusach zawierane są od 2018 r.

Dentobusy w gestii wojewodów

Dentobusy zostały przekazane wojewodom (każdemu jeden pojazd).

Minister zdrowia nie jest zatem właścicielem pojazdów. Wojewoda udostępnia nieodpłatnie dentobus świadczeniodawcy wybranemu w postępowaniu określonym w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Na terenie każdego z województw umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia realizuje jeden podmiot udzielający świadczeń stomatologicznych w dentobusie, którego miejsca postoju ustalane są przez świadczeniodawcę w porozumieniu z oddziałem wojewódzkim NFZ.

Harmonogram postojów dentobusu publikowany jest na stronie internetowej właściwego oddziału wojewódzkiego.

Zasady funkcjonowania dentobusów

  • W każdym województwie wybrany do realizacji świadczeń stomatologicznych świadczeniodawca ustala i zgłasza do NFZ co miesiąc plan i harmonogram realizacji świadczeń.
  • Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia monitoruje i analizuje realizację świadczeń na podstawie zgłoszonego planu i harmonogramu realizacji świadczeń w poszczególnych oddziałach wojewódzkich.
  • Załoga dentobusu udziela świadczeń gwarantowanych zgodnie z potrzebami zdrowotnymi i uwzględnieniem możliwości ich realizacji.
  • W przypadku konieczności kontynuacji leczenia stomatologicznego poza dentobusem lekarz udzielający świadczenia przedstawia pacjentowi plan dalszego leczenia oraz informuje go o możliwościach kontynuowania leczenia stomatologicznego w ramach świadczeń gwarantowanych najbliżej miejsca zamieszkania lub edukacji pacjenta.
  • W niektórych dentobusach realizowane są dodatkowo świadczenia stomatologiczne na podstawie zawartych porozumień.
  • Świadczenia stomatologiczne udzielone dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia finansowane są w sposób bezlimitowy (ze środków Funduszu Medycznego). Dotyczy to również świadczeń udzielanych w dentobusach.  

Dentobusy w czasach pandemii koronawirusa

Podczas kolejnych fal epidemii, szkoły zostały zamknięte z powodu przejścia na nauczanie zdalne, okresowo zalecano również nieopuszczanie domu bez wyraźnej potrzeby oraz ograniczenie przemieszczania się, szczególnie dzieci i młodzieży.

Dodatkowo, na początku epidemii COVID-19, w 2020 r. - dentobusy stacjonujące przy szpitalach jednoimiennych, wykorzystywane były do udzielania świadczeń doraźnych osobom chorym na COVID-19.

Czas epidemii wyraźnie wpłynął na liczbę udzielonych świadczeń oraz liczbę pacjentów leczonych w dentobusach.