• Wśród zaleceń sanepidu co do higieny jamy ustnej w przedszkolu jest i takie, że przy jednej umywalce może jednocześnie czyścić zęby od jednego do trzech przedszkolaków
 • Przed rozpoczęciem szczotkowania zębów dzieci oraz opiekun grupy powinni umyć ręce wodą z mydłem
 • Po każdej sesji mycia zębów, zabezpieczona w środki ochrony osobistej, osoba sprzątająca powinna przeprowadzić sprzątanie i dezynfekcję łazienki (dezynfekcję umywalek roztworem wirusobójczym, wywietrzenie łazienki oraz umycie podłogi)

Działania kształtujące przyzwyczajenia i nawyki higieniczne powinny być podejmowane wspólnie z rodzicami - przekonuje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie.

Budowanie świadomości prozdrowotnej u dzieci wymaga od osób przekazujących wiedzę (rodziców, nauczycieli) takiego doboru treści, umiejętności, sytuacji dydaktycznych i wychowawczych, które wpłyną na prawidłowe kształtowanie przyzwyczajeń higienicznych.

Sanepid promuje edukację prozdrowotną w przedszkolu 

Wskazania w obszarze zapobiegania próchnicy zębów poprzez:

 • promowanie wiedzy prozdrowotnej, w tym zasad zdrowego odżywiania;
 • zapoznanie dzieci z podstawową wiedzą na temat higieny jamy ustnej;
 • omówienie zasad mycia zębów, akcesoriów niezbędnych do dbania o higienę jamy ustnej;
 • zapoznanie z następstwami nie przestrzegania zasad higieny jamy ustnej;

Wskazania co do szczoteczek do zębów

Szczoteczka do zębów powinna:

 • być wykonana z nylonowego włosia z oszlifowanymi zaokrąglonymi końcami włókien, o jednakowej średnicy;
 • mieć miękkie włosie (soft);
 • posiadać część pracująca (główkę) dość wąską i krótką;
 • być wymieniana najrzadziej co 3 miesiące.

Warunki szczotkowania zębów przez dzieci w przedszkolu

Zaangażowanie opiekunów przedszkolnych jest bardzo ważne dla wyrobienia prawidłowych nawyków szczotkowania zębów u dzieci.

Codzienne mycie zębów przez dzieci w przedszkolu wymaga zapewnienia właściwych warunków sanitarnych w łazience uwzględniających:

 • mycie i dezynfekcję umywalek,
 • zapewnienie wystarczającej ilości mydła w dozownikach,
 • przestrzeganie szeregu zasad podczas procesu szczotkowania.

Rekomendacje dotyczące zasad szczotkowania zębów 

Podstawowe kroki podczas szczotkowania zębów:

 • szczotkowanie zębów powinno odbywać się w łazience przeznaczonej dla danej grupy przedszkolnej;
 • dzieci oraz opiekun grupy powinni umyć ręce wodą z mydłem przed rozpoczęciem szczotkowania zębów;
 • przy jednej umywalce może jednocześnie czyścić zęby od jednego do trzech przedszkolaków;
 • dzieci powinny używać do szczotkowania zębów osobistych, oznakowanych zestawów wielorazowych, czyli szczoteczek i kubeczków oraz osobistej pasty do zębów z fluorem dostosowanej do wieku dzieci;
 • po użyciu szczoteczki i kubeczki powinny być pojedynczo wypłukane i odstawione do wysuszenia w taki sposób, aby nie stykały się ze sobą;
 • szczoteczki i kubki jednorazowe, po użyciu, należy niezwłocznie wyrzucić do pojemnika na odpady komunalne znajdującego się w łazience;
 • w czasie szczotkowania zębów przez dzieci, opiekun grupy powinien zaaplikować każdemu dziecku na szczoteczkę niewielką ilość pasty z fluorem dostosowanej do wieku, poinstruować o prawidłowych zasadach szczotkowania zębów oraz nadzorować cały proces szczotkowania zębów;
 • zabezpieczona w środki ochrony osobistej osoba sprzątająca (po każdej zakończonej sesji szczotkowania zębów, pomiędzy poszczególnymi grupami dzieci) powinna przeprowadzić sprzątanie i dezynfekcję łazienki, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekcji umywalek roztworem wirusobójczym, wywietrzenia łazienki oraz umycia podłogi.

Mycie zębów w przedszkolu w czasie epidemii chorób zakaźnych

Szczotkowanie zębów w okresie zwiększonej zachorowalności na choroby zakaźne przez dzieci przedszkolne może być realizowane pod warunkiem stałego nadzoru opiekuna grupy oraz przygotowania organizacyjnego placówki, zmniejszającego ryzyko transmisji zakażenia.

W okresie zwiększonej zachorowalności, a więc w sytuacji braku możliwości zastosowania podstawowych zaleceń, dotyczących szczotkowania zębów przez dzieci w przedszkolach, Sanepid zaleca podejmowanie dodatkowych działań.

Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, korzystając ze wsparcia konsultantów krajowych w dziedzinach: epidemiologii, pielęgniarstwa pediatrycznego i stomatologii dziecięcej - rekomenduje, aby w ramach programu wychowania przedszkolnego dzieci, zwielokrotnić zajęcia edukacyjne dotyczące zasad higieny jamy ustnej oraz szczotkowania zębów (zarówno wśród dzieci jak i podczas zebrań z rodzicami).