• Podtlenek azotu jest drugą po marihuanie substancją stosowaną  w Wielkiej Brytanii jako  substancja odurzająca
  • Brytyjski rząd podjął decyzję o delegalizacji gazu rozweselającego, co ma nastąpić do końca 2023 r.
  • Obecnie dostarczanie podtlenku azotu do celów rekreacyjnych jest zakazane, ale jego posiadanie jeszcze nie
  • Zakaz nie obejmie stosowania gazu rozweselającego w medycynie

Kara więzienia lub grzywna. Za posiadanie podtlenku azotu

Nowe zasady przewidują, że posiadanie podtlenku azotu stanie się przestępstwem zagrożonym karą więzienia do dwóch lat lub grzywną w nieograniczonej wysokości, a jego dostarczanie i produkcja do celów rekreacyjnych - karą do 14 lat więzienia. Dostarczanie podtlenku azotu do celów rekreacyjnych jest obecnie zakazane, ale jego posiadanie nie.

Gaz rozweselający legalny w medycynie

Przewidziano jednak wyjątki dla legalnych zastosowań podtlenku azotu, np. w medycynie lub gastronomii. Gaz ten jest powszechnie stosowany jako środek przeciwbólowy i do produkcji bitej śmietany podczas gotowania.

Używanie podtlenku azotu, który zwykle wdychany jest z niewielkich, srebrnych, metalowych pojemników, znacząco wzrosło wśród młodych ludzi od czasu pandemii Covid-19. Brytyjscy lekarze coraz częściej widzą młodych ludzi trafiających do szpitali z komplikacjami wynikającymi z długotrwałego intensywnego używania tej substancji.

Podtlenek azotu stosowany w dużych ilościach. Poważne zaburzenia w funkcjonowaniu

Podtlenek azotu może powodować bóle głowy i wywoływać u niektórych użytkowników niepokój lub paranoję, ale zbyt duża jego ilość może spowodować omdlenie lub utratę przytomności. Intensywne stosowanie może prowadzić do utraty równowagi, odczuwania mrowienia lub utraty czucia w stopach i dłoniach oraz niezdolności do chodzenia. Niektórzy użytkownicy mają w związku z tym problemy z pęcherzem lub jelitami, zaburzenia erekcji lub nietrzymanie moczu.

Według rządowego raportu, w latach 2001-2020 w Anglii i Walii zarejestrowano 56 zgonów, które miały związek z używaniem podtlenku azotu, z czego 45 od 2010 roku.