• Burmistrz Nowogardu Robert Czapla podpisał umowę na realizowanie usług stomatologicznych dla tamtejszych uczniów ze szkół podstawowych (10) i liceum (1)
  • Świadczenia będą wykonywali lekarze dentyści z Indywidualnej Praktyki Stomatologicznej Andrzej Rynkiewicz oraz z NZOZ „ Mardent” Marcin Syfert
  • Na pierwszą wizytę uczeń niepełnoletni powinien przyjść z rodzicem lub opiekunem prawnym w celu przeprowadzenia wywiadu zdrowotnego (uczulenia, choroby)

Umowa na usługi stomatologiczne

Z leczenia stomatologicznego będą mogli korzystać uczniowie z II liceum oraz szkól podstawowych:1, 2, 3, 4 z Nowogardu, oraz podstawówek w: Błotnie, Orzechowie, Strzelewie, Żabowie, Długołęce, Wierzbięcinie.

Warunki korzystania ze świadczeń stomatologicznych:

  • Na pierwszą wizytę uczeń niepełnoletni powinien przyjść z rodzicem lub opiekunem prawnym w celu przeprowadzenia wywiadu zdrowotnego (uczulenia, choroby).
  • Uczeń powinien okazać ważną legitymację szkolną lub zaświadczenie wydane przez szkołę potwierdzającą status ucznia szkoły.
  • Opieka stomatologiczna jest sprawowana nad uczniem do ukończenia przez niego 19 roku życia.
  • Przyjęcie ucznia przez lekarza dentystę wymaga wcześniejszej rejestracji

Gdzie realizowane będzie leczenie

Leczenie prowadzone będzie w:

  • Indywidualnej Praktyce Stomatologicznej NZOZ „ Mardent” Marcin Syfert, Nowogard ul. 15 lutego 17;
  • Indywidualnej Praktyce Stomatologicznej Andrzej Rynkiewicz, Nowogard ul. Kościuszki 36.

Lekarz dentysta, sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami, wykonuje:

  • świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,
  • profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.