• Ocena drożności dróg oddechowych powinna być częścią protokołu dentystycznego podczas wizyt kontrolnych pacjentów a ankieta medyczna, wypełniana przez osoby odwiedzające po raz pierwszy gabinet stomatologiczny, powinna być okazją do zebrania informacji także na temat jakości snu 
  • Zwężenie dróg oddechowych może być widoczne u niektórych pacjentów, ale najczęściej jedynym symptomem problemów są chrapanie i nadmierna senność w ciągu dnia 
  • Analiza możliwych problemów z oddychaniem powinna dotyczyć przede wszystkim pacjentów zmagających się z bruksizmem, z TMD (zaburzenia skroniowo - żuchwowe) i z ogólnym bólem twarzy

 

Bardzo zasadne pytanie o sen

Rola stomatologii w pomocy pacjentom z tą grupą zaburzeń snu, jest kluczowa. Jako profesjonaliści medyczni pracujemy z pacjentami nad poprawą ich stanu jamy ustnej i ogólnego samopoczucia, w tym dróg oddechowych. Nie może być rozróżnienia między zdrowiem jamy ustnej a dobrym samopoczuciem, ponieważ drogi oddechowe są bramą do reszty ciała.

 - Ocena dróg oddechowych powinna być częścią protokołu dentystycznego podczas wizyt kontrolnych. Jeśli zauważysz ograniczone drogi oddechowe lub język uniemożliwiający obserwację dróg oddechowych, następnym krokiem powinno być zbadanie pacjenta pod kątem potencjalnych zaburzeń snu i oddychania, chrapania lub obturacyjnego bezdechu sennego - donosi British Dental Association. 

Takie postępowanie powinno dotyczyć przede wszystkim pacjentów mających problemy z: bruksizmem, TMD (zaburzenia skroniowo - żuchwowe) i ogólnym bólem twarzy.

Ankieta medyczna, wypełniana przez pacjentów odwiedzających po raz pierwszy gabinet stomatologiczny, powinna być okazją do zebrania informacji także na temat jakości snu. Warto dowiedzieć się, czy pacjent czuje się wypoczęty po przebudzeniu, czy może boli go głowa lub szczęka. takie dolegliwością mogą wskazać na schorzenia będące m.in. przyczyna zaburzeń snu.

Symptomy i objawy

Zwężenie dróg oddechowych może być widoczne u niektórych pacjentów, ale najczęściej jedynym symptomem problemów są chrapanie i nadmierna senność w ciągu dnia. Podczas badania pacjenta powinieneś widzieć tylną część gardła i drogi oddechowe. Bardzo wąskie drogi oddechowe i ograniczone rozwarcie szczęk lub "postrzępiony" język sugerują, że nie ma on wystarczająco dużo miejsca, aby bez przeszkód przebywać w spoczynku. W takich sytuacjach język jest  dociskany do podniebiennej powierzchni zębów.

Jeśli pacjent ma wysklepione podniebienie, język nie może się wygodnie ułożyć w jamie ustnej i może blokować drogi oddechowe. 

Uwaga na dzieci, które oddychają przez usta. U każdego, kto nie może oddychać swobodnie przez nos, może rozwinąć się zaburzenie dróg oddechowych, prowadzące do bezdechu sennego. Tymczasem bezdech senny wywołuje proces zapalny w całym ciele.

Pojawia się większe ryzyko rozwoju takich chorób jak:

  • cukrzyca typu 2,
  • choroby sercowo-naczyniowe,
  • nadciśnienie i udar,
  • a nawet demencja.

Nieleczony bezdech senny może prowadzić do słabej reakcji organizmu na leki przeciwnadciśnieniowe.

Praca higienistki stomatologicznej ma znaczenie

Higienistki stomatologiczne mają wiele okazji, aby podczas szczegółowej kontroli jamy ustnej przyjrzeć się drogom oddechowym. Ich ocena i mogą wybrać i zidentyfikować pacjentów, aby skierować ich do przeszkolonego dentysty lub specjalisty ds. snu. Ze względu na stan zapalny bezdech senny predysponuje pacjentów do rozwoju chorób przyzębia lub słabej odpowiedzi na leczenie. 

Zarządzanie pacjentami

Dentyści powinni zawsze pracować w ramach swojej praktyki, używając najbardziej odpowiednich urządzeń medycznych w celu uzyskania optymalnych wyników leczenia, aby zminimalizować potencjalne powikłania podczas leczenia. Gdy pacjent zostanie w pełni oceniony i podejrzewasz zaburzenie snu, skieruj go na test snu lub przeprowadź go, jeśli masz odpowiednie przeszkolenie.

„Dentyści powinni zawsze pracować w ramach swojego zakresu praktyki”.

Należy zauważyć, że testy snu muszą być zawsze zgłaszane przez lekarza zajmującego się snem lub fizjologa, a naszym zakresem praktyki nie jest diagnozowanie schorzeń. NICE wytyczne stwierdzają, że leczenie pacjentów z zaburzeniami oddychania podczas snu za pomocą urządzenia do przesuwania żuchwy (MAD) musi być prowadzone przez odpowiednio przeszkolonych dentystów, którzy najlepiej znają więcej niż jeden MAD.

Potwierdzona diagnoza potwierdzi, jaki przebieg leczenia należy zalecić. Dla śpiących pacjentów „złotym standardem” jest ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (CPAP). Zwykła próba trwałaby dwa tygodnie, ale jeśli pacjent jest na nią odporny, rozważa się MAD. Niektórzy z tych pacjentów są kandydatami do osteotomii szkieletu lub chirurgii tkanek miękkich.

W wielu przypadkach jedna linia leczenia nie wystarczy. Rzeczy takie jak rozszerzacze nosa w celu udrożnienia dróg oddechowych lub urządzenie poprawiające siłę języka mogą być stosowane jako terapie uzupełniające.

Szyna relaksacyjna - nie tędy droga

Pacjenci, u których zdiagnozowano bruksizm podczas snu, zwykle otrzymują ochraniacz na zęby (szynę relaksacyjną), który nie może wyeliminować zgrzytania, ponieważ bruksizm jest stanem neurologicznym. To jedynie środek zapobiegający uszkodzeniom uzębienia i stawu skroniowo - żuchwowego. 

O ile pacjenci cierpią na bruksizm podczas snu z powodu ograniczonej drożności dróg oddechowych, ochraniacz na zęby może czasami pogorszyć sytuację, gdyż bywa, że spowoduje  opadanie języka. 

Kluczowe znaczenie ma ocena ryzyka wszelkich potencjalnych zaburzeń dróg oddechowych i zapewnienie pacjentom wystającej osłony ust - jeśli jest to wymagane do utrzymania drożności dróg oddechowych.

Zmiana stylu życia - nieodzowna 

Zmiana stylu życia, higiena zasypiania i kontrola wagi to trzy bardzo ważne aspekty dla osób mających problemy z prawidłowym oddychaniem podczas snu. Osoby chrapiące, zmagające się z bezdechem sennym często nie poradzą sobie ze schorzeniem poprzez same zmiany stylu życia. Chociaż zrzucenie nadwagi jest zawsze bardzo pomocnym działaniem prozdrwotnym.