• Korzystać z bezpłatnej opieki stomatologicznej może każdy, kto ma  prawo do świadczeń. Do stomatologa nie jest wymagane skierowanie
 • W stomatologii finansowanej przez publicznego płatnika tylko część procedur jest dostępna, tych które są niezbędne
 • W ostatnim czasie wycofano się całkowicie z wypełnień amalgamatowych (czyli czarnych plomb z dodatkiem rtęci). Leczenie próchnicy przebiega obecnie z wykorzystaniem wyłącznie materiałów kompozytowych
 • Sprawdź, jakie konkretnie zabiegi są oferowane w ramach świadczeń gwarantowanych

Do dentysty na NFZ, czy za własne pieniądze

Pacjent, wyłącznie korzystający ze świadczeń w wymiarze publicznym, nie otrzyma w procesie leczenia wszystkiego  co ma do zaoferowania współczesna stomatologia. Taka opcja jest nierealna.  Koszyk świadczeń gwarantowanych, nie tylko w Polsce, jest  dość ubogi.

Nic więc dziwnego, że większość Polaków częściej korzysta z płatnych usług stomatologicznych niż z bezpłatnych świadczeń dentystycznych w ramach NFZ.  Jak wynika z badań CBOS, cytowanych przez portal.gov.pl, w I półroczu 2018 r. 53 proc. Polaków przynajmniej raz odwiedziło dentystę lub protetyka. Zdecydowana większość z nich (82 proc.) wybrała prywatne kliniki stomatologiczne. Na usługi stomatologiczne refundowane  w ramach NFZ decyduje się zaledwie co trzeci Polak, który leczy zęby (36 proc.). 

Leczenie zębów na NFZ dla każdego. Kto ma prawo do świadczeń

Bezpłatna opieka dentystyczna przysługuje każdej osobie, która ma prawo do świadczeń. Do stomatologa nie jest wymagane skierowanie.

W ostatnim czasie nastąpiła spora zmiana jakościowa w podstawowym zakresie stomatologii, czyli leczeniu próchnicy na NFZ. Od jesieni 2022 r. wycofano się z wypełnień amalgamatowych (czyli czarnych plomb z dodatkiem rtęci), które oferowano w gabinetach świadczących stomatologiczne usługi gwarantowane.  Obecnie w leczeniu dzieci do 18 roku życia wykorzystywany jest szybkoschnący światłoutwardzalny materiał kompozytowy, zaś dorośli fundowany mają kompozytowy materiał chemoutwardzalny.

Natomiast ci, którzy chcieliby plombę starego typu wymienić mają pewną trudność, gdyż taki refundowany zabieg może się odbyć jedynie ze wskazań medycznych. Ponadto świadczenie to oferować mogą tylko te gabinety, które posiadają separatory amalgamatu, czyli sprzęt bezpiecznie wyłapujący rtęć zawartą w starym usuwanym wypełnieniu.

Dentysta „na NFZ”. Co jest za darmo?

Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych, przysługujących "na NFZ"  

 • Badanie lekarskie stomatologiczne, które obejmuje również instruktaż higieny jamy ustnej (raz w roku kalendarzowym).
 • Badanie lekarskie kontrolne (trzy razy w roku kalendarzowym, a w przypadku kobiet w ciąży i w okresie połogu - nie częściej niż raz na kwartał).
 • Konsultacja specjalistyczna (świadczenie obejmuje badanie specjalisty z krótką pisemną oceną i wskazaniami diagnostyczno - terapeutycznymi dla lekarza prowadzącego).
 • Badanie żywotności zęba. 
 • Rentgenodiagnostyka (do dwóch zdjęć wewnątrzustnych w roku kalendarzowym).
 • Znieczulenie miejscowe powierzchniowe.
 •  Znieczulenie miejscowe nasiękowe.
 • Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne.
 • Leczenie próchnicy powierzchniowej - każdy ząb.
 • Leczenie obnażonej i skaleczonej miazgi zęba.
 • Opatrunek leczniczy w zębie stałym.
 • Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na jednej, dwóch  powierzchniach (także rozległego).
 • Trepanacja martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem
 • Dewitalizacja „zatrucie” miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem (procedura rzadko stosowana).
 • Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi - leczenie kanałowe wykonywane z wykorzystaniem mikroskopu, który umożliwia maksymalnie precyzyjne opracowywanie kanałów zęba (świadczenie u osób powyżej 18. roku życia jest udzielane z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych).
 • Ekstyrpacja zdewitalizowanej "zatrutej" miazgi zęba (świadczenie u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu jest udzielane w całym uzębieniu, u osób powyżej 18. roku życia - z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych).
 • Czasowe wypełnienie kanału (świadczenie u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz u kobiet w ciąży i w okresie połogu jest udzielane w całym uzębieniu, a u osób powyżej 18. roku życia - z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych).
 • Wypełnienie kanału (świadczenie u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu jest udzielane w całym uzębieniu, u osób powyżej 18. roku życia - z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych).
 • Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem jednego kanału ze zgorzelą miazgi (świadczenie u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu jest udzielane w całym uzębieniu, a u osób powyżej 18. roku życia - z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych).
 • Usunięcie złogów nazębnych (miękki oraz twardy nalot, który regularnie odkłada się na powierzchni zębów) z 1/2 łuku zębowego (świadczenie jest udzielane raz w roku kalendarzowym w obrębie całego uzębienia).
 • Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku. 
 • Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej.
 • Kiretaż zwykły (zamknięty) w obrębie 1/4 uzębienia (zabieg wykonywany w celu oczyszczenia kieszonek dziąsłowych - w przypadku kieszonek do 5 mm bez odsłaniania korzenia i wykonywania nacięć).
 • Unieruchomienie zębów ligaturą drucianą (metalowe ligatury, tak samo jak gumowe, mają za zadanie utrzymanie łuku w zamkach aparatu ortodontycznego, stosowane gdy konieczne jest mocniejsze dociśnięcie łuku do zamków).
 • Usunięcie zęba, w tym chirurgiczne usunięcie zęba (świadczenie obejmuje usunięcie zęba przez dłutowanie wewnątrzzębodołowe z zastosowaniem wierteł i dźwigni).
 • Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany - do trzech zębodołów, włącznie ze szwem.
 • Założenie opatrunku chirurgicznego.
 • Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia włącznie z drenażem i opatrunkiem.
 • Tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub żuchwy.
 • Repozycja „nastawienie”  i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy.
 • Uzupełnienie braków zębowych za pomocą protezy częściowej włącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie 5 - 8 brakujących zębów (świadczenie obejmuje uzupełnienie za pomocą ruchomej protezy akrylowej częściowej - raz na 5 lat w zakresie 5–8 brakujących zębów w jednym łuku zębowym, ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów w obrębie twarzoczaszki).
 • Uzupełnienie braków zębowych za pomocą protezy częściowej w zakresie więcej niż 8 zębów (świadczenie obejmuje uzupełnienie za pomocą ruchomej protezy akrylowej częściowej - raz na 5 lat, ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów w obrębie twarzoczaszki).
 • Zaopatrzenie bezzębnej szczęki i żuchwy protezą całkowitą (za pomocą protezy akrylowej całkowitej, łącznie z pobraniem wycisku czynnościowego na łyżce indywidualnej - raz na 5 lat, ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów w obrębie twarzoczaszki).
 • Odtworzenie funkcji lub poszerzenie zakresu ruchomej protezy (naprawy) w większym zakresie z wyciskiem (raz na 2 lata).
 • Całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni, włącznie z ukształtowaniem obrzeża – dla szczęki i żuchwy (raz na 2 lata)
 • Wizyta adaptacyjna – dotyczy pierwszych wizyt małych dzieci
  Świadczenie jest udzielane bez połączenia z innymi świadczeniami gwarantowanym (dotyczy dzieci do ukończenia 6. roku życia).
 • Zabezpieczenie profilaktyczne bruzd lakiem szczelinowym – każdy ząb (świadczenie jest udzielane raz do ukończenia 8. roku życia, w przypadku  bruzd drugich trzonowców stałych - udzielane raz do ukończenia 14. roku życia).
 • Lakierowanie zębów 1/4 łuku zębowego (świadczenie dotyczy wszystkich zębów stałych i jest udzielane nie częściej niż raz na kwartał – za każdą 1/4 łuku zębowego, świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia).
 • Impregnacja zębiny (świadczenie dotyczy zębów mlecznych).
 • Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym.
 • Amputacja przyżyciowa miazgi w zębie z nieuformowanym korzeniem (świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia).
 • Amputacja przyżyciowa miazgi (świadczenie jest udzielane w udokumentowanych przypadkach dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia).
 • Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem (świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia).
 • Amputacja zdewitalizowanej miazgi zęba mlecznego (obejmuje amputację mortalną zęba mlecznego, świadczenie udzielane jest dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia).
 • Wypełnienie i opracowanie ubytku korony zęba mlecznego.
 • Całkowite opracowanie i odbudowa zniszczonego kąta w zębach siecznych (świadczenie dotyczy zębów stałych i jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia).
 • Kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa (dotyczy zębów stałych, świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia).
 • Leczenie endodontyczne z wypełnieniem kanałów (bez opracowania i odbudowy ubytku korony zęba, świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu).
 • Leczenie endodontyczne z wypełnieniem trzech kanałów (bez opracowania i odbudowy ubytku korony zęba, świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu).
 • Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem dwóch kanałów ze zgorzelą miazgi (nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba, świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu).
 • Usunięcie złogów nazębnych ze wszystkich zębów (świadczenie udzielane w obrębie całego uzębienia kobietom w ciąży i w okresie połogu, nie częściej niż raz na 6 miesięcy).
 • Badanie lekarskie stomatologiczne i kontrolne po urazie zęba (świadczenie udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia, wykonywane do trzech razy w ciągu pierwszych 6 miesięcy od urazu, z wpisaniem opisu do dokumentacji medycznej).
 • Leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA - Mineral Trioxide Aggregate (świadczenie dotyczy 1,2 i 3  kanałów oraz zęba z nieuformowanym korzeniem i jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia).
 • Rentgenodiagnostyka do 5 zdjęć wewnątrzustnych w roku kalendarzowym (świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia). 
  Rentgenodiagnostyka – zdjęcie pantomograficzne z opisem (dzieci i młodzież od 5. do ukończenia 18. roku życia, świadczenie jest udzielane raz na 3 lata.

Lista ta nie zawiera specjalistycznych świadczeń z zakresu chirurgii stomatologicznej, periodontologii i protetyki.