• Odsetek dzieci mających próchnicę sięga 90 proc. Wciąż wyjątkowo niekorzystnie te statystyki wyglądają w regionach wiejskich
  • Czy funkcjonowanie w skali kraju 16 dentobusów (jeden na województwo) ma jakiekolwiek znaczenie w poziomie opieki stomatologicznej nad dziećmi - zastanawia się poseł Jan Łopata
  • Czy Ministerstwo Zdrowia zamierza wprowadzić jakieś zmiany w funkcjonowaniu programu dentobusów? - pyta parlamentarzysta  

Pandemia próchnicy wśród dzieci 

Odsetek dzieci mających próchnicę wciąż jest bardzo wysoki, o ile w większych ośrodkach nie ma trudności z otrzymaniem fachowej opieki stomatologicznej (działają z dużym powodzeniem gabinety stomatologiczne w szkołach) tak w mniejszych miejscowościach wciąż jest to poważny problem - taką, dość  pobieżną i uproszczoną diagnozę sytuacji - przedstawił poseł Jan Łopata.

Dentobusy skutecznym sposobem walki z próchnicą?  

Parlamentarzysta przypomniał, że na podstawie ustawy z 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2017 poz. 1774) zostało zakupionych 16 pojazdów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia stomatologicznego. Oczekiwanym efektem zakupu dentobusów miało być zapewnienie opieki stomatologicznej dzieciom w mniejszych miejscowościach, gdzie nie ma gabinetu stomatologicznego w szkole, ani w najbliższej okolicy. Czy zadanie to zostało zrealizowane? - zastanawia się Jan Łopata.

Czy trzeba rozwijać program dentobusów  

Posła interesuje przede wszystkim funkcjonowanie dentobusów i rolę jaką pełnią w systemie opieki stomatologicznej nad dziećmi mobilne gabinety dentystyczne. Jan Łopata chciałby wiedzieć m.in.:

  • Ilu pacjentów skorzystało z pomocy stomatologicznej świadczonej w dentobusach w latach 2018 - 2022 (dane w rozbiciu na poszczególne lata i województwa)
  • Czy Ministerstwo Zdrowia planuje zakup kolejnych dentobusów, bądź wymiany obecnej floty pojazdów?
  • Czy MZ zamierza wprowadzić jakieś zmiany w funkcjonowaniu programu dentobusów (problematycznym jest brak toalet w pojazdach dla załogi, a także obowiązek ubezpieczenia OC pojazdu, oraz zakup paliwa po stronie gabinetu, który podpisze kontrakt z NFZ czy choćby kwestia pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na przeprowadzenie badania dziecka)?