• Dentysta na NFZ. Na czym polega lepsza opieka stomatologiczna nad dziećmi w ramach NFZ?
  • Co ogranicza bezlimitową realizację świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży?
  • Co zawiera lista świadczeń, które należą się dzieciom w ramach usług stomatologicznych "na NFZ"?

Dentysta na NFZ dla dzieci. Za darmo ponad 50 świadczeń

Co do zasady dzieci (do ukończenia 18 roku życia) objęte są bezlimitowym finansowaniem świadczeń stomatologicznych. Nie oznacza to jednak, że opiekuni młodocianych pacjentów mogą domagać się wykonania każdej procedury medycznej i to z dowolną częstotliwością.

Tak nie jest, gdyż limit narzuca koszyk świadczeń gwarantowanych. Ten jest od lat przedmiotem krytyki lekarzy dentystów (za skromny oraz nieodpowiadający osiągnięciom i wskazaniom współczesnej medycyny). 

Stomatologia dziecięca lepiej wyceniana 

Dzieci są na tyle lepiej zaopiekowane niż dorośli, że leczący ich stomatolodzy, a dokładniej świadczeniodawcy mają gwarancję uzyskania refundacji kosztów leczenia, niezależnie od liczby wykonanych usług, nawet jeśli ich koszt przekroczy wysokość kontraktu z NFZ. To rozwiązanie wprowadzone dopiero w 2021 r.

Zmiany te miały na celu poprawę dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych dzieciom do 18. roku życia.

Zachętą do leczenia dzieci ma być także tzw. współczynnik korygujący wycenę świadczeń dla dzieci, wynoszący 1,5. Czyli za procedurę, za wykonanie której w leczeniu dorosłych świadczeniodawca dostanie kwotę x – w przypadku dzieci będzie to 1,5 x

Zmieniona została wycena świadczeń z zakresu endodoncji, aby zachęcić lekarzy dentystów do wykonywania leczenia kanałowego zębów u dzieci z użyciem nowoczesnych materiałów.

Dodany został również nowy zakres świadczeń stomatologicznych realizowany specjalnie przez gabinety stomatologiczne w szkołach.

Tam gdzie dostęp do lekarza dentysty jest utrudniony pojawia się czasami dentobus (mobilnych gabinetów stomatologicznych jest tyle ile województw).

Stomatologia dziecięca - próchnica powszechna 

Wszystkie te rozwiązania nie są w stanie jednak zwalczyć epidemii próchnicy wśród dzieci. Praktycznie każde z nich ma co najmniej jeden ząb zajęty próchnicą. To wina kiepskiego dostępu do leczenia stomatologicznego, ale także wynik braku dbałości o higienę jamy ustnej i złe nawyki żywieniowe.

Dentysta na NFZ. Co jest za darmo dla dzieci? Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia

1. Badanie lekarskie stomatologiczne, które obejmuje również instruktaż higieny jamy ustnej
Świadczenie jest udzielane raz w roku kalendarzowym

2. Badanie lekarskie kontrolne
Świadczenie jest udzielane trzy razy w roku kalendarzowym. W przypadku

3. Konsultacja specjalistyczna
Świadczenie obejmuje badanie lekarza specjalisty z krótką pisemną oceną i wskazaniami diagnostyczno- -terapeutycznymi dla lekarza prowadzącego (bez łączenia z innymi świadczeniami gwarantowanymi).

4. Badanie żywotności zęba
Świadczenie obejmuje badanie żywotności zęba z objęciem badaniem trzech zębów sąsiednich lub przeciwstawnych.

5. Rentgenodiagnostyka do dwóch zdjęć wewnątrzustnych
Świadczenie obejmuje wykonanie zdjęcia. Świadczenie jest udzielane do dwóch zdjęć wewnątrzustnych w roku kalendarzowym w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi z wpisaniem opisu do dokumentacji medycznej.

6. Znieczulenie miejscowe powierzchniowe
Świadczenie jest udzielane jako samodzielne znieczulenie w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.

7. Znieczulenie miejscowe nasiękowe
Świadczenie jest udzielane w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.

8. Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne
Świadczenie jest udzielane w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.

9. Leczenie próchnicy powierzchniowej
Świadczenie obejmuje również leczenie próchnicy początkowej.

10. Postępowanie przy obnażeniu i skaleczeniu miazgi – bezpośrednie pokrycie miazgi

11. Opatrunek leczniczy w zębie stałym

12. Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na jednej powierzchni

13. Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku na dwóch powierzchniach

14. Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na dwóch powierzchniach

15. Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na trzech powierzchniach

16. Trepanacja martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem

17. Dewitalizacja „zatrucie” miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem (procedura rzadko stosowana)

18. Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi (leczenie kanałowe wykonywane z wykorzystaniem mikroskopu, który umożliwia maksymalnie precyzyjne opracowywanie kanałów zęba)

19. Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba

20. Czasowe wypełnienie kanału

21. Wypełnienie kanału

22. Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem jednego  kanału ze zgorzelą miazgi
Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba.

23. Usunięcie złogów nazębnych (miękki oraz twardy nalot, który regularnie odkłada się na powierzchni zębów) z 1/2 łuku zębowego
Świadczenie jest udzielane raz w roku kalendarzowym w obrębie całego uzębienia.

24. Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku

25. Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej

26. Kiretaż zwykły (zamknięty) w obrębie 1/4 uzębienia
Zabieg wykonywany w celu oczyszczenia kieszonek dziąsłowych wykonywany w przypadku kieszonek do 5 mm bez odsłaniania korzenia i wykonywania nacięć.
Świadczenie nie obejmuje znieczulenia i opatrunku.

27. Unieruchomienie zębów ligaturą drucianą (metalowe ligatury, tak samo jak gumowe, mają za zadanie utrzymanie łuku w zamkach aparatu ortodontycznego, stosowane gdy konieczne jest mocniejsze dociśnięcie łuku do zamków).

28. Usunięcie zęba jednokorzeniowego

29. Usunięcie zęba wielokorzeniowego

30. Chirurgiczne usunięcie zęba
Świadczenie obejmuje usunięcie zęba przez dłutowanie wewnątrzzębodołowe z zastosowaniem wierteł i dźwigni.

31. Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do trzech zębodołów włącznie ze szwem

32. Założenie opatrunku chirurgicznego

33. Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia, włącznie z drenażem i opatrunkiem

34. Tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub szczęk
Świadczenie obejmuje tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub żuchwy.

35. Repozycja „nastawienie” i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy

36. Wizyta adaptacyjna – dotyczy pierwszych wizyt małych dzieci
Świadczenie jest udzielane bez połączenia z innymi świadczeniami gwarantowanymi. Świadczenie dotyczy pierwszej wizyty małych dzieci (do ukończenia 6. roku życia).

37. Zabezpieczenie profilaktyczne bruzd lakiem szczelinowym
Świadczenie dotyczy bruzd pierwszych trzonowców stałych i jest udzielane raz do ukończenia 8. roku życia oraz bruzd drugich trzonowców stałych i jest udzielane raz do ukończenia 14. roku życia.

38. Lakierowanie zębów 1/4 łuku zębowego
Świadczenie dotyczy wszystkich zębów stałych i jest udzielane nie częściej niż raz na kwartał – każdą ćwiartkę łuku zębowego.

39. Impregnacja zębiny zębów mlecznych

40. Wypełnienie ubytku korony zęba mlecznego
Świadczenie obejmuje także opracowanie ubytku zęba.

41. Całkowite opracowanie i odbudowa zniszczonego kąta w zębach siecznych
Świadczenie dotyczy zębów stałych i obejmuje złamany, zniszczony kąt sieczny zęba.

42. Kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa
Świadczenie dotyczy zębów stałych.

43. Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym

44. Amputacja przyżyciowa miazgi w zębie z nieuformowanym korzeniem (zabieg amputacji polega na pozostawieniu części miazgi, dlatego definicja - amputacja przyżyciowa).

45. Amputacja przyżyciowa miazgi
Świadczenie jest udzielane w udokumentowanych przypadkach.

46. Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi w zębie z nieuformowanym korzeniem

47. Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem

48. Amputacja zdewitalizowanej miazgi zęba mlecznego
Świadczenie obejmuje amputację mortalną zęba mlecznego.
Usunięcie miazgi z komory zęba po wcześniejszej dewitalizacji jej z pozostawieniem zmumifikowanej miazgi w kanale zęba. Metoda stosowana tylko w zębach mlecznych.

49. Leczenie endodontyczne z wypełnieniem dwóch kanałów
Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba.

50. Leczenie endodontyczne z wypełnieniem trzech kanałów
Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba.

51. Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem dwóch kanałów ze zgorzelą miazgi
Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba.

52. Usunięcie złogów nazębnych ze wszystkich zębów
Świadczenie jest udzielane nie częściej niż 1 raz na 6 miesięcy w obrębie całego uzębienia.

53. Badanie lekarskie stomatologiczne i kontrolne po urazie zęba
Świadczenie obejmuje jednorazowe badanie lekarskie stomatologiczne po urazie zęba wraz z instruktażem higieny jamy ustnej, w połączeniu ze świadczeniami stomatologicznymi związanymi z udzieleniem pomocy medycznej pourazowej, oraz badanie lekarskie kontrolne związane z urazem zęba, wykonywane do trzech razy w ciągu pierwszych 6 miesięcy od urazu, z wpisaniem opisu do dokumentacji medycznej.

54. Leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA (Mineral Trioxide Aggregate)
1) leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA jednego kanału;
2) leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA dwóch kanałów;
3) leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA trzech kanałów;
4) inne leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA

 

Kto powinien udzielać tego typu świadczeń endodontycznych?

Świadczenie powinno być udzielane przez:
- lekarza dentystę specjalistę w dziedzinie stomatologii dziecięcej lub
- lekarza specjalistę w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją lub
- lekarza dentystę w trakcie specjalizacji w dziedzinie stomatologii dziecięcej lub
- lekarza dentystę w trakcie specjalizacji w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją.

Wyposażenie wymagane przy realizacji świadczeń endodontycznych:
- endometr;
- aparat RTG do zdjęć zębowych lub radiowizjografia w lokalizacji lub w tzw. dostępie

55. Rentgenodiagnostyka do pięciu zdjęć wewnątrzustnych
Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne do pięciu zdjęć wewnątrzustnych w roku kalendarzowym wraz z przygotowaniem opisu badań oraz wpisaniem opisu zdjęć w dokumentację medyczną pacjenta. Lekarz kierujący na badanie ma obowiązek uzasadnić w treści skierowania konieczność wykonania badania, w tym liczbę zdjęć.
Wyposażenie niezbędne do realizacji świadczenia: aparat RTG do zdjęć zębowych lub radiowizjografia w lokalizacji lub w tzw. dostępie.

56. Rentgenodiagnostyka – zdjęcie pantomograficzne z opisem
Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży od 5. do ukończenia 18. roku życia w uzasadnionych medycznie przypadkach przy podejrzeniu  nieprawidłowości rozwojowych zębów, zmian chorobowych w obrębie kości szczęk lub zapalenia przyzębia, diagnostyce ognisk infekcji zębo- i niezębopochodnych.
Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia wraz z przygotowaniem opisu badania oraz wpisaniem opisu zdjęcia w dokumentację medyczną pacjenta.
Świadczenie jest udzielane raz na 3 lata w połączeniu ze świadczeniami gwarantowanymi z zakresu stomatologii.
Skierowanie wystawia lekarz dentysta posiadający specjalizację lub lekarz dentysta w trakcie szkolenia specjalizacyjnego.
Lekarz kierujący na badanie ma obowiązek uzasadnić w treści skierowania konieczność wykonania badania. Wyposażenie niezbędne do realizacji świadczenia: aparat RTG do zdjęć zębowych lub radiowizjografia w lokalizacji lub w tzw. dostępie.

Warunki realizacji świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia

Personel:
- lekarz dentysta lub
- lekarz dentysta w trakcie specjalizacji w dziedzinie stomatologii dziecięcej lub
- lekarz dentysta specjalista w dziedzinie stomatologii dziecięcej

Sprzęt i wyposażenie:
- stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) lub unit stomatologiczny – w miejscu udzielania świadczeń;
- lampa polimeryzacyjna – w miejscu udzielania świadczeń;
- skaler – w miejscu udzielania świadczeń;
- wstrząsarka do amalgamatu – w miejscu udzielania świadczeń.