• Kolejki do stomatologa są wielotygodniowe, o ile nie wielomiesięczne. Najtrudniej w ramach publicznej opieki zdrowia wyleczyć wadę zgryzu i choroby przyzębia
 • Polacy nie mają łatwego dostępu do dentysty na NFZ. Od 2015 r. liczba bezpłatnych porad stomatologicznych zmniejszyła się prawie o 30 proc.
 • W 2023 r. NFZ przeznaczy na świadczenia stomatologiczne 2,954 mld zł, czyli 78 zł na leczenie stomatologiczne jednego Polaka

Które z usług stomatologicznych przysługują bezpłatnie?

Chociaż 6 kwietnia weszło w życie zarządzenie prezesa NFZ m.in. podwyższające wycenę świadczeń stomatologicznych i wprowadzające nowe pakiety świadczeń, to dostęp do opieki stomatologicznej jest nadal utrudniony w wielu rejonach kraju.

Nadal, gdyż wzrost finansowania tego sektora opieki zdrowotnej, pozostawia wiele do życzenia. Dobitnie świadcz o tym fakt, że  w 2023 r. Fundusz przeznacza na stomatologię 2,954 mld zł.  Co w praktyce oznacza, że na jednego Polaka statystycznie przypada obecnie 78 zł. 

Polacy nie mają łatwego dostępu do świadczeń stomatologicznych w ramach NFZ. Dane na temat udzielanych usług mówią same za siebie: w 2015 r. było ich ok. 37 mln, w 2017 34,5 mln, w 2019 do 32 mln i zaledwie 26,7 mln w 2020 r. (w ostatnim przypadku na degresję miała oczywiście wpływ pandemia koronawirusa). 

Pacjenci rezygnują z leczenia w ramach powszechnych świadczeń zdrowotnych, m. in. dlatego, że nie mają szansy na uzyskanie pomocy medycznej na wysokim poziomie. Niska wycena świadczeń  prowadzi do braków w specjalistycznym sprzęcie, ale też w materiałach stomatologicznych, których jakość jest pochodną ceny. 

Nowoczesnych form leczenia w znieczuleniu, wielu procedur endodontycznych,  ortodontycznych, czy implantologicznych w koszyku świadczeń gwarantowanych nie ma. 

Najgorzej jest w świadczeniach specjalistycznych z zakresu chirurgii stomatologicznej, periodontologii, protetyki. Lekarzy specjalistów z tych dziedzin jest bardzo mało, więc bez problemu znajdują zatrudnienie w klinikach leczących pacjentów za ich pieniądze. Ci, którzy nadal pracują w oparciu o kontrakt NFZ, należą do rzadkości. 

Nic więc dziwnego, że w skali roku Polacy wydają na dentystę z własnej kieszeni ponad 10 mld zł. 

Na NFZ u dentysty. Gwarantowane świadczenia ogólnostomatologiczne:

 • Badanie lekarskie stomatologiczne, które obejmuje również instruktaż higieny jamy ustnej
 • Świadczenie jest udzielane 1 raz w roku kalendarzowym.
 • Badanie lekarskie kontrolne
 • Świadczenie jest udzielane 3 razy w roku kalendarzowym. W przypadku kobiet w ciąży i w okresie połogu świadczenie jest udzielane nie częściej niż 1 raz na kwartał.
 • Konsultacja specjalistyczna
 • Świadczenie obejmuje badanie lekarza specjalisty z krótką pisemną oceną i wskazaniami diagnostyczno-terapeutycznymi dla lekarza prowadzącego, bez połączenia z innymi świadczeniami gwarantowanymi.
 • Badanie żywotności zęba
 • Świadczenie obejmuje badanie żywotności zęba z objęciem badaniem 3 zębów sąsiednich lub przeciwstawnych.
 • Rentgenodiagnostyka do 2 zdjęć wewnątrzustnych
 • Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia. Świadczenie jest udzielane do 2 zdjęć wewnątrzustnych w roku kalendarzowym w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi z wpisaniem opisu do dokumentacji medycznej.
 • Znieczulenie miejscowe powierzchniowe
 • Świadczenie jest udzielane jako samodzielne znieczulenie w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.
 • Znieczulenie miejscowe nasiękowe
 • Świadczenie jest udzielane w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi
 • Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne
 • Świadczenie jest udzielane w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.
 • Leczenie próchnicy powierzchniowej - za każdy ząb
 • Świadczenie obejmuje również leczenie próchnicy początkowej.
 • Postępowanie przy obnażeniu i skaleczeniu miazgi - bezpośrednie pokrycie miazgi
 • Opatrunek leczniczy w zębie stałym
 • Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 1 powierzchni
 • Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku na 2 powierzchniach
 • Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na 2 powierzchniach
 • Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na 3 powierzchniach
 • Trepanacja martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem
 • Dewitalizacja miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem
 • Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi. 
  Świadczenie (za każdy kanał) u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu jest udzielane w całym uzębieniu. Świadczenie u osób powyżej 18. roku życia jest udzielane z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych.
 • Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba.
  Świadczenie (za każdy kanał) u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu jest udzielane w całym uzębieniu. Świadczenie u osób powyżej 18. roku życia jest udzielane z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych.
 • Czasowe wypełnienie kanału
  Świadczenie (za każdy kanał) u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu jest udzielane w całym uzębieniu. Świadczenie u osób powyżej 18. roku życia jest udzielane z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych.
 • Wypełnienie kanału
  Świadczenie (za każdy kanał) u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu jest udzielane w całym uzębieniu. Świadczenie u osób powyżej 18. roku życia jest udzielane z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych.
 • Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 1 kanału ze zgorzelą miazgi
  Świadczenie u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu jest udzielane w całym uzębieniu.
  Świadczenie u osób powyżej 18. roku życia jest udzielane z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych. Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba.
 • Usunięcie złogów nazębnych z 1/2 łuku zębowego
  Świadczenie jest udzielane 1 raz w roku kalendarzowym w obrębie całego uzębienia.
 • Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku
  Świadczenie obejmuje każdą wizytę.
 • Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej
  Świadczenie obejmuje każdą wizytę.
 • Kiretaż zwykły (zamknięty) w obrębie 1/4 uzębienia
  Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia i opatrunku.
 • Unieruchomienie zębów ligaturą drucianą
 • Usunięcie zęba jednokorzeniowego.
  Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
 • Usunięcie zęba wielokorzeniowego
  Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
 • Chirurgiczne usunięcie zęba
  Świadczenie obejmuje usunięcie zęba przez dłutowanie wewnątrzzębodołowe z zastosowaniem wierteł i dźwigni. Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
 • Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 3 zębodołów włącznie ze szwem
 • Założenie opatrunku chirurgicznego
 • Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia włącznie z drenażem i opatrunkiem
  Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
 • Tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub szczęk
  Świadczenie obejmuje tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub żuchwy.
 • Repozycja i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy
 • Uzupełnienie braków zębowych za pomocą protezy częściowej włącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie 5-8 brakujących zębów
  Świadczenie obejmuje uzupełnienie za pomocą ruchomej protezy akrylowej częściowej z zastosowaniem elementów doginanych utrzymujących lub podpierających w liczbie według wskazań indywidualnych 1 raz na 5 lat w zakresie 5-8 brakujących zębów w 1 łuku zębowym (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów w obrębie twarzoczaszki).
 • Uzupełnienie braków zębowych za pomocą protezy częściowej włącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie więcej niż 8 zębów
  Świadczenie obejmuje uzupełnienie za pomocą ruchomej protezy akrylowej częściowej z zastosowaniem elementów doginanych utrzymujących lub podpierających w liczbie według wskazań indywidualnych 1 raz na 5 lat w zakresie większym niż 8 brakujących zębów w 1 łuku zębowym (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów w obrębie twarzoczaszki).
 • Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w szczęce
  Świadczenie obejmuje zaopatrzenie za pomocą protezy akrylowej całkowitej w szczęce łącznie z pobraniem wycisku czynnościowego na łyżce indywidualnej 1 raz na 5 lat (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów w obrębie twarzoczaszki).
 • Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w żuchwie
  Świadczenie obejmuje zaopatrzenie za pomocą protezy akrylowej całkowitej w żuchwie łącznie z pobraniem wycisku czynnościowego na łyżce indywidualnej 1 raz na 5 lat (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów w obrębie twarzoczaszki).
 • Czynności dla odtworzenia funkcji lub poszerzenia zakresu ruchomej protezy (naprawy) w większym zakresie z wyciskiem
  Świadczenie obejmuje odtworzenie funkcji żucia przez naprawę protez ruchomych w większym zakresie z wyciskiem, 1 raz na 2 lata.
 • Całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni, włącznie z ukształtowaniem obrzeża - dla szczęki. Świadczenie jest udzielane 1 raz na 2 lata.
 • Całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni, włącznie z czynnościowym ukształtowaniem obrzeża - dla żuchwy
  Świadczenie jest udzielane 1 raz na 2 lata.
 • Wizyta adaptacyjna - dotyczy pierwszych wizyt małych dzieci
  Świadczenie jest udzielane bez połączenia z innymi świadczeniami gwarantowanymi. Świadczenie dotyczy pierwszej wizyty małych dzieci (do ukończenia 6. roku życia).
 • Zabezpieczenie profilaktyczne bruzd lakiem szczelinowym - za każdy ząb
  Świadczenie dotyczy bruzd pierwszych trzonowców stałych i jest udzielane 1 raz do ukończenia 8. roku życia oraz bruzd drugich trzonowców stałych i jest udzielane 1 raz do ukończenia 14. roku życia.
 • Lakierowanie zębów 1/4 łuku zębowego
  Świadczenie dotyczy wszystkich zębów stałych i jest udzielane nie częściej niż 1 raz na kwartał - za każdą 1/4 łuku zębowego. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
 • Impregnacja zębiny
  Świadczenie dotyczy impregnacji zębiny zębów mlecznych - za każdy ząb. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
 • Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym
  Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
 • Amputacja przyżyciowa miazgi w zębie z nieuformowanym korzeniem
  Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
 • Amputacja przyżyciowa miazgi
  Świadczenie jest udzielane w udokumentowanych przypadkach. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia
 • Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi w zębie z nieuformowanym korzeniem
  Świadczenie (za każdy kanał) jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
 • Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem
  Świadczenie (za każdy kanał) jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
 • Amputacja zdewitalizowanej miazgi zęba mlecznego
  Świadczenie obejmuje amputację mortalną zęba mlecznego. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
 • Wypełnienie ubytku korony zęba mlecznego
  Świadczenie obejmuje także opracowanie ubytku zęba. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
 • Całkowite opracowanie i odbudowa zniszczonego kąta w zębach siecznych
  Świadczenie dotyczy zębów stałych i obejmuje złamany, zniszczony kąt sieczny zęba. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia
 • Kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa
  Świadczenie dotyczy zębów stałych. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
 • Leczenie endodontyczne z wypełnieniem 2 kanałów
  Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu.
 • Leczenie endodontyczne z wypełnieniem 3 kanałów
  Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu.
 • Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 2 kanałów ze zgorzelą miazgi
  Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu.
 • Usunięcie złogów nazębnych ze wszystkich zębów
  Świadczenie jest udzielane kobietom w ciąży i w okresie połogu, nie częściej niż 1 raz na 6 miesięcy, w obrębie całego uzębienia.
 • Badanie lekarskie stomatologiczne i kontrolne po urazie zęba
  Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
  Świadczenie obejmuje jednorazowe badanie lekarskie stomatologiczne po urazie zęba wraz z instruktażem higieny jamy ustnej, w połączeniu ze świadczeniami stomatologicznymi związanymi z udzieleniem pomocy medycznej pourazowej, oraz badanie lekarskie kontrolne związane z urazem zęba, wykonywane do 3 razy w ciągu pierwszych 6 miesięcy od urazu, z wpisaniem opisu do dokumentacji medycznej.
 • Leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA:
  Świadczenie jest udzielane przez lekarza dentystę specjalistę w dziedzinie stomatologii dziecięcej lub lekarza specjalistę w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją, lub lekarza dentystę w trakcie specjalizacji w dziedzinie stomatologii dziecięcej lub stomatologii zachowawczej z endodoncją.
 • Rentgenodiagnostyka do 5 zdjęć wewnątrzustnych
  Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
  Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia. Świadczenie obejmuje wykonanie do 5 zdjęć wewnątrzustnych w roku kalendarzowym wraz z przygotowaniem opisu badań oraz wpisaniem opisu zdjęć w dokumentację medyczną pacjenta.
  Lekarz kierujący na badanie ma obowiązek uzasadnić w treści skierowania konieczność wykonania badania, w tym liczbę zdjęć.
 • Rentgenodiagnostyka - zdjęcie pantomograficzne z opisem
  Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży od 5. do ukończenia 18. roku życia w uzasadnionych medycznie przypadkach przy podejrzeniu nieprawidłowości rozwojowych zębów, zmian chorobowych w obrębie kości szczęk lub zapalenia przyzębia, lub diagnostyce ognisk infekcji zębo-i niezębopochodnych. Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia wraz z przygotowaniem opisu badania oraz wpisaniem opisu zdjęcia w dokumentację medyczną pacjenta. Świadczenie jest udzielane 1 raz na 3 lata w połączeniu ze świadczeniami gwarantowanymi z zakresu stomatologii. Skierowanie wystawia lekarz dentysta posiadający specjalizację lub lekarz dentysta w trakcie szkolenia specjalizacyjnego. Lekarz kierujący na badanie ma obowiązek uzasadnić w treści skierowania konieczność wykonania badania.

Świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii na NFZ

 • Badanie lekarskie stomatologiczne, które obejmuje również instruktaż higieny jamy ustnej (kod ICD-9-CM 23.08)
  Świadczenie jest udzielane 1 raz w roku kalendarzowym.
 • Badanie lekarskie kontrolne
  Świadczenie jest udzielane 3 razy w roku kalendarzowym. W przypadku kobiet w ciąży i w okresie połogu świadczenie jest udzielane nie częściej niż 1 raz na kwartał.
 • Konsultacja specjalistyczna
  Świadczenie obejmuje badanie lekarza specjalisty z krótką pisemną oceną i wskazaniami diagnostyczno-terapeutycznymi dla lekarza prowadzącego, bez połączenia z innymi świadczeniami gwarantowanymi.
 • Badanie żywotności zęba
  Świadczenie obejmuje badanie żywotności zęba z objęciem badaniem 3 zębów sąsiednich lub przeciwstawnych.
 • Rentgenodiagnostyka do 2 zdjęć wewnątrzustnych
  Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia. Świadczenie jest udzielane do 2 zdjęć wewnątrzustnych w roku kalendarzowym w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi z wpisaniem opisu do dokumentacji medycznej.
 • Rentgenodiagnostyka - zdjęcie pantomograficzne z opisem
  Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia. Świadczenie jest udzielane 1 raz na 3 lata z wpisaniem opisu do dokumentacji medycznej - w połączeniu ze świadczeniami chirurgii stomatologicznej i periodontologii.
 • Znieczulenie miejscowe powierzchniowe
  Świadczenie jest udzielane jako samodzielne znieczulenie w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.
 • Znieczulenie miejscowe nasiękowe
  Świadczenie jest udzielane w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.
 • Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne
  Świadczenie jest udzielane w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.
 • Usunięcie złogów nazębnych z 1/2 łuku zębowego
  Świadczenie jest udzielane 1 raz w roku kalendarzowym w obrębie całego uzębienia.
 • Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku
  Świadczenie obejmuje każdą wizytę.
 • Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej
  Świadczenie obejmuje każdą wizytę.
 • Kiretaż zwykły (zamknięty) w obrębie 1/4 uzębienia
  Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia i opatrunku.
 • Plastyka wędzidełka, wargi, policzka
  Świadczenie dotyczy plastyki wędzidełka, wargi i fałdów śluzówkowych przedsionka jamy ustnej i policzka. Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia i opatrunku.
 • Unieruchomienie zębów ligaturą drucianą
  Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
 • Usunięcie zęba jednokorzeniowego
  Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
 • Usunięcie zęba wielokorzeniowego
  Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
 • Chirurgiczne usunięcie zęba
  Świadczenie obejmuje usunięcie zęba przez dłutowanie wewnątrzzębodołowe przy zastosowaniu wierteł i dźwigni. Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
 • Usunięcie zęba przez dłutowanie zewnątrzzębodołowe z wytworzeniem płata śluzówkowo-okostnowego
  Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
 • Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego
  Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
 • Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 3 zębodołów włącznie ze szwem
 • Chirurgiczne zaopatrzenie dużej albo znacznie zanieczyszczonej rany w obrębie połowy szczęki włącznie z opracowaniem i szwami
  Świadczenie obejmuje również żuchwę.
 • Zatamowanie masywnego krwawienia w obrębie jamy ustnej przez podwiązanie, podkłucie naczyń bądź zatkanie kością
  Świadczenie obejmuje zatamowanie masywnego krwawienia w obrębie jamy ustnej przez podwiązanie, podkłucie naczyń bądź zatkanie kością - jako zabieg odrębny.
 • Założenie opatrunku chirurgicznego
 • Wycięcie małego guzka lub zmiany guzopodobnej, włókniaka
  Świadczenie obejmuje wycięcie małego guzka, zmiany guzopodobnej, włókniaka lub pobranie wycinka, biopsję kości wraz z uzyskaniem wyników badania histopatologicznego.
 • Wyłuszczenie torbieli zębopochodnej
 • Wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki
 • Plastyka połączenia lub przetoki ustno-zatokowej - jako samodzielne postępowanie lub jako następstwo ekstrakcji
 • Zamknięcie zatoki otwartej w przebiegu chirurgicznego usuwania zęba
  Świadczenie obejmuje plastykę połączenia ustno-zatokowego jako następstwo ekstrakcji zęba wykonywanej w ramach świadczeń gwarantowanych.
 • Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia włącznie z drenażem i opatrunkiem
  Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
 • Repozycja i unieruchomienie zwichniętego zęba lub grupy zębów - włącznie z prostym umocowaniem do zębów sąsiednich
 • Repozycja i unieruchomienie złamanego fragmentu wyrostka zębodołowego z zębem lub zębami
 • Tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub szczęk
  Świadczenie obejmuje tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub żuchwy.
 • Założenie szyny drucianej (nazębnej) przy zwichnięciach, reimplantacjach lub transplantacjach zębów, również założenie szyny przy zapaleniu kości, operacjach plastycznych lub resekcjach oraz szynowanie nieuszkodzonej, przeciwstawnej szczęki lub żuchwy
 • Zdjęcie jednej szyny przy wymianie unieruchomienia lub zakończeniu leczenia zachowawczego złamania szczęk
 • Repozycja i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy
 • Kiretaż otwarty w obrębie 1/4 uzębienia
  Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu. Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia i opatrunku.
 • Gingiwoosteoplastyka
  Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia. Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia i opatrunku.
 • Plastyka przedsionka jamy ustnej met. Clarka, Kazanjana, Nabersa
  Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia. Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia i opatrunku.
 • Założenie opatrunku parodontologicznego
  Świadczenie obejmuje każde 3 kolejne przestrzenie międzyzębowe. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu.
 • Operacyjne odsłonięcie zatrzymanego zęba z założeniem pętli drucianej dla celów ortodontycznych
  Świadczenie jest wykonywane w celu sprowadzenia zęba do łuku. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia, obejmuje także założenie innego elementu umożliwiającego sprowadzenie zęba do łuku. Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
 • Operacyjne usunięcie zawiązków zębów ze wskazań ortodontycznych
  Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia. Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
 • Resekcja wierzchołka korzenia zęba przedniego
  Świadczenie dotyczy zębów przednich górnych i dolnych (od 3+ do +3, od 3- do -3). Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia. Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.
 • Usunięcie złogów nazębnych ze wszystkich zębów
  Świadczenie jest udzielane kobietom w ciąży i w okresie połogu, nie częściej niż 1 raz na 6 miesięcy w obrębie całego uzębienia.
 • Badanie lekarskie stomatologiczne i kontrolne po urazie zęba
  Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
  Świadczenie obejmuje jednorazowe badanie lekarskie stomatologiczne po urazie zęba wraz z instruktażem higieny jamy ustnej, w połączeniu ze świadczeniami stomatologicznymi związanymi z udzieleniem pomocy medycznej pourazowej, oraz badanie lekarskie kontrolne związane z urazem zęba, wykonywane do 3 razy w ciągu pierwszych 6 miesięcy od urazu, z wpisaniem opisu do dokumentacji medycznej.

Świadczenia gwarantowane z zakresu protetyki

 • Badanie lekarskie stomatologiczne, które obejmuje również instruktaż higieny jamy ustnej
  Świadczenie jest udzielane 1 raz w roku kalendarzowym.
 • Badanie lekarskie kontrolne
  Świadczenie jest udzielane 3 razy w roku kalendarzowym.
 • Konsultacja specjalistyczna
  Świadczenie obejmuje badanie lekarza specjalisty z krótką pisemną oceną i wskazaniami diagnostyczno-terapeutycznymi dla lekarza prowadzącego, bez połączenia z innymi świadczeniami gwarantowanymi.
 • Badanie żywotności zęba
  Świadczenie obejmuje badanie żywotności zęba z objęciem badaniem 3 zębów sąsiednich lub przeciwstawnych.
 • Rentgenodiagnostyka do 2 zdjęć wewnątrzustnych
  Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia. Świadczenie jest udzielane do 2 zdjęć wewnątrzustnych w roku kalendarzowym w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi z wpisaniem opisu do dokumentacji medycznej.
 • Znieczulenie miejscowe powierzchniowe
  Świadczenie jest udzielane jako samodzielne znieczulenie w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.
 • Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej
  Świadczenie obejmuje każdą wizytę.
 • Uzupełnienie braków zębowych przy pomocy protezy częściowej włącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie 5-8 brakujących zębów
  Świadczenie obejmuje uzupełnienie za pomocą ruchomej protezy akrylowej częściowej z zastosowaniem elementów doginanych utrzymujących lub podpierających w liczbie według wskazań indywidualnych 1 raz na 5 lat w zakresie 5-8 brakujących zębów w 1 łuku zębowym (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów w obrębie twarzoczaszki).
 • Uzupełnienie braków zębowych przy pomocy protezy częściowej włącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie więcej niż 8 zębów
  Świadczenie obejmuje uzupełnienie za pomocą ruchomej protezy akrylowej częściowej z zastosowaniem elementów doginanych utrzymujących lub podpierających w liczbie według wskazań indywidualnych 1 raz na 5 lat w zakresie większym niż 8 brakujących zębów w 1 łuku zębowym (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów w obrębie twarzoczaszki).
 • Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w szczęce
  Świadczenie obejmuje zaopatrzenie za pomocą protezy akrylowej całkowitej w szczęce łącznie z pobraniem wycisku czynnościowego na łyżce indywidualnej 1 raz na 5 lat (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów w obrębie twarzoczaszki).
 • Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w żuchwie
  Świadczenie obejmuje zaopatrzenie za pomocą protezy akrylowej całkowitej w żuchwie łącznie z pobraniem wycisku czynnościowego na łyżce indywidualnej 1 raz na 5 lat (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów w obrębie twarzoczaszki).
 • Czynności dla odtworzenia funkcji lub poszerzenia zakresu ruchomej protezy (naprawy) w większym zakresie z wyciskiem
  Świadczenie obejmuje odtworzenie funkcji żucia przez naprawę protez ruchomych w większym zakresie z wyciskiem, 1 raz na 2 lata.
 • Całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni włącznie z ukształtowaniem obrzeża - dla szczęki
  Świadczenie jest udzielane 1 raz na 2 lata.
 • Całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni włącznie z czynnościowym ukształtowaniem obrzeża - dla żuchwy
  Świadczenie jest udzielane 1 raz na 2 lata.