• W Jedlni - Letnisko (powiat radomski) uruchamiany jest gabinet stomatologiczny w szkole
  • Ze gabinetu tego skorzystać będą mogły wszystkie dzieci z terenu gminy (1500 osób)    
  • Koszt realizacji inwestycji przekroczy 200 tys. zł  

Będzie szkolny gabinet stomatologiczny

Ponad 1500 uczniów w gminie Jedlnia - Letnisko będzie mogło skorzystać z gabinetu stomatologicznego, który powstaje w Publicznej Szkole Podstawowej w mieście Jedlnia - Letnisko (miasto położone w powiecie radomskim, w woj. mazowieckim).

- Obejmiemy wszystkich uczniów gminy darmową profilaktyką stomatologiczną - powiedział Piotr Leśnowolski, burmistrz Jedlni - Letnisko, którego zacytowało radio Eska:

Brak profilaktyki stomatologicznej 

Dotychczas na terenie tej gminy nie było żadnej profilaktyki stomatologicznego. W przychodni POZ nie było gabinetu dentystycznego. Uruchamiany gabinet dentystyczny prowadzić ma profilaktykę stomatologiczną dla uczniów z: Jedlni - Letnisko, Natolina, Myśliszewic i ze Słupicy. Dzieci mają być przywożone do dentysty autobusem (bezpłatnie, na konkretne godziny).

Koszt prac związanych z zakupem wyposażenia oraz remontu gabinetu wynosi ponad 200 tys. zł.