• Anna Kozak, radna klubu Koalicji Obywatelskiej w Gorzowie Wlkp. wnioskuje o objęcie uczniów tamtejszych szkół opieką stomatologiczną
  • Lekarz dentysta, aby mógł realizować opiekę stomatologiczną nad uczniami, musi mieć zawartą umowę z NFZ
  • Według władz Gorzowa, jeśli nie będzie dentystów chętnych do leczenia uczniów "na NFZ" - uruchamianie  szkolnych gabinetów stomatologicznych nie ma sensu

Wniosek o uruchomienie opieki stomatologicznej nad uczniami

- Na nagminne problemy uczniów z próchnicą, ubytkami w uzębieniu, chorobami przyzębia – zwróciła uwagę Anna Kozak, radna klubu Koalicji Obywatelskiej. W jej opinii przyczynami złego stanu zdrowia jamy ustnej dzieci i młodzieży są zbyt wysoki koszt opieki prywatnej i odległe terminy leczenia w ramach NFZ – podaje portal gorzowskie.pl.

Radna zwróciła się z prośbą do władz miasta o utworzenie gabinetów dentystycznych dla uczniów w szkołach i wdrożenie szerokiej profilaktyki stomatologicznej.

Zasady realizowania świadczeń stomatologicznych w szkołach  

Stanowisko przedstawicieli Urzędu Miasta w tej sprawie jest jednoznaczne i nie budzi nadziei na poprawę sytuacji.

Według obowiązujących regulacji lekarz dentysta, realizujący opiekę stomatologiczną nad uczniami, musi mieć zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. To jeden warunek, drugim jest gabinet stomatologiczny w szkole. Tych jest wyjątkowo mało. W przypadku braku gabinetu w szkole, organ prowadzący placówkę oświatową zawiera porozumienie z podmiotem wykonującym działalność lecznicą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych. To wyjaśnienie Małgorzaty Domagały zastępczyni prezydenta Gorzowa ds. społecznych , które cytuje portal gorzowskie.pl.

Warunki wprowadzenia opieki stomatologicznej nad uczniami   

Według władz Gorzowa, jeśli nie będzie dentystów chętnych do leczenia uczniów - uruchamianie  szkolnych gabinetów stomatologicznych nie ma sensu

Po upublicznieniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia wykazu podmiotów, które będą realizowały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia stomatologicznego w 2023 roku - propozycja zawarcia umów o realizowanie opieki stomatologicznej nad uczniami gorzowskich szkół zostanie ponowiona – dodała Małgorzata Domagała.

źródło: gorzowskie.pl