• Agenci Uśmiechu to grupa rodziców i dentystów, która wspiera tworzenie szkolnych gabinetów stomatologicznych w małych i dużych miejscowościach w całej Polsce
 • Agenci Uśmiechu dopełniają wszelkich formalności związanych z kontraktem stomatologicznym z właściwym oddziałem NFZ
 • Po stronie władz terenowych, które chcą uruchomić gabinet stomatologicznych w szkole, jest zapewnienie pomieszczenia, które może być na stałe zaadaptowane na gabinet

Kim są Agenci Uśmiechu? To grupa rodziców i dentystów, którym zależy na zdrowym uśmiechu dzieci. 

Agenci Uśmiechu wspierają tworzenie szkolnych gabinetów stomatologicznych w małych i dużych miejscowościach w całej Polsce.

Dzieci uczestniczące w programie mają zapewnioną profilaktykę i leczenie stomatologiczne w ramach szkolnych gabinetów stomatologicznych (zgodnie z ustawowym zakresem świadczeń). 

Agenci Uśmiechu deklarują:

 • kompleksową organizację gabinetu stomatologicznego w szkole na terenie gminy i powiatu;
 • wyposażenie gabinetu w sprzęty oraz narzędzia z funduszy;
 • zatrudnianie wykwalifikowanego personelu;
 • prowadzenie dokumentacji medycznej;
 • opiekę stomatologiczną nad dziećmi i młodzieżą oraz aktywną współpracę z rodzicami.

Agenci dopełniają wszelkich formalności związanych z kontraktem z właściwym oddziałem NFZ. 

Agenci Uśmiechu zapewniają, że:

 • pracują z doświadczonymi lekarzami, higienistkami i asystentkami;
 • wykorzystują renomowane materiały i preparaty;
 • prowadzą akcje edukacyjne w zakresie zdrowia i higieny jamy ustnej u najmłodszych. 

Cele, jakie stawiają sobie Agenci Uśmiechu:

 • zapobieganie powstawaniu próchnicy u młodych pacjentów;
 • edukacja dzieci i młodzieży w zakresie zdrowia i higieny jamy ustnej;
 • wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych dzięki regularnym profilaktycznym badaniom stomatologicznym.

Warunki współpracy z Agentami Uśmiechu

Posiadanie  pomieszczenia w szkole, które może być na stałe zaadaptowane na gabinet stomatologiczny. Nie musi to być gabinet z przyłączami. Agenci Uśmiechu dysponują mobilnymi fotelami oraz unitami dentystycznymi, w związku z czym nie ma konieczności ingerowania w strukturę budynku.

Podpisanie porozumienia gwarantuje, że świadczenia będą wykonywane regularnie, na warunkach wspólnie ustalonych z organem prowadzącym szkołę. 

Agenci Uśmiechu w Nowej Soli

Szukając lokalizacji dla gabinetu władze miasta wybrało budynek przy Szkole Podstawowej nr 2. Łatwo tu dojechać z każdej części miasta. Gabinet jest w pełni przystosowany do przyjmowania małych pacjentów.

Wszystkie formalności z Narodowym Funduszem Zdrowia w kwestii refundacji usług stomatologicznych załatwili Agenci Uśmiechu z Wrocławia.

W pierwszych tygodniach szkolny gabinet odwiedziło stu uczniów. Docelowo ma ich być 3 tys. Grupowe wizyty organizują dyrektorzy poszczególnych szkół. 

Władze Nowej Sól we współpracy z Agentami Uśmiechu planują uruchomić jeszcze jeden gabinet stomatologiczny dla uczniów.

Kontakt: 
koordynator Paulina Prokop
tel. 880 154 284
mail: paulinaprokop@agenciusmiechu.pl

Organizator:
Possum Sp. z o.o.
Pl. Solny 14/3,
50-062 Wrocław